Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.81. Житни кръгове

3.5.81. Житни кръговеЧаст 2

Анотация: В известните ни от Интернет стотици примери на Житни кръгове (рисунки/картини върху посеви) има ограничено количество с троични знаци – някои от тях представяме тук; и още някои интересни изображения. Същността на българите е свързана с троичните знаци – Знаци на българите. Представените изображения разкриват някои страни от връзката на българите с Космоса.

Съдържание:
3.5.81. Житни кръгове – Част 1
Знак Т.2                                          Илюстрация №  1
Знак Т.5                                          Илюстрация №   2   -  Илюстрация №  7
Знак Т.7                                          Илюстрация №   8   -  Илюстрация №  9
Знак Т.9                                          Илюстрация №  10
Знак Т.11                                        Илюстрация №  11
Знак Т.13                                        Илюстрация №  12   -  Илюстрация № 24

3.5.81. Житни кръговеЧаст 2
Знак Т.21                                        Илюстрация №  25   -  Илюстрация № 26
Знак Т.27.а/б                                  Илюстрация №  27   -  Илюстрация № 28
Знак Т.27.в                                     Илюстрация №  29   -  Илюстрация № 32
Знак Т.27.д                                     Илюстрация №  33   -  Илюстрация № 35
Знак Единица                                 Илюстрация №  36   -  Илюстрация № 37
Знак Троичност                              Илюстрация №  38   -  Илюстрация № 45
Знак Четворка                                Илюстрация №  46

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от същността на българите.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите 

Знак Т.21

Житни кръгове - Savernake Forest


Илюстрация № 25
Житни кръгове, Savernake Forest - nr Marlborough, Wiltshire, Обединено Кралство, 13 юли 2004 г. [photos/2004/uk2004bb:]. (Изображението е по модел на знак Т.21 (несиметричен) в кръг.)

Житни кръгове - Milk Hill


Илюстрация № 26
Житни кръгове, Milk Hill, Alton Barnes, Англия, 25.07.2004 г. [Circulosenloscultivos:]. (Изображението е по модел на знак Т.21.)

                                                                          
Знак Т.27.а, знак Т.27.б

Житни кръгове - Yarnbury Castle


Илюстрация № 27
Житни кръгове, Yarnbury Castle, Обединено Кралство, 2010 г. [pin/137711701:]. (Кръг, с вписана поредица от знак Т.27.б един в друг, и пресичащ го равнобедрен триъгълник с вписана поредица от знак Т.27.а един в друг; три точки в основата на триъгълника.)

Житни кръгове – 2016 г.


Илюстрация № 28
Житни кръгове – 2016 г. [pin/486529565:]. (Две поредици от знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг.)

Знак Т.27.в

Житни кръгове – Patcham


Илюстрация № 29
Житни кръгове, Patcham, nr Brighton, East Sussex, Англия [destiny.com/2000:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.в със знак Т.28 с точка между знаците.)

Уточнение:
В процеса на еволюцията при докосване на два знака Т.27/Т.28 един срещу друг, по модел на знак Т.27.в, се осъществява енергиен взрив, който символизира преход към ново качество – еволюционен скок. На изображението тава е показано с точката в мястото на съприкосновението.

Житни кръгове – Garsington

 
Илюстрация № 30
Житни кръгове, Garsington, Oxfordshire, Обединено Кралство, 29 юни 2007 г. [photos/2007/jun.shtml:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.в със знак Т.28 един в друг с точка между знаците.)

Уточнение:
В процеса на еволюцията при докосване на два знака Т.27/Т.28 един срещу друг, по модел на знак Т.27.в, се осъществява енергиен взрив, който съответства на преход към ново качество – еволюционен скок. На изображението тава е показано с точката в мястото на съприкосновението. Допълнителните знаци Т.28 вероятно обозначават енергийно подсилване на процеса или че процесът не е протичал на индивидуално ниво, а на ниво общност, която е преживяла този еволюционен скок.

Житни кръгове - Clearbury Ring

 
Илюстрация № 31
Житни кръгове, Clearbury Ring, nr Nunton, Wiltshire, Обединено Кралство, 7 юли 2015 г. [clearbury-ring-wiltshire:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.в със знак Т.28 с точка между знаците (предстои съпрекосновение) и кръстообразен знак.)

Житни кръгове – West Overton

  
Илюстрация № 32
Житни кръгове, West Overton, Wiltshire, Обединено кралство, 25.05.1998 г. [crop-circles/1998:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.в; знак Т.15 долу; всичко в кръг.)

