Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.81. Житни кръгове

3.5.81. Житни кръговеЧаст 1

Анотация: В известните ни от Интернет стотици примери на Житни кръгове (рисунки/картини върху посеви) има ограничено количество с троични знаци – някои от тях представяме тук; и още някои интересни изображения. Същността на българите е свързана с троичността, с троичните знаци – Знаци на българите. Представените изображения разкриват някои страни от връзката на българите с Космоса.

Съдържание:
3.5.81. Житни кръговеЧаст 1

Знак Т.2                                          Илюстрация №   1
Знак Т.5                                          Илюстрация №   2   -  Илюстрация №  7
Знак Т.7                                          Илюстрация №   8   -  Илюстрация №  9
Знак Т.9                                          Илюстрация №  10
Знак Т.11                                        Илюстрация №  11
Знак Т.13                                        Илюстрация №  12   -  Илюстрация № 24


3.5.81. Житни кръгове – Част 2
Знак Т.21                                        Илюстрация №  25   -  Илюстрация № 26
Знак Т.27.а/б                                  Илюстрация №  27   -  Илюстрация № 28
Знак Т.27.в                                     Илюстрация №  29   -  Илюстрация № 32
Знак Т.27.д                                     Илюстрация №  33   -  Илюстрация № 35
Знак Единица                                 Илюстрация №  36   -  Илюстрация № 37
Знак Троичност                              Илюстрация №  38   -  Илюстрация № 45
Знак Четворка                                Илюстрация №  46

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от същността на българите.


Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите 

 

Знак Т.2
Житни кръгове - Devizes Road

 
Илюстрация № 1
Този житен кръг е открит на 16 юни 2015 на Devizes Road, близо до Stanton St Bernard, Wiltshire, Англия [devizesroad2015a:]. (Знак Т.2 в кръг)

Уточнение:
Ъгълът между рамената на знака е около 90°. В книгата „Тангра – знак на българите
( http://vaseto.info/books/6.pdf ) беше обяснено, че при спускането този знак на планетата Земя на човешките същества ъгълът е бил около 30°, т.е. за няколко стотин хиляди години знакът е еволюирал от 30° до около 90°. Тъй като тези знаци са вътре в нас, това означава, че ние сме еволюирали до това ниво.

Знак Т.5
Житни кръгове – Stonehenge


Илюстрация № 2
Житни кръгове, Stonehenge (Amesbury), Wiltshire, Англия, 9 юни 1997 г. [eu/immagini:]. (Знак Т.5.г, в края на рамената знак Т.2 на две нива с точки; всичко в кръг.)

Житни кръгове – Cherhill


Илюстрация № 3
Житни кръгове, Cherhill, Wiltshire, Обединено Кралство, 21 август 2005 г. [photos/2005/uk2005cu:]. (Знак Т.5.г, изобразен чрез кръгове и вписан в шестоъгълник.)

Житни кръгове – Avebury


Илюстрация № 4
Житни кръгове, Avebury, Wiltshire, Обединено кралство, 5.05.1998 г. [1998-crop-circles]. (Изображението е по модел на знак Т.5 във вид на шестлъчева свастика в кръг.)

Житни кръгове – Nukerke


Илюстрация № 5
Житни кръгове, Nukerke, Oostvlaanderen, Белгия, 28.07.2004 г. [crop-circle-446:]. (Седем стилизирани, свързани помежду си знака Т.5.г.)

Житни кръгове - Lower Saxony


Илюстрация № 6
Житни кръгове, Lower Saxony, Meensen, Германия, 23.07.2009 г. [crop-circle-1269:]. (В центъра на изображението стилизират знак Т.5.г.)

Житни кръгове – Marche


Илюстрация № 7
Житни кръгове, Marche, Offida (AP), Италия, 2.07.2005 г. [crop-circle-595:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.5.г в кръг.)

