Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.9. Украйна

3.5.9. Украйна 2 - Част 2

Продължение от:  Част 1 - 3.5.9. Украйна 1

Съдържание:
Част 1 - 3.5.9. Украйна 1
Палеолит
Каменна гробница                                     Илюстрация №   1
Мезинска култура                                      Илюстрация №   1 – Илюстрация №   6
Межирич, ХV хил. пр.н.е.                          Илюстрация №   7
Мариуполски районен музей                    Илюстрация №   8
Неолит
Неолитни култури в Украйна                     Илюстрация №   9
Бу́го-днестро́вска култу́ра                          Илюстрация № 10              
Култура на линейно-лентъчна керамика  Илюстрация № 11 – Илюстрация № 12
Сурско-днепърска култура                         Илюстрация № 13
Триполска култура                                      Илюстрация № 14 – Илюстрация № 16
Днепър-донецка култура                            Илюстрация № 17
Долнодонска култура                                  Илюстрация № 18
Деснинска култура                                      Илюстрация № 19
Средноднепърска култу́ра                         Илюстрация №  20
Катакомбна култура                                    Илюстрация №  21 – Илюстрация № 25

Част 2 - 3.5.9. Украйна 2
Рюриковичи                                                  Илюстрация №  26 – Илюстрация № 29
Герб на Украйна                                           Илюстрация №  30
„Черниговска гривна“                                   Илюстрация №  31
Други змеевици                                            Илюстрация №  32
Черниговска гривна                                      Илюстрация №  33
Украинска синагога                                      Илюстрация №  34
Изложба                                                        Илюстрация №  35
Бродерия                                                      Илюстрация №  36 – Илюстрация № 43

Рюриковичи, ІХ-ХVІ в.

Рюриковичи (на руски: Рю́риковичи) е династия, от която произлизат руски князе и царе.
Създател на династията е Рюрик (830–879), който се установява от 862 г. в Новгород. Негов син е княз Игор, управлявал от 912 до 945 г. Рюриковичите, преместват столицата в Киев, създавайки Киевска Рус, оцеляла до монголските нашествия. В източната част на Рус те дават до 1598 г. (и като страничен клон на Шуйски от 1606 до 1610 г.) великите князе на Москва и царе. Няколко днешни княжески рода произлизат по права линия от Рюрик, макар че последният Рюрикович, управлявал Русия, е Василий ІV, умрял през 1612 г. [Рюриковичи:].

Зна́ци на Рю́риковичи


Илюстрация № 26
Лични знаци на князете от дом Рюриковичи [Зна́ки Рю́риковичей:]. (Използвани са разновидности на знаците Т.11, Т.14, Т.15.)

Зна́ци на Рю́риковичи - хералдически знаци, които били използвани от древноруските князе за обозначаване на права върху собственост на едни или други предмети. Изобразявали се върху печати и върху монети на Рюриковичи. Знаците били лични и всеки княз  имал свой собствен „герб“. Тези знаци не се предавали по наследство, по наследство се предавала основата на знака. Емблемите на древноруските князе и гербовете на боспорските царе имали единна база във вид на двузъбец, към който всеки владетел добавял (или съкращавал) различни елементи във вид на линийки, извивки и др. Констатира се продължение на сарматско-аланскота традиция в Боспорското царство.
Подобни знаци (двузъбци и тризъбци) се използвали на територията на Хазарския хаганат като символ на върховна власт – те се явявали дамги на управляващите родове [Зна́ки Рю́риковичей:].

Уточнение:
Използването на троични знаци на българите в споменатите по-горе държави онагледява тяхната единна основа – българската.

Княжеско-териториална символика, VI-VIII в.

Илюстрация № 27
Поднепровие, VI-VIII в. Княжеско-териториална символика [gerb:]. (Знак Т.15; знак Т.9 и знак Т.11; знак Т.13 в знак Т.25)
Използването на троични знаци през VІ-VІІІ в. на територията на бъдещата Киевска Рус свидетелства за българско присъствие и за пряка връзка към знаците на династията Рюриковичи.

Уточнение:
Използваните знаци онагледяват, че Рюриковичи имат местен произход с произход, свързан с българското.

Владимир Святославич, Х-ХІ в.


