Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.9. Украйна

3.5.9. Украйна 1 - Част 1

Анотация:
Използването на троични знаци – знаци на българите, на територията на Украйна в продължение на много хиляди години онагледява, че страната е била населявана от български общности

Съдържание:
Част 1 - 3.5.9. Украйна 1
Тридесет групи знаци на българите
Палеолит
Каменна гробница                                     Илюстрация №   1
Мезинска култура                                      Илюстрация №   1 – Илюстрация №   6
Межирич, ХV хил. пр.н.е.                          Илюстрация №   7
Мариуполски районен музей                    Илюстрация №   8
Неолит
Неолитни култури в Украйна                     Илюстрация №   9
Бу́го-днестро́вска култу́ра                          Илюстрация № 10              
Култура на линейно-лентъчна керамика  Илюстрация № 11 – Илюстрация № 12
Сурско-днепърска култура                         Илюстрация № 13
Триполска култура                                      Илюстрация № 14 – Илюстрация № 16
Днепър-донецка култура                            Илюстрация № 17
Долнодонска култура                                  Илюстрация № 18
Деснинска култура                                      Илюстрация № 19
Средноднепърска култу́ра                         Илюстрация №  20
Катакомбна култура                                    Илюстрация №  21 – Илюстрация № 25

Част 2 - 3.5.9. Украйна 2
Рюриковичи                                                  Илюстрация №  26 – Илюстрация № 29
Герб на Украйна                                           Илюстрация №  30
„Черниговска гривна“                                   Илюстрация №  31
Други змеевици                                            Илюстрация №  32
Черниговска гривна                                      Илюстрация №  33
Украинска синагога                                      Илюстрация №  34
Изложба                                                        Илюстрация №  35
Бродерия                                                      Илюстрация №  36 – Илюстрация № 43

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за Украйна.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Палеолит
Каменна гробница
„Каменната могила“ (на украински: Кам'яна Могила, буквално: „каменна гробница“) е археологически обект в долината на Молочна река, на около километър от Терпиня в запорожка област, Украйна [Каменна могила:].

Каменна гробница, XXIV-XXII в. пр.н.е.


Илюстрация № 1
Каменна гробница. Датирането на скалните рисунки обхваща огромен период – от късния Палеолит до Средновековието (от XXIV-XXII в. пр.н.е. до към Х-XII в.).
Панел №37/4, фрагмент от петроглиф „волска кола“(?) [Каменна могила:]. (Два знака Т.14, вероятно между тях знак Т.15 обърнат вариант с хоризонтална линия на вертикалната част и успоредни линии между рамената на знака.)

Мезинска култура

Мезинска култура или мизинска култура — археологическа култура на късния палеолит. Името й произлиза от Мезинската станция (стоянка), село Мезин, Коропски район, Черниговска област, Украйна. Обхваща периода ХХІІІ (ХV)-ХІV (ХІІІ) хил. пр.н.е. - култура на ловците (мамонти, северен елен). Характеризира се със значително развитие на изкуството. Намерени са оригинални предмети от дребна пластика от бивни на мамонт с геометрични орнаменти, които нямат аналог. Някои от предметите са оцветени или изрисувани с охра. Открите са и няколко изрисувани големи кости на мамут [Мезинская культура:, Каталог:].

Мезин, 40-10 хил. пр.н.е.


Илюстрация № 2
Изображение на птица, Мезин, късен палеолит (40-10 хил. пр.н.е.) [paleolit-yanin:]. (Два знака Т.13 един в друг.)

 

Мезин, 40-10 хил. пр.н.е.


Илюстрация № 3
Изрисувана лопатка на мамут, Мезин, късен палеолит (40-10 хил. пр.н.е.) [paleolit-yanin:]. (Две поредици от знак Т-27.б един в друг.)

Мезинска култура, ХVІІІ хил. пр.н.е.

Илюстрация № 4
Стилизирано женско изображение. Мезинска култура. Около ХVІІІ хил. пр.н.е. [Палеолит 1984: Рис. 103-4]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг. Сравни с Илюстрация № 1,  3.5.10.  Официално облекло - http://www.za-balgarite.com/3.5.10.OfOblekloi.html)

Мезинска станция, Х хил. пр.н.е.


