Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.73. Океания, ІІ хил. пр.н.е.-съвремие

Анотация: Представено е използването на някои троични знаци , които свидетелстват за българско присъствие в Океания от ІІ хил. пр.н.е.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Океания.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Океания е географски регион, състоящ се от много държави и територии, предимно острови в Тихия океан и в близост до него. Точният обхват на Океания е спорен с различни интерпретации. Обикновено в региона се включват части от Австралазия, като АвстралияНова Зеландия и Нова Гвинея, както и целия или части от Малайския архипелаг. Тихоокеанските острови на Океания обикновено се разделят на три големи групи на етнологически принцип - Меланезия, Микронезия и Полинезия [Океания:].Илюстрация № 1
Океания [Oceania:].

Вануату
Вануату е държава в югоизточната част на Тихия океан, разположена на островите Нови Хебриди. Архипелагът е разположен на 1 750 км. източно от Австралия, на 500 км. от френската територия Нова Каледония, западно от Фиджи и южно от Соломоновите острови. На 30 юли 1980 г. е провъзгласена независимостта на Нови Хебриди, като страната получава името Република Вануату [Вануату:].Илюстрация № 2
Карта на островите Вануату [Вануа̀ту:].

Знаме на Република Вануату

   
Илюстрация № 3
Националното знаме на Вануату е съставено от две хоризонтални цветни полета: червено отгоре и зелено отдолу и черен триъгълник от към страната на носещото тяло. Върху черното поле е изобразена емблема, съставена от зъб на глиган и два папратови листа. Цветните полета са разделени с жълта ивица във формата на Y, оградена в черно. Отношението ширина към дължина е 3:5. Зеленият цвят символизира богатството на островите, червеният - кръвта, а черният е символ на хората от Меланезия. Жълтият цвят във формата на Y символизира светлината на божията истина, която се разпространява над архипелага. Глиганският зъб от емблемата е традиционен медальон, който се носи на острова като символ на благополучие. Папратовите листа са символ на мира [Националното знаме:]. (Рисунъкът на знамето е по модел на знак Т.21 (сравни със знамето на Република Южна Африка: ); папратовите листа са по модел на знак Т.7.)

 

Керамика Лапита


Илюстрация № 4
Фрагмент от керамика Лапита
Остров Тиниан, неолитно селище Дом Тага, датирано към средата на II хил. пр.н.е. Вероятно неолитната култура Лапита е дошла от Филипините, където примерно 2000 г. пр.н.е. е имало многочислени подобни селища. Аналогична керамика от II хил. пр.н.е. е известна в много райони на Индонезия. Културата Лапита обхващала земите на Бисмарк, Нова Каледония, Фиджи, Тонга, Самоа и Вануату и е достигнала Нова Зеландия около 1000 г. пр.н.е. [ps_tinian:]. (Поредици от знаци Т.28 един до друг страничен вариант.)

Лапита e термин за древната култура на Тихия океан, която по мнение на много археолози се явява прародител на няколко култури в Полинезия, Микронезия и редица крайбрежни области на Меланезия. Към настоящия момент са открити повече от две хиляди разкопки на дължина повече от 4000 км. от островите на Меланезия до Фиджи и Тонга; най-източната област е разположена в Самоа.
Класическата керамика Лапита е произведена между 1350 г. пр.н.е. и 750 г. пр.н.е. на архипелага Бисмарк. Местни стилове на Лапита са намерени във Вануату и Нова Каледония. Има запазена керамика на Фиджи, но напълно е изчезнала в Меланезия и Сиаси.
Болшинството от учените предполагат, че произходът на културата Лапита е Юго-източна Азия преди около 5000-6000 години [Лапита:].

      

 
     
Илюстрация № 5
Керамика Лапита и полинезийците. Керамиката Лапита има някои необикновени маркери, характерни за Египетския анкх, Келтския кръст и даже намек за Индийската свастика. Логично е да се приеме, че културният произход на тази керамика идва от култури, които са били разклонение на келтската, египетската и индийската цивилизации [Mkfenn:]. (Знак Т.22/Т.23; знак Т.27.а.)

 


Илюстрация № 6
Керамика раку (raku), Лапита [Maori_Art_Exhibit:]. (Горе: знак Т.27.д в кръст; комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и в зигзаг.)
Керамика раку е наименование на керамична техника, с която се постигат характерни глазури [Керамика раку:].