Илюстрация № 28
Сребърник на Владимир Святославич. 980 - 1015 г.
Лице: Княз Владимир.
Гръб: Тризъбец [Сребреник:]. (Знак Т.11 – „разкрасен“.)
Сребреник (или Серебряник) — първата сребърна монета, произведена в Киевска Рус в края на Х.в., а след това – в началото на ХІ в. [Сребреник:].
Влади́мир Свeтосла́вич (др.рус.: Володимѣръ Свѧтославичь, около 960 - 15 июля 1015 года)  - княз новгородски (970—988 г.), княз киевски (978-1015 г.). Станал новгородски княз през 970 г., завзел киевския престол през 978 г. През 988 г. приел християнството по гръцки обряд и го направил държавна религия в Киевска Рус. При покръстването получил христианско име Василий. Известен чрез имената Владимир I, Владимир Свети, Владимир Велики, Владимир Кръстител (в църковната история) [Влади́мир Святосла́вич:].

Ярослав Владимирович Мъдър, ХІ в.


Илюстрация № 29
Сребърник на Ярослав Владимирович Мъдър. 1019-54 г.
Лице: Свети Георги.
Гръб: Тризъбец [Сребреник:]. (Знак Т.11 – „разкрасен“.)
Яросла́в Влади́мирович (в късната историографска традиция Яросла́в Мъдър; около 978 – 1054 г.) – княз ростовски (987 - 1010 г.), княз новгородски (1010 - 1034 г.), велик княз киевски ( 1016 - 1018 г., 1019 - 1054 г.) [Яросла́в Влади́мирович:] 

Герб на Украйна


Илюстрация № 30
Гербът на Украйна представлява син щит, на който е изобразен златен тризъбец - древен символ на славянските племена, населявали земите на днешна Украйна, а по-късно станал символ на Киевска Рус [Герб на Украйна:]. (Знак Т.11 – „разкрасен“.)

Черниговска гривна“, ХІ в.
Най-знаменития от древноруските змеевици (медальони) – черниговска гривна на Владимир Мономах. Този златен медальон от ХІ век, принадлежал, предполага се, на княз Владимир Мономах и е изгубен от него по време на лов на брега на река Белорус до Чернигов. Медальонът е намерен през 1821 г. и първоначално е приет за монета, от където е и названието „черниговска гривна“ [Змеевик:, Шевченко:].

    
Илюстрация № 31
„Черниговска гривна“. Златен змеевик (медальон) с Архангел Михаил, изгубен между 1078 и 1096 г. на р. Белоус до Чернигов.
Лице: Изображение на Архангел Михаил.
Гръб: Змеевик със заклинание срещу болест [Змеевик:, Шевченко:]. (Лицето на медальона е опасано по края на кръга със знак Т.24/Т.2.)

Гривна (праслав.: grivьna, др.рус.: гривьна, укр.: гри́вня) – парична и теглова единица в древноруските и съседните на тях земи през ХІ-ХV в. [Гривна:].

Владимир II Мономах е велик княз на Киевска Рус от 1113 до 1125 г. [Владимир II Мономах:].

Други змеевици

   
Илюстрация № 32
Други змеевици [Змеевик:]. (Скиптърът на Архангел Михаил завършва горе със знак Т.2.)

Черниговска гривна, ХІІІ в.


Илюстрация № 33
Черниговска гривна, сребро, края на ХІІІ в.
Парична единица с ромбовидна форма; един от краищата е сплеснат, останалите са остри [Grivna Chernigivska:]. (Върху слитъците е изобразен знак Т.11 - знак на рода Дуло; вероятно това е знакът на владетеля, който единствен е имал право да произвежда парични единици.)

Украинска синагога, ХVІІ в., гр. Ходоров

     
Илюстрация № 34
Украинска синагога, ХVІІ в., гр. Ходоров [Sinagoga-tq4v3A:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг – втори вътрешен кръг; комбинация от шест знака Т.24 с кръг в средата – трети кръг.)

Изложба, 2014 г.

           
Илюстрация № 35
Изложба-разпродажба "Найкраще від майстра" в НСК Олимпийский, 2014 г., гр. Киев [Выставка-продажа:]. (Знак Т.24 прав и обърнат вариант един до друг на различни съдове.)

