Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.71. Мексико, 2000 г. пр.н.е.-съвремие

Анотация: Представено е използването на някои троични знаци на българите в Мексико.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Мексико

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Съдържание:
Мексико, карта                                                Илюстрация № 1
Маи, 2000 г. пр.н.е.-900 г.                               Илюстрация № 2
Олмеки, 1500-400 г. пр.н.е.                            Илюстрация № 3
Шахтови погребения, 300 г. пр.н.е.-400 г.     Илюстрация № 4
Толтеки, VІІІ-ХІІ в.                                            Илюстрация № 5 - Илюстрация № 6 
Ацтеки, ХІV-ХVІ в.                                            Илюстрация № 7 - Илюстрация № 14
Мексиканска бродерия                                  Илюстрация № 15

Мексико


Илюстрация № 1
Мексико (Съединени мексикански щати, на испански: Estados Unidos Mexicanos) е държава в Северна Америка, която граничи на север със САЩ, на югоизток с Гватемала и Белиз, на запад с Тихия океан и на изток с Мексиканския залив и Карибско море. Мексико е най-северната, и трета по големина държава в Латинска Америка.

Маи, 2000 г. пр.н.е.-900 г.
Маите са цивилизация, която е известна благодарение на своята писменост, изкуство, архитектура, математически и астрономически системи. Началото на нейното формиране се отнася към предкласическата ера (2000 г. пр.н.е.-250 г.), а пикът на развитие на градовете на маите е достигнал през класическата ера (250-900 г.). Създаденият от маите календар е бил използван и от други народи от Централна Америка. Към времето на идването на конкистадорите маите са били в дълбок упадък. Потомци на древните маи са не само съвременните народи маи, съхранили езика на предците си, но и част от испаноговорящото население от южните щати на Мексико, Гватемала, Хондурас и Салвадор [Ма́йя:].

Маи, 317-1200 г.

      
Илюстрация № 2
Местна американска керамика – маи погребална керамика, около 317-1200 г. [Maya ceramics:]. (Горе: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б с точка между рамената в зигзаг; долу вляво: знак Т.27.д; долу вдясно: лента от квадрати, между които са оформени знак Т.27.а и знак Т.27.б един срещу друг.)

Олмеки, 1500-400 г. пр.н.е.
Олмеки е название на племе, което се споменава в историческите ацтекски хроники; създатели са на първата „крупна“ цивилизация на територията на Мексико. Олмеките обитавали тропическите долини на южно и централно Мексико. Цивилизацията процъфтявала в течение на периода около 1500-400 г. пр.н.е. (Съществувала е доолмекска култура през периода примерно 2500-1600/1500 г. пр.н.е.) [Ольме́ки:].

Олмеки, Дърво на живота


Илюстрация № 3
Окото на Сътворението и Змията [Olmec:]. (Долната рамка е изобразена чрез поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг щриховани (неприцизна); в рамката: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг щриховани като фон на три фигури; като основа на централната фигура: поредица от стилизирани знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Шахтови погребения, 300 г. пр.н.е.-400 г.
Шахтови гробници в Западно Мексико, 300 г. пр.н.е.-400 г. 
Традицията шахтови гробници в Западно Мексико или културата на шахтови гробници се свързва със западните Мексикански щати и е грубо датирана за периода от 300 г. пр.н.е. до 400 г. Някои шахтови погребения изпреварват традицията с повече от 1000 години. Шахтовите гробници в Западно Мексико са с вертикални стени и с размери от 3 до 20 метра, долу покрити с вулкатична варовикова скала [Mexico_shaft_tomb:].

Шахтова гробница или шахтов гроб е тип структура на дълбоко правоъгълно погребение, послан с камъчета под, стени зидария от неодялан камък и покрив от дървени дъски. Практиката по изкопаване на шахтови гробници е била широко разпространена в гръцка Микена; през бронзовата ера в Кипай и в Западно Мексико [Shaft_tomb:].

Шахтови погребения, 300 г. пр.н.е.-400 г.

  
Илюстрация № 4
Традиционна керамична мъжка фигура стил Zacatecas от шахтова гробница в Западно Мексико, Национален антропологичен музей, Мексико [Mexico_shaft_tomb:, Zacatecas_figurine:]. (На гърдите: поредица от знак Т.27.а един в друг.)
Zacatecas е един от 31 щата на Мексико [Zacatecas:].

Толтеки, VІІІ-ХІІ в.
Толтеките са цивилизация в Централна Америка. Има предположения, че те са част от финикийците, които са напуснали Стария континент. През VІІІ век създават държава, която обхваща централно и северно Мексико. Просъществува до ХІІ век. Занимават се предимно със земеделие. Те са изкусни строители.
През Х век по време на управлението на владетеля Топилцин държавата им се разпада в резултат на избухнали епидемии и чужди нашествия. Толтеките се опитват да създадат нова дърважа с център град Тула, но и тя не просъществува дълго. Три века по-късно по тези места се заселват ацтеките, които идват от север.
Според философията на толтеките светът е съставен от енергия и при нужните знания и умения човек може да се превърне в каквото поиска и да отиде там, където желае [Толтеки:].

Атланти

  
Илюстрация № 5
Атлантите, статуи на воини толтеки в Тула (Tula) [Толтеки:]. (На пояса на първата фигура: две срещуположни поредици от Т.27.а страничен вариант един в друг и Т.27.б страничен вариант един в друг.)

Атлант, Х-ХІІІ в.