   


  
Илюстрация № 7
Керамиката Лапита е най-старото доказателство за присъствието на поленезийците и тяхното изкуство в Тихия океан; употребата на глина като носител за културните изображения формира концепцията Лапита. Използваните форми и глазури са  извлечени от нея [wp_ceramics:]. (Комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с щриховка в зигзаг.)

    

      
        
Илюстрация № 8
Керамиката Лапита е най-старото доказателство за присъствието на поленезийците и тяхното изкуство в Тихия океан; употребата на глина като носител за културните изображения формира концепцията Лапита. Използваните форми и глазури са  извлечени от нея [wp_ceramics:]. (Комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с щриховка в зигзаг; поредица от знаци Т.9 с удължени странични рамена; поредица от знаци Т.27.б един до друг с щриховка.)

Френска Полинезия, Нова Каледония

          
        
Илюстрация № 9
Керамика Лапита (копие).
Този предмет е копие, точно възпроизведено от няколко къса глинен съд. Национален музей по етнология, Япония (Minpaku).
Прекрасни видове глинена керамика са били правени в югозападните океански острови преди повече от 3000 години. Повърхността на керамиката, наречена Лапита, е била покрита от геометрични образи, които съдържат серии от точки. В някои случаи, мотиви от човешки образи са били изобразявани чрез сложни комбинации от прави и криви линии. Този вид керамика е открита в районите от Папуа Нова Гвинея до Самоа [masterpiece/detail.nhn:]. (Сложни образи, от които могат да бъдат разграничени: поредица от знаци Т.27.а страничен вариант един в друг (горен ръб); знаци Т.27.а в горния и долния рисунък на съда.)

Мотиви


Илюстрация № 10
Керамика Лапита, мотиви, Полинезия [polynesia_lapita:]. (Първа колонка: ред 3 – комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б страничен вариант; ред 5 - комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и в зигзаг; ред 6 - комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с щриховка и в цзигзаг. Втора колонка:  ред 1 – поредица от комбинации между знак Т.13 прав и обърнат вариант с едно общо рамо (сравни с: Илюстрация № 2, 3 - 3.5.13.Белгия, http://www.za-balgarite.com/3.5.13.Belgium.html), поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг и с точка между рамената; ред 2 - поредица от комбинации между знак Т.13 прав и обърнат вариант с едно общо рамо и др.)

              
           
Илюстрация № 11
Килим, дължина 420 см., Naitauba, острови Lau, Фиджи, късен ХІХ в.-ранен ХХ в. [works-of-art:]. (Знак Т.27.в, знак Т.27.г, комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б с двойна щриховка в зигзаг, знак Т.27.а/б с щриховка.)

Нова Зеландия


Илюстрация № 12
Портрет на представителка на местното население на Нова Зеландия - маори [Океания:]. (В долната светла част на дрехата стилизирани знаци Т.27.б.)

Маорите са коренното население на Нова Зеландия. Говорят маорски език [Маори:].

 

Използвани троичните знаци: Т.7, Т.9, Т.13, Т.21, Т.22/23, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.28

Обобщение: Използваните троични знаци свидетелстват за българско присъствие в Океания от ІІ хил. пр.н.е.

Източници:
Вануату: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
Вануа̀ту-карта: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
Керамика раку: URL: http://www.livemaster.ru/topic/159057-obzhig-raku
Лапита: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0
Маори: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8
Националното знаме: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5_%D0%B%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
Океания: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Maori_Art_Exhibit: URL: https://www.clatsopcc.edu/community/art-gallery/2015-maori-art-exhibit-cultural-exchange
masterpiece/detail.nhn: URL: http://masterpieces.asemus.museum/masterpiece/detail.nhn?objectId=10341
Mkfenn: URL: http://users.on.net/~mkfenn/page6.htm
Oceania: URL:  http://regions.garshin.ru/travel/regions/australia/new-zeland.html
polynesia_lapita: URL: http://www.ourpacificocean.com/polynesia_lapita/index.htm
ps_tinian: URL: http://polit.ru/news/2013/04/10/ps_tinian/
works-of-art: URL: https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/1977.395.5
wp_ceramics: URL: http://pooinoyrondi.com/wp/ceramics/

Назад към:  Начало  или  Съдържание