Знак Т.7

Житни кръгове - Reigate Hill

 
Илюстрация № 8
Житни кръгове, Reigate Hill, nr Reigate, Surrey, Обединено Кралство, 19 юли 2016 г. [reigatehill2016a:]. (Поредица от знак Т.7 в кръг с „автопортрет“.)
Уточнение:
Изображението с „автопортрет“ вероятно онагледява външния вид на представител на  създателите на тази картина, а чрез знак Т.7 показва достигнатото еволюционно ниво на представеното космическо същество.
Знак Т.7 символизира количеството преминати еволюционни етапи. Когато знакът Т.7 е единичен, той би следвало да се отнася за конкретен индивид. Когато знаците Т.7 са много, както в цитираното изображение, те би следвало да се отнасят за определена общност, т.е. космическата цивилизация, към която принадлежи това същество. Тя е еволюирала до нивото на тези знаци Т.7 – преминала е през три качествени еволюционни нива/етапа и продължава своето развитие (знакът Т.7 завършва със знак Т.2). Изображението в кръг би следвало да се разглежда като част от Създаденото.
Интересно е да направим сравнение с еволюцията на водата чрез фотографията на кристала Снежинка:

Снежинка


Илюстрация № 9

Фотография на снежинка [Libbrecht 1999]. Изображението на снежинката  е представено като комбинация между знак Т.5.г и знак Т.7 на всяко рамо. Знакът Т.5.г се явява модел, по който е създавана водата, а знакът Т.7 символизира еволюционните етапи, през които е преминала водата на планетата Земя в процеса на еволюцията от нейното създаване преди около 4 млрд. години до нашето съвремие, т.е. водата е преминала през много качествени еволюционни етапа (Виж повече:  3.3."Началото " - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html).

А какво е нивото на хората на планетата Земя? – доколкото може да се прецени, ние, човешките същества, все още не сме достигнали дори до нивото на първия качествен скок в процеса на своята еволюция

Можем да направим извод, че вероятно космическата цивилизация от представеното изображение има връзка с троичността (българското) след като използва Знаци на българите (Виж повече: Знаци на българите
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2020/01/21/znaci-na-bylgarite.1692991)

Знак Т.9
Житни кръгове - замък Барбъри

 
Илюстрация № 10
Житни кръгове, Менора, замък Барбъри, Wiltshire, Англия, 31.05 1999 г. [pin/Aekc_H9pcCT:]. (Знак Т.11 обърнат вариант с точка долу; знак Т.9 един в друг на три нива (Менора) с точки/кръгове - в основата на всичко е Единицата/Създателят; знак Т.9 с две точки/кръга горе.)
Менората (менорах) (на иврит: מְנוֹרָה, менора̀, букв. – светилник) e еврейски седемсвещник, един от най-старите символи в юдаизма, останал трайна емблема на еврейския народ през вековете. Смята се, че първата известна менора е направена при изхода на евреите от Египет и се споменава в Библията [Менора]. (Сега Менората е в основата на герба на Израел.)

Знак Т.11
Житни кръгове – Abbotsford


Илюстрация № 11
Житни кръгове, Abbotsford, British Columbia, Canada, 13 август 2003 г. [Cropcirclecenter:]. (Знак Т.11 с три точки.)

Знак Т.13
Житни кръгове - Milk Hill


Илюстрация № 12
Житни кръгове, Milk Hill - nr Stanton St.Bernard, Wiltshire, Обединено Кралство, 29 май 2005 г. [photos/2005/uk2005ai:]. (Знак Т.13.)

Житни кръгове - East Field - Alton Barne


Илюстрация № 13
Житни кръгове, East Field - Alton Barnes, Wiltshire, Обединено Кралство, 15 юли 2002 г. Кръг, съдържащ множество малки кръгчета в едната половина и знак Y в центъра, а линиите, разположени на другата половина, изобразяват вид „дърво“ [uk/photos/2002:]. („Дървото“ е по модел на знак Т.13.)

Житни кръгове - Farley Mount


Илюстрация № 14
Житни кръгове, Farley Mount, Hampshire, Англия, 15.08.2002 г. [cerchi-nel-grano-annat:]. (Изображението Дърво е по модел на знак Т.13 на четири нива с точки, всичко в кръг.)
Уточнение:
От тази илюстрация можем да направим по аналогия интересни изводи за еволюцията. В основата на дървото (ствола) е знак Т.13, т.е. в основата на познатата ни еволюция е знак Т.13 при троичността на ниво СъСъздател или известното ни първо проявление на материалността при елементарните частици (Виж повече: 3.3."Началото " - http://www.za-balgarite.com/3.3.Nachaloto.html ). При дървото наблюдаваме следващите разклонения със знак Т.13, достига се накрая по плодовете - точки/кръгове и всичко се затваря в окръжност. При еволюцията е нещо подобно – троичността еволюира чрез различни нива на знак Т.13 и се достога до Създадените многобройни Космически цивилизации в обхвата на Създаденото (окръжността) от Създателя.
В пълна степен това се отнася за българите, същността на които е свързана с троичността, т.е. историята на българите започва от троичния знак Т.13. В процеса на еволюцията на планетата Земя редица Космически цивилизации (Създатели) произвеждат свои „Продукти" и ги „внедряват“ на нашата планета. Това са различните човешки раси, великани, джуджета и т.н. Но оцеляват само създадените по модела на Хомо сапиенс с водещо ниво – българите.