Знак Т.27.д
Житни кръгове – Hillwood

 
Илюстрация № 33
Житни кръгове, Hillwood - nr Aldbourne, Wiltshire, Обединено Кралство, 6 август 2004 г. [photos/2004/uk2004cl:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.д в кръст.)

Житни кръгове – Cerne Abbas


Илюстрация № 34
Житни кръгове, Cerne Abbas, Dorset, Англия [crops-circle-of-game:]. (Изображението е по модел на знак Т.27.д със знак Т.28 в кръст с точки/кръгове.)

Житни кръгове – Luxenborough


Илюстрация № 35
Житни кръгове, Luxenborough, nr West Amesbury, Wiltshire, Обединено кралство, 24 юни 2015 г. [luxenborough2015:]. (Комбинация от знак Т.27.д със знак Т.28 и кръстоподобно изображение.)

Единица
Житни кръгове - North Down


Илюстрация № 36
Житни кръгове, North Down - nr Beckhampton, Wiltshire, Обединено кралство, 6 юли 2003 г. Много сложна кръгла мрежа от малки кръгове и сегменти [photos/2003/uk:]. (Изображението е по модел на Единицата - виж повече: 3.3."Началото" - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html)

Уточнение:
Ако приемем, че централният кръг/точка символизира Създателя (Единицата), то следват много нива (концентрични окръжности) на Създаване и всичко се затваря в Създаденото (крайната окръжност). Всяко ниво има свои поднива на подСъздаване (малките кръгове в концентричните окръжности).
Аналогична е познатата ни структура на Вселената, Галактики ... звезди. Но докато за съвременните учени центърът на Галактиките е невидим, защото там е плътна светлина, то „Художниците“ на изображението са могли да го „видят“ и осмислят.
Изображението „кръг с точка“ е било многократно използвано по време на неолита. Нима тогавашните човешки същества са могли да „видят“ всичко тово? Или някои представители на Космоса са им предоставили информация чрез пряк контакт.

Още един пример:
Точка с кръг


Илюстрация №  37
Експедиция, оглавявана от Даниела Агре и Деян Дичев при с. Голям дервент, Елховско, разкри долмен - мегалитна гробница, датирана към IХ в. пр.н.е., върху която има фриз от врязани зооморфни и геометрични орнаменти [blog-post_9847:]. (Точка с кръг; знак Т.24 под и над тях.)

Троичност
Три кръга
Житни кръгове, Stanton Bridge


Илюстрация № 38
Житни кръгове, Stanton Bridge - nr Honey Street, Wiltshire, Обединено ктралствно, 4 юли 2008 г. Три равностойни кръга [photos/2008/jul:]. (Комбинацията от три кръга символизира троичност.)

Комбинацията от три кръга е използвана на много места в продължeние на хилядолетия - малко
Отклонение:

В темата: 3.5.13. Белгия  - http://www.za-balgarite.com/3.5.13.%20Belgium.html :
Белгия
Илюстрация № 9 - Герб на граф Boulogne, ХІV в.;
Илюстрация № 10 – Гербове на La Tour d'Auvergne от 1613 г. и 1614 г.
Илюстрация № 11 - Герб на Charles-Godefroy de La Tour d'Auvergne, херцог на Bouillon, Grand Chambellan на Франция, ХVІІІ в.;
Русия
Илюстрация № 12 - Картина “Мадонна Орифлама” на Н. Рьорих със символа "Знамя Мира"
Планета Марс
Илюстрация № 13 - Фотография от планетата Марс - „три точки” върху къс скала

В темата: 3.5.44.Монголи-2 - http://www.za-balgarite.com/3.5.44.Mongoli-2.html
Монголи
Илюстрация № 30 - Тамга „Chandman”
Илюстрация № 31 - Монета, произведена през периода на Тимур Кураган хан
Илюстрация № 32 - Монета, произведена от наследниците на Тимур Кураган хан
Илюстрация № 33 - Персонален печат на Монголски ханове
Илюстрация № 34 - Монета на монголския хан Аргун Хан от 1284 г.
Волжски българи
Илюстрация № 48 – Част от юзда
Илюстрация № 49 - Древни отбранителни съоръжения

Япония
В темата: 3.5.41.Япония  Част 1 - http://www.za-balgarite.com/3.5.41.Japan-1.html, Илюстрация № 18 – Картина от филма: Ямада Самурай Нагасама
Илюстрация № 19 - Емблема на клановете Watanabe и Mori
Илюстрация № 20 - Рисунък от типа mitsudomoe