Илюстрация № 6
Изображения върху бивни от мамут, възраст Х хил. пр.н.е., Мезинска станция [Svastiki:]. (Знак Т.27.д – горе вляво; поредица от знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг - горе център; поредица от знак Т.27.а един в друг – долу.)

Мезинска станция, Х хил. пр.н.е.


Илюстрация № 6
Един от предметите на Мезинска станция, Х хил. пр.н.е. [Svastiki:]. (Знак Т.27.д един в друг.)

Межирич, ХV хил. пр.н.е.


Илюстрация № 7
Реконструкция на къснопалеолитно жилище от кости на мамут на селище Межирич (Украина), датировка ХV хил. пр.н.е. [paleolit-yanin:]. (Костите са подредени във вид на поредици от знак Т.27.а един до друг и един в друг.)
Межирич – стоянка от късния палеолит. Разположена е край село Межирич, Каневский район, Черкаска област, Украйна [Межиріцька стоянка:].

Мариуполски районен музей 


Илюстрация № 8
Съд от колекцията на Мариуполския районен музей [Мариуполь музей:]. (Поредици от знак Т.7 обърнат вариант.)
Мариу́пол (на украински Маріу́поль, на древногръцки Μαριούπολις) – град в Донецка област в югоизточната част на Украйна, на брега на Азовско море [Мариу́поль:].

Неолит

Неолитни култури в Украйна


Илюстрация № 9
Неолитни култури в Украйна: 1 – Неманска, 2 – Днепър-Донецка, 3 – Сурска, 4 - Ямна-гребенчата керамика, 5 – Линейно-лентъчна керамика, 6 – Буго-Днестровска, 7 – Кукутени, 8 – Триполие [Ukr-neolit:].

Бу́го-днестро́вска култу́ра
Бу́го-днестро́вска култу́ра – неолитна култура от VІ-V хил. пр.н.е., известна от група неголеми селища, разположени около гр. Сорока и съседните области от Молдавия и Украйна, по реките Днестър и Южен Буг [Бу́го-днестро́вская культу́ра:]

Буго-днестровская культура, VІ-V хил. пр.н.е.

  
Илюстрация № 10
Керамика от Буго-днестровската культура, VІ-V хил. пр.н.е. [Археология. Неолит:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг и един до друг; поредици от знак Т.27.а един в друг.)

Култура на линейно-лентъчна керамика 
Култура на линейно-лентъчна керамика (англ. LinearPotteryculture, фр.  Culture rubanée, нем. Linearbandkeramische Kultur, LBK) - най-разпространената неолитна култура в Централна Европа 5500-4000 г. пр.н.е. Първа неолитна култура в Запада и Централна Европа, която се отнася към групата на дунавските култури.
Названието си е получила по характерния рисунък на керамичните съдове: купи, чаши, вази; грубо лепена, без рукохватки; едва на по-късна фаза на развитие се появяват прости или перфорирани рукохватки, плоски дъна и гърловини.
Племената от тази култура използвали глинени съдове с кълбовидна форма, които имали тънки стени и били украсени с геометрични или спираловидни орнаменти. Оттук и названието на културата — линейно-лентъчна керамика [Линейно-ленточной культура:].

Култура на линейно-ленточна керамика, V хил. пр.н.е.


Илюстрация № 11
Материали от Културата на линейно-ленточна керамика, V хил. пр.н.е. [Археология. Неолит:]. (Знак Т.27.д един в друг.)

Култура линейно-ленточна керамика, V хил. пр.н.е.


Илюстрация № 12
Керамика от культурата на ленейно-лентъчна керамика [Археология. Неолит:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг линия.)

Сурско-днепърска култура 
Сурско-днепърска култура (Сурска култура) — археологическа култура от ранния неолит, разпространение в района на Днепърските прагове. Датировка V хил. - начало на ІV хил. пр.н.е. [Сурская культура:].

Сурско-днепърска култура  V- ІV хил. пр.н.е.