Житни кръгове - Ансти, графство Уилтшър

        
Илюстрация № 15

„Житен кръг“ – Ансти, графство Уилтшър, Англия – 12 август 2016 г. [Ansty2016:, Ansty/fieldreports:]. (Изображение на трилистна детелина (стилизиран знак Т.13.в), жилките на която са изобразени чрез модел на знак Т.7. Три листенца, започващи от централния кръг, в които е вписан знак Т.23 с хоризонтална линия. В центъра още една малка трилистна детелина – формира се изображение по модел на несиметричен знак Т.5.г. Чрез триъгълниците се формират непълни шестлистни детелини по модел на знак Т.5.г

Житни кръгове - Cley Hill


Илюстрация № 16
Житни кръгове, Cley Hill, nr Warminster, Wiltshire, Обединено Кралство, 18 юли 2017 г. [pin/34002184:]. (Два взаимнопресичащи се равностранни триъгълника; знак Т.13.в в центъра; знак Т.13.в по върховете на триъгълника с острието надолу.)

Житни кръгове - Hackpen Hill.

  
Илюстрация № 17
Житни кръгове, Hackpen Hill, nr Broad Hinton. Wiltshire, Обединено Кралство, 26 август 2016 г. [pin/482448178:]. (Знак Т.13.в вписан в шестоъгълник и окръжност; могат да се видят още знак Т.27.а и знак Т.27.б.)

 

Житни кръгове - Savernake Forest


Илюстрация № 18
Житни кръгове, Savernake Forest, Wiltshire, Обединено Кралство, 11 юли 2007 г. [photos/2007/uk2007bc:]. (Комбинация от прав и обърнат вариант на знак Т.13.в формира знак Т.5.г., т.е. знак Т.13.в  и знак Т.5.г изразяват пълната хармония, симетрия, равновесие в границите на Създаденото чрез няколко нива във вид на три кръга; в основата на всичко стои Създателят - точката в средата.)

 

Житни кръгове - North Newnton


Илюстрация № 19
Житни кръгове, North Newnton, Wiltshire, Обединено Кралство  [photos/2004/jul.shtml:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.13.в (троична свастика) в три кръга.)

 

Житни кръгове - Stanton Bridge


Илюстрация № 20
Житни кръгове, Stanton Bridge - nr Honeystreet, Wiltshire, Обединено Кралство, 14 юли 2007 г. [photos/2007/jul.shtml:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.13.в в два кръга.)

Житни кръгове - Emilia Romagna


Илюстрация № 21
Житни кръгове, Emilia Romagna, Forli, Италия, 3.05.2007 г. [crop-circle-858:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.13 в кръг.)

Житни кръгове – Luzern


Илюстрация № 22
Житни кръгове, Luzern, Ettiswill, Швейцария, 20.05.2007 г. [crop-circle-871:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.13 – троична свастика с точка/кръг в средата и в два кръга.)

Житни кръгове – Iowa


Илюстрация № 23
Житни кръгове, Iowa, САЩ, 3.10.2007 г. [crop-circle-1009:]. (Изображението е по модел на стилизиран знак Т.13 в кръг.)

Знак Т.13, спирала
Житни кръгове - East Kennett


Илюстрация № 24
Житни кръгове, East Kennett, Wiltshire, Обединено Кралство, 20 юли 1999 г. [uk/photos/1999:]. (Изображението е по модел на знак Т.13 - тройна спирала на две нива с кръгове.)

Назад към:  3.5.81. Житни кръгове   или   3.5.81. Житни кръгове – Част 2

Назад към:  Начало  или  Съдържание