В темата: 3.5.41.Япония  Част 3 - http://www.za-balgarite.com/3.5.41.Japan-3.html,
Стилизация на три точки при японските прически „канзаши
Илюстрация № 118 - Съцветие от ириси, канзаши цвят за месец май
Илюстрация № 119 - Традиционни украшения за коса Канзаши.
Илюстрация № 120 - Популярен мотив у старша майко канзаши

Три точки/кръга се срещат и в още много други изображения. Три примера:

Археологически обекти


Илюстрация № 39
Горе вляво: Келти, І хил. пр.н.е.; Шотландия, неолит; Знак „Три слънца“, Троя, ІІІ хил. пр.н.е.
Долу вляво: Карелия, бронзова епоха; Осетия, края на ІІ хил. пр.н.е.;  горе: Унгария, бронзова епоха; долу:  Доарийска Индия;  Шотландия [Баркова:]. (Три кръга/точки, символизиращи троичност.)

Планета Марс


Илюстрация № 40
Фотография от планетата Марс - очевидно троичният знак „три точки” - стилизация на знак Т.13, има космически произход [Марс:].

„Древна Гърция“
Ваза


Илюстрация № 41
Ваза. Древна Гърция, 460-480 г. пр.н.е. [node/861:]. (Три точки, символизиращи троичност. За „Древна Гърция“ вижте повече: 3.5.6.Гърция-Съдържание  - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Greece-Sadarjanie.html)

Житни кръгове – Highclere

 
Илюстрация № 42
Житни кръгове, Highclere, Hampshire, Обединено кралство, 21 юли 2002 г. Кръг, съдържащ триъгълник с форма на тип „око“ в единия ъгъл, със „слънчеви лъчи“ по всека страна на триъгълника [photos/uk2002cc:]. (Кръг с вписан триъгълник с „око“ в единия ъгъл (използва се подобен съвременен вариант) ; знак Т.27.а/б с остри ъгли един до друг около триъгълника.)

Житни кръгове - Квебек, Канада


Илюстрация № 43
Житни кръгове Меркаба - Звезден тетраедър - Колесница на Възнесение, Квебек, Канада [pin/4153867656041:]. (Два взаимнопресичащи се триъгълника с точка/кръг в средата и с точки по ъглите на триъгълниците; всичко в кръг; целият знак е седмица.)

Двата взаимнопресичащите се триъгълника са известни като Звезда на Давид


Илюстрация № 44
Звезда на Дави́д (ивр. ‏מָגֵן דָּוִד ‏‎ — Маге́н Дави́д). „Щит на Давид“ - древен символ, емблема във формата на шестоъгълна звезда. От ХІХ век Звездата на Давид се счита за еврейски символ. Звездата на Давид е поставена в центъра на Националният флаг на Държавата Израел и се явява един от основните нейни символи [Звезда Давида:].
Звездата на Давид е шестица. Такова изображение е било използвано от древните българи с точка в средата – седмица.

 

Триквестър
Житни кръгове – Триквестър


Илюстрация № 45
Житни кръгове, триквестър  [post/449496:]. (Няколко триквестора един в друг.)

Четворка
Житни кръгове - Etchilhampton Hill


Илюстрация № 46
Житни кръгове, Etchilhampton Hill, Wiltshire, Обединено кралство, 14 август 2008 г. Линия от седем кръга, пресечена с линия от пет кръга, формиращи „кръст", с извити пътеки и преплитащи се кръговете [photos/uk2008cc:]. („Християнсски кръст“, правилен – горните рамена са равни помежду си, а долното рамо е два пъти по-дълто.)

Заключение: В известните ни от Интернет стотици примери на Житни кръгове (рисунки/картини върху посеви) има ограничено количество с троични знаци – някои от тях представяме тук; и още някои интересни изображения. Същността на българите е свързана с троичността, с троичните знаци – Знаци на българите. Представените изображения разкриват някои страни от връзката на българите с Космоса.