Илюстрация № 13
Орудия на труда от сурската култура от кост и рог [Археология. Неолит: рис. 8]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б, между тях зигзаг (Z-вариант) с двойна щриховка.)

Триполска култура
Триполска култура – археологическа култура от енеолита, разпространена през VІ-ІІІ хил. пр.н.е. между реките Днепър и Дунав на територията на съвременните Украйна, Молдова и част от Румъния [Трипо́льская культура:, Трипольская цивилизация:].

Кукутeни-Триполие, 5200-3200 хил. пр.н.е.


Илюстрация № 14

Керамична женска фигурка с геометричен мотив. Култура Кукутени или Кукутeни-Триполска култура, 5200-3200 хил. пр.н.е. [Cucuteni-Tripolia, Cultura_Cucuteni:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг (заедно образуват знак Т.27.г) върху бедрата.)

Триполска култура, 4200-4000 г. пр.н.е.
  
Илюстрация № 15
Модел на храм. Орнамент с източни ин-ян? Украйна. 4200-4000 г. пр.н.е. [Трипольская:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзат с успоредни на рамената линии; знак Т.28 един в друг с успоредни на знака линии.)

Триполска култура


Илюстрация № 16
Статуетка на богиня от Триполската култура [Богиня из Триполья:]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг с щриховка на краката.)

Днепър-донецка култура
Днепър-донецка култура (Днепър-донецка културно-историческа общност) – основна по значение и територия неолитна култура в Украйна. Съществувала в продължание примерно на 2 хиляди години – през V-ІІІ хил. пр.н.е.
Днепър-донецката култура обхваща цялото течение на Днепър, средното течение на Северен Донец, горскостепните леви брегове и Припят. Наречена е мястото на първите открития по Днепър и Северен Донец [Днепро-донецкая культура:].
Глинeните съдове все още са твърде примитивни, нерядко остродънни, но вече добре украсени в праволинейно-геометричен стил [dnepro-doneck-kultura:].

Днепър-донецка култура, V-ІІІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 17
Плоскодънен съд, Днепър-донецка култура, Николски погребения, горно течение на Днепър, V-ІІІ хил. пр.н.е. [dnepro-doneck-kultura:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б щриховани в зигзаг област.)

Долнодонска култура
Долнодонска култура - археологическа култура от епохата на енеолита (първа половина на IV хил. пр.н.е.). Заедно със сарматската и азовско-днепърската култури влиза в състава на мариуполската културно-историческа област Днепро-Доно-Волжски степи и гористи степи. Културата се характеризира с остродънни и плоскодънни съдове [Нижнедонская культура:].

Долнодонска култура, ІV хил. пр.н.е.


Илюстрация № 18
Съд от неолитната долнодонска култура. Погребения на територията между реките Днепър и Дон [Винников:]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с успоредни на рамената линии.)

Деснинска култура
Деснинска култура - археологическа култура от средния и късния неолит в горна и средна Десна (Втора половина на ІV хил. пр.н.е. и началото или първата половина на ІІІ хил. пр.н.е.). Характерни са остродънни съдове, повърхността на които е покрита с шахматно разположени ромбове [Деснинска култура:].

Деснинска култура, ІV хил. пр.н.е.


Илюстрация № 19
Керамика. Деснинска култура. Басейн на горно и средно течение на река Десна, ІV хил. пр.н.е. [Археология. Неолит: Рис.66, 33]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Средноднепърска култу́ра 
Средноднепърска култу́ра (3200-2300 г. пр.н.е.) - археологическа  култура на бронза по Средния Днепър (сега юго-източна Белорусия, юго-запада европейска Русия и северна Украйна); разклонение на културата на шнуровата керамика на нейната източна граница. Има ранен (XXIV-XXI в. пр.н.е.) и късен (XXI-XV в. пр.н.е.) етап. Нейният център се намирал в средното течение на река Днепър [Среднеднепро́вская культу́ра:].

Средноднепърска култу́ра, 3200-2300 г. пр.н.е.


Илюстрация № 20
Керамични съдове. Средноднепърска култура, 3200—2300 г. пр.н.е..[ Находки: Табл. 15]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо в зигзаг с щриховки.)