Бродерия

Основни мотиви на украинския орнамент.


Илюстрация № 36
Основни мотиви на украинския народен орнамент. Виницка област. Орнаментните мотиви на  украинската бродерия отиват със своите корени в местната флора и фауна, в историческата традиция [Основные мотивы:]. (Поредици от знак Т.13 в усложнен вариант на знак Т.28.)

Основни мотиви на украинския орнамент.


Илюстрация № 37
Основни мотиви на украинския народен орнамент. Виницка област. Орнаментните мотиви на  украинската бродерия отиват със своите корени в местната флора и фауна, в историческата традиция [Основные мотивы:]. (Знак Т.27.в един в друг между квадратите.)

Кърпа


Илюстрация № 38
Кърпа [Музей мифов и суеверий:]. (Знак Т.27.в между ромбовете - среден рисунък; знак Т.27.в между ромбовете и между трите ромба - долен рисунък;

Риза с шевици


Илюстрация № 39
Риза с шевици от Сумщина. Знаци от древни украински шевици [Знаки 155:]. (Знак Т.27.д в кръст в ромбовете - на предницата; знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг линия – на ръкава.)
Сумска област (на украински: Сумщина) е област в североизточна Украйна с административен център град Суми [Sumy Oblast:].

Основни мотиви на украинския орнамент.


Илюстрация № 40
Основни мотиви на украинския народен орнамент. Хмелницка област. Орнаментните мотиви на  украинската бродерия отиват със своите корени в местната флора и фауна, в историческата традиция [Основные мотивы:]. (Знак Т.27.в между квадратите; знак Т.27.д в квадратите.)

Кърпа с бродерия.


Илюстрация № 41
Кърпа с бродерия. Лвов [Мокрий:]. (Знак Т.27.д вътре в ромба.)

Съндък


Илюстрация № 42
Съндък с рисунък, приличащ на рисунки на щампи от палеолита  [Музей мифов и суеверий:]. (Знак Т.27.д с подчертана вертикална съставляваща.)

Знаци от древни украински шевици


Илюстрация № 43
Знаци от древни украински шевици [Знаки 155:]. (Знак Т.27.д в квадратите.)

Обобщение:

Използването на троични знаци – знаци на българите, на територията на Украйна в продължение на много хиляди години онагледява, че страната е била населявана от български общности

 

Използвани знаци:
Т.2, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.14, Т.15, Т.24, Т.25, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.28

Източници:
Владимир II Мономах: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_II
Влади́мир Святосла́вич: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
Выставка-продажа: URL: http://be-inart.com/post/view/233
Герб на Украйна: URL: 
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Гривна: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Змеевик: URL: https://www.mdregion.ru/o-kladoiskatelstve/28-rasskazi-kladoiskatelstvo/4608-chto-takoe-medalon-zmeevik.html
Знаки 155: Знаки 155 стародавніх українських вишивок. Київ, 1992. URL: file:///C:/Users/VTomov/Downloads/1znaki_155_starodavnikh_ukrayins_kikh_vishivok.pdf
Зна́ки Рю́риковичей: URL: https://masterok.livejournal.com/1837792.html
Мокрий: Володимир Мокрий. URL: http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/mystectwo/cz_2.htm
Музей мифов и суеверий: URL: http://www.sueverija.narod.ru/Muzei/Romb.htm
Основные мотивы: URL: http://www.podil.com/nation/embroidery.htm#область
Рюриковичи: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
Сребреник: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Шевченко: Богородица Спилеотисса да древних христианских филактериях с изображениями серпентарид. URL: http://byzantine-gallery.blogspot.com/2013/07/
http://byzantine-gallery.blogspot.com/2013/07/
Яросла́в Влади́мирович: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
gerb: http://www.gerb.bel.ru/pages/russia/r_kiev.htm (по А. Г. Силаев. Истоки русской геральдики. Москва, 2002)
Grivna Chernigivska: URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZSf7ZP30LaU
Sinagoga-tq4v3A: URL: https://geleza.livejournal.com/48044.html
Sumy Oblast: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Sumy_Oblast

Назад към:  Част 1 - 3.5.9. Украйна 1

Назад към:  Начало  или  Съдържание