Използвани троични знаци:
Т.2, Т.5, Т.7, Т.11, Т.13, Т.15, Т.21, Т.23, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.д, три точки

Източници:
Баркова: А.Л.Баркова, Символика Знамени Мира Рериха URL: https://lib.icr.su/node/861
https://lib.icr.su/sites/default/files/triada3.jpg
Звезда Давида: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0
Марс: URL: http://4put.ru/pictures/max/178/548068.jpg
Менора: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0
1998-crop-circles: URL: https://temporarytemples.co.uk/crop-circles/1998-crop-circles
Ansty2016: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/Ansty2016a.html
Ansty/fieldreports: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2016/Ansty/fieldreports.html
blog-post_9847: URL: http://tengrianstvo.blogspot.com/2008/01/blog-post_9847.html
cerchi-nel-grano-annat: URL: https://mikeplato.myblog.it/2009/03/23/cerchi-nel-grano-annata-2002/
Circulosenloscultivos: URL: http://eugeniotait.info/circulosenloscultivos/index.html
http://the-truth-isout-there2422446.blogspot.com/2017/11/7.html
clearbury-ring-wiltshire: URL: https://temporarytemples.co.uk/project/clearbury-ring-wiltshire-7th-july-2015
crop-circle-446: URL: http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-446.htm
crop-circle-595: URL: http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-595.htm
crop-circle-858: URL: http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-858.htm
crop-circle-871: URL: http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-871.htm
crop-circle-1009: URL:
http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-1009.htm
crop-circle-1269: URL: http://www.cropcirclesonline.com/archive/ph/crop-circle-photo-1269.htm
Cropcirclecenter: URL: https://www.cropcirclecenter.com/date/2003/200308.html
crop-circles/1998: URL: https://temporarytemples.co.uk/crop-circles/1998-crop-circles/1998_05_25_west-overton-wiltshire-barley-35mm
crops-circle-of-game: URL: https://www.chinenyesblog.com/mysterious-travellers-crops-circle-of-game-of-thrones-in-dorset/
destiny.com/2000: URL: http://www.world-destiny.com/2000-5.html
devizesroad2015a: URL: естваhttp://www.cropcircleconnector.com/2015/devizesroad/devizesroad2015a.html
eu/immagini: URL: http://www.thecropcircles.eu/immagini.htm
Libbrecht 1999: Kenneth G. Libbrecht, Caltech. SnowCrystals.com. Designer Snowflakes – Part One, The Art of Growing Snowflakes, Snow Stars. Page views since 1999. URL: http://www.its.caltech.edu/~atomic/snowcrystals/
luxenborough2015: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2015/luxenborough/luxenborough2015.html
node/861: URL: https://lib.icr.su/node/861
photos/2003/uk: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2003/uk2003bf.shtml#pic2
photos/2004/jul.shtml: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2004/jul.shtml
photos/2004/uk2004bb: URL:  https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2004/uk2004bb.shtml
photos/2004/uk2004cl: URL:  https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2004/uk2004cl.shtml
photos/2005/uk2005ai: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2005/uk2005ai.shtml
photos/2005/uk2005cu: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2005/uk2005cu.shtml
photos/2007/jul.shtml: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2007/jul.shtml
photos/2007/jun.shtml: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2007/jun.shtml
photos/2007/uk2007bc: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2007/uk2007bc.shtml
photos/2008/jul: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2008/uk2008au.shtml
photos/uk2002cc: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2002/uk2002cc.shtml
photos/uk2008cc: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2008/uk2008cc.shtml
pin/34002184: URL: https://www.pinterest.com/pin/340021840612907657/
pin/137711701: URL: https://www.pinterest.com/pin/137711701075919334/
pin/482448178: URL: https://www.pinterest.com/pin/482448178802033452/
pin/486529565: URL: https://www.pinterest.co.uk/pin/486529565990498028/
pin/153867656041: URL: https://www.pinterest.com/pin/415386765604146976/
http://boriss0ff.blog.bg/history/2018/05/24/zvezdata-na-david-simvolyt-na-vekovete.1609898
pin/4153867656041: URL: https://www.pinterest.com/pin/415386765604146976/
pin/Aekc_H9pcCT: URL: https://www.pinterest.com/pin/Aekc_H9pcCT_pl_ZVV1m4yH7ZvNlVuqeX6Ko33z4C6_f5ivb86OWEUY/
post/449496: URL: http://www.myjulia.ru/post/449496/
reigatehill2016a: URL: http://www.cropcircleconnector.com/2016/reigatehill/reigatehill2016a.html
uk/photos/1999: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/1999/jul.shtml
uk/photos/2002: URL: https://cropcircles.lucypringle.co.uk/photos/2002/jul.shtml

Назад към:  3.5.81. Житни кръгове    или   3.5.81. Житни кръгове – Част 1

Назад към:  Начало  или  Съдържание