 

Катакомбна култура
Катакомбна култура - археологическа култура от епохата на ранния бронз, разпространена през първата половина и третата четвъртина на ІІ хил. пр.н.е. в Северното Черноморие и Долното Поволжие [Катакомбная культура:].

Катакомбна култура, ІІ хил. пр.н.е.


Илюстрация № 21
Съд във вид на ряпа, Катакомбна култура, ІІ хил. пр.н.е. [Ripopodibna vessel:]. (Поредица от знак Т.27.а един до друг.)

Катакомбна култура


Илюстрация № 22
Съд, Катакомбна култура [Племена южнорусской степи:]. (Знак Т.27.а един в друг.)

Катакомбна култура


Илюстрация № 23
Съд, Катакомбна култура [Племена южнорусской степи:]. (Поредици от знак Т.27.б един над друг.)

Катакомбна култура


Илюстрация № 24
Съд за изгаряне на тамян от Катакомбна култура [Винников 2011:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с едно общо рамо в зигзаг щриховани.)

Катакомбна култура


Илюстрация № 25
Съд за изгаряне на тамян, Катакомбна култура [Находки:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг.)

Източници:
Археология. Неолит: Археология. Неолит Северной Евразии. Москва, Наука, 1996
Часть І. Неолит Юга. URL: http://www.archaeolog.ru/media/books_arch_ussr/ArchaeologyUSSR_15.pdf
Богиня из Триполья: URL:  http://www.liveinternet.ru/users/1830052/post97213316/
Бу́го-днестро́вская культу́ра: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Винников: Дорогами тысячелетий - А.З. Винников, А.Т. Синюк. Энеолит (IV—III тысячелетия до н. э.). URL: http://vantit.ru/library/item/783-eneolit.html
Винников 2011: Дорогами тысячелетий - А.З. Винников, А.Т. Синюк. Раскопки курганов. Раскопки скифских курганов. Методика раскопок курганов. Воронеж. URL: http://vantit.ru/roads-millenia/688-raskopki-kurganov.html
Деснинска култура: URL: http://knowledge.su/d/desninskaya-kultura
Днепро-донецкая культура: URL: http://www.arheo-news.ru/?p=45
Каменна могила: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
Катакомбная культура: URL: https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/059/854.htm
Каталог: URL: http://vm.kemsu.ru/rus/catalogue.html#б
Линейно-ленточной культура: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
Мариу́поль: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
Мариуполь музей: URL: http://museum.marsovet.org.ua/article/show/82
Межиріцька стоянка: URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Мезинская культура: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Находки: Археологические находки разных эпох на территории СССР. URL: http://antikwar.ru/klad/arheol_slovar/arheo_nahodki.htm
Нижнедонская культура: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Палеолит 1984: Археология СССР. Палеолит СССР. Том 5. Москва, Наука, 1984.  URL: http://books.totalarch.com/n/2689
Племена южнорусской степи: URL: http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000016/st028.shtml
Среднеднепро́вская культу́ра: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Сурская культура: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Трипольская: URL: http://tiny-rat.livejournal.com/215636.html
Трипо́льская культура: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
Трипольская цивилизация: URL: http://www.astra-lit.com/ukr-ment-ru/ukr_ment_3.htm
Cucuteni-Tripolia: URL:
https://sites.google.com/site/seimenisatdinneolitic/prima-traducere-corecta-a-unui-simbol-neolitic
Cultura_Cucuteni: URL: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Cucuteni
dnepro-doneck-kultura: URL: http://rosistoria.ru/plemena-dnepro-doneckoj-kultury.html
paleolit-yanin: URL: http://arheologija.ru/paleolit-yanin-ychebnik/
Ripopodibna vessel: URL: http://ukrmap.su/en-wh6/1103.html
Svastiki: URL: http://doktora757.blog.bg/history/2014/10/23/nai-drevnite-svastiki-v-sveta.1307416
Ukr-neolit: URL: http://xn--c1acc6aafa1c.xn--p1ai/?page_id=8140

Продължение към:  Част 2 - 3.5.6. Украйна 2

Назад към:  Начало  или  Съдържание