  
Илюстрация № 6
Атлантска култура на толтеките. Тула, Мексико, 900-1250 г. Национален антропологичен музей, Мексико [Cultura Tolteca:]. (На пояса: две срещуположни поредици от Т.27.а страничен вариант един в друг и Т.27.б страничен вариант един в друг.)

Ацтеки, ХІV-ХVІ в.
Ацтеките са древна цивилизация (ХІV-ХVІ век), която е населявала териториите на днешно Мексико. Цивилизацията на ацтеките има богата митология и културно наследство. [Ацтеки:].

Ацтекски мотиви

   Mexico-tribal-striped-hand-1357751-1          Mexico-Aztec-t1357751-Det
Илюстрация № 7
Геометрични черно-бели изображения [Vectorstock-1357751:]. (Поредици от знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг в зигзаг; поредица от два знака Т.27.е един в друг.)

Ацтекски мотиви

Mexico-Aztec-105842777
Илюстрация № 8
Абстрактни геометрични Ацтекски стил изображения с триъгълници и линии [shutterstock105842777:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг; поредица от по два знака Т.27.а един в друг и два знака Т.27.б един в друг в зигзаг; долу: поредица от по три знака Т.27.а един в друг и един до друг и др..)

Ацтекски мотиви

  Mexico-Aztec-7af4d965-5
Илюстрация № 9
Ацтекски мотиви [Aztec patterned:]. (Две поредици от знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг в зигзаг линия.)

Ацтекски мотиви

Mexico-Aztec-48a254c-5
Илюстрация № 10
Ацтекски мотиви [Aztec-patterned:]. (Две поредици от знак Т.7.)

Ацтекски мотиви

Mexico-Aztec-122ae95-5
Илюстрация № 11
Ацтекски мотиви [Aztec_patterned:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг; поредица от по три знака Т.27.а един в друг.)

Ацтекски мотиви

Mexico-Aztec-7af2c3f6-7
Илюстрация № 12
Ледено синьо-сиви Ацтекски мотиви [AztecPatterned:]. (Няколко ленти от квадрати, между които знак Т.27.а с точка и знак Т.27.б сдвоени един срещу друг; поредица от знак Т.27.ж с точка в средата и др.)

Мексико, Ацтеки


Илюстрация № 13
Nahua керамика. Керамична кана с птици от Rio Balsas, Мексико, Национален музей по антрропология [Nahua Pottery:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.2б в зигзаг - знак Т.27.а е оформен с вълнообразна линия, а знак Т.27.б е сдвоен с прави линии.)
Нахуа ( ацтеки ) са етническа група, която населява предимно източните, централни, югозападни и югоизточни територии на Република Мексико [Нахуа:].

Ацтекски календар

  
Илюстрация № 14
Цветна интерпретация на Слънчевия Камък или Камъка на Axayacatl; изобразява 20 знака около Бога Слънце [azteccalendar:]. (Знак Т.27.б над централния образ.)

Мексиканска бродерия

Бродерия


Mexico15-broderi-7.jpg
Илюстрация № 15
Мексиканска бродерия, съвремие. Дреха (Chinantec Huipil) от San Lucas Ojitlan в северно Мексико [Mexico-broderi:]. (Две ленти от ромбове, между които се образуват знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг и един срещу друг; поредица от знак Т.27.а един в друг и знак Т.27.б един в друг в зигзаг линия .)

Chinantec Huipil e най-разпространената традиционна дреха, носена от местните жени от центрлно Мексико и Централна Америка  [Huipil:].
San Lucas Ojitlán е град и градска община в Oaxaca в юго-западно Мексико [San Lucas Ojitlán].

Използвани троичните знаци: Т.7, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.27.е, Т.27.ж

Обобщение: Българско присъствие в Мексико

Източници:
Ацтеки: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
Ма́йя: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%8F_%28%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
Мексико: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE
Нахуа: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B0
Ольме́ки: URL:  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B8
Толтеки: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8
azteccalendar: URL: https://www.azteccalendar.com/azteccalendar.html
AztecPatterned: URL: https://www.pinterest.com/pin/154459462194248244/
Aztec patterned: URL: https://www.pinterest.com/pin/350084571005836307/
Aztec_patterned: URL: https://www.pinterest.com/pin/436004807647404302/
Aztec-patterned: URL: https://www.pinterest.com/pin/469641067364260323/
Cultura Tolteca: URL: http://www.flickr.com/photos/rosemania/3273529005/in/photostream/
Huipil: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Huipil
Maya ceramics: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramics_of_indigenous_peoples_of_the_Americas#/media/File:Maya_funerary_urn.jpg
Mexico-broderi: URL: https://www.flickr.com/photos/citlali/299567429/
Mexico_shaft_tomb: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Mexico_shaft_tomb_tradition
Nahua Pottery: URL: https://www.pinterest.com/pin/311381761714438058/
Olmec: URL: http://www.crystalinks.com/olmec.html
San Lucas Ojitlán: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/San_Lucas_Ojitl%C3%A1n
Shaft_tomb: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Shaft_tomb
shutterstock105842777: URL: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=105842777&src=id
Vectorstock-1357751: URL: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/tribal-striped-hand-drawn-seamless-pattern-vector-1357751
Zacatecas: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Zacatecas
Zacatecas_figurine: URL: CEhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Zacatecas_figurine,_shaft_tomb_tradition_(RightIndex).jpg

Назад към:  Начало  или  Съдържание