Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.6. Гърция

3.5.6. Острови - VІІ хил. пр.н.е. - VІІІ в.

Продължение от:  Част 1 - 3.5.6. Острови 1

Съдържание:
Част 1 - 3.5.6. Острови 1
Егейска култура                                 Илюстрация №   1 – Илюстрация №   2
Крит, Минойска култура                    Илюстрация №   3 – Илюстрация №   8
- Морски стил                                     Илюстрация №   9 – Илюстрация № 12
- Дворец Кнос                                     Илюстрация № 13 – Илюстрация № 24
- Календарна къща                            Илюстрация № 25 – Илюстрация № 27
- Дворец Фест                                    Илюстрация № 28 – Илюстрация № 30

Част 2 - 3.5.6. Острови 2
- Аги́я-Триа́да                                     Илюстрация № 31 – Илюстрация № 33
- Афрати                                             Илюстрация № 34
- Фала́сарна                                       Илюстрация № 35 – Илюстрация № 36
- Аптера                                              Илюстрация № 37
Егина                                                  Илюстрация № 38
Циклади                                             Илюстрация № 39 – Илюстрация № 45
Родос                                                 Илюстрация № 46 – Илюстрация № 52
Йонийски острови                             Илюстрация № 53 – Илюстрация № 59

Аги́я-Триа́да
Аги́я-Триа́да, Айия-Триас (на гръцки Αγία Τριάδα – Свята Троица) - селище от минойски период в южен Крит на 4 километра от град Тимбаки, община Фест [Аги́я-Триа́да:].

Аги́я-Триа́да, ХІV в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 31
Саркофаг от Агия-Триада със сцени от обряд на погребение - „трапеза на мъртвите“. Източна страна на саркофага - поднасяне на дарове на умрелия. Датировка ХІV в. пр.н.е. Крит. Ираклионский Археологический музей [Museu Creta:]. (Поредица от знак Т.27.б и знак Т.27.а един срещу друг (знак Т.27.в) между многолистни цветове.)

Аги́я-Триа́да, ХІV в. пр.н.е.

Илюстрация № 32
Саркофаг от Агия-Триада. Северна страна. Колесница с две богини, впрегната с два диви козела. Датировка ХІV в. пр.н.е. Крит. Ираклионский Археологический музей [Ираклионски музей:]. (Поредица от знак Т.27.б и знак Т.27.а един срещу друг (знак Т.27.в) между многолистни цветове.)

Подобни сцени със свещенни козли в религиозните представи на минойците са били използвани от Скандинавия до Шумер през времето на IV-II хил. пр.н.е. [Прародина минойцев:].

Например
Тор


Илюстрация № 33
Тор с колесница козли [Прародина минойцев:].

 

Афрати
Афрати (Afrati) е съвременно име на селище от девето до пето столетие пр.н.е., построено на хълм в централен Крит. Впечатляващото обзавеждане на гробници и керамичните съдове показват благоденствието на обекта [Afrati:].


Илюстрация № 34
Керамичен съд с чучур с протогеометрична украса от Афрати, Крит, около 950-850 г. пр.н.е. Музей Бенаки Атина [jar-strainer:]. (Поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и един до друг – в горната част; поредица от знак Т.28 един в друг и един до друг – в средата на съда.)

 

Фала́сарна
Фала́сарна (Falasarna или Phalasarna,  др.гръцки: Φαλάσαρνα) – древен гръцки полис на северо-запазападния бряг на Крит. Градът-държава имал собствени закони, призвеждал монети [Фала́сарна:].

Статер, 330-270 г. пр.н.е.

Илюстрация № 35
Крит, Фала́сарна. Статер, сребро, около 330-270 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Артемида Диктина с обица и колие, привързана коса.
Гръб: Ф-А, връх на тризъбец [phalasarna/t:]. (Знак Т.11.)

Бритомартис (гръцки: Βριτομαρτις) е била гръцка богиня на планините и лова, която преди всичко е била почитана на остров Крит. Понякога се е вярвало, че е планинска нимфа, но често е била обединявана с Артемида и Афейа, "невидимата" покровител на Егина. Тя също е известна като Диктина (Diktynna) [Britomartis:].

Статер, 300-280 г. пр.н.е.


Илюстрация № 36
Крит, Фала́сарна. Статер, сребро, около 300-280 г. пр.н.е.
Лице: Глава на нимфа с обица и колие, лента около косата.
Гръб: Ф-А, връх на тризъбец, украсен с филизи [phalasarna/t:]. (Знак Т.11.)

 

Аптера
Древният полис Аптера или Аптара, съвременен Палеокастро, се намира на южната страна на залива Суда, Крит. Градът е основан от едноименния герой "Аптерос" през 1503 г. пр.н.е.

Статер, ІV в. пр.н.е.

        
Илюстрац;ия № 37
Крит, Аптера. Статер, сребро, подписан Питогорос, около ІV в. пр.н.е.
Лице: Глава на зашеметяващо красивата Артемида Аптера (местна форма на критската Артемида Диктина), богинята на града, със сложно навита нагоре коса; носи сложен полумесец и слънчева дискова висулка с три капки и перлена огърлица; вдясно с по-малки букви подпис на художника: ΠΥΘΟΔΟΡΟΥ.
Гръб: Воин "Аптерос", наречен "Птолиойкос", означаващ "жител на града"; с брада и с шлем, държи в лявата си ръка копие и щит, украсен със слънце; поздравява свещена елха в ляво поле (сцена, която може да се тълкува като вече изгубен мит за основателя на града); ПТОЛΙΟЙКИ наоколо [Aptera:]. („Дискова висулка“ – изображение по модел на знак Т.9 с две хасти; под брадичката: знак Т.27.б с вписан знак Т.28; „свещена елха“ е изобразена чрез знак Т.7 на две нива: дървото с клоните и самите клони.)

 

Егина
Егина (на гръцки: Αίγινα, Aígina, на древногръцки: Αἴγῑνα) е един от сароничните острови на Гърция в Сароническия залив, на 27 километра от Атина. По време на древността Егина е съперник на Атина, великата морска мощ на епохата [Aegina:].

Групата на Аргосаронически (или само Саронически) острови се намира под Атина в два залива известни като Саронически и Арголически. Има  шест главни острова: Саламина, Егина, Ангистри, Порос, Хидра, Спецес [Argosaronic:].

Питос, 1600-1100 г. пр.н.е.


Илюстрация № 38
Матово изрисуван питос с лодки, Археологичен музей Егина, Средно-еладски период (около 1600-1100 г. пр.н.е.) [pithos with boats:]. (Поредици от знак Т.27.б и знак Т.28 един в друг; поредица от знак Т.27.в със знак Т.28.)

Циклади
Цикладските острови или Циклади (на гръцки Κυκλάδες, Кикладес) са основна група в централния регион на Егейско море. Представляват група от над 200 острова, образуващи няколко гирлянда опънати от северозапад към югоизток [Циклади:]

Антипарос, 3200-2800 г. пр.н.е.


Илюстрация № 39
Керамична цилиндрична кутия (pyxis) с кръгъл капак и врязан зигзагообразен рисунък, открита в Антипарос (Antiparos), Циклади, 3200-2800 г. пр.н.е. [Cycladi-cypot1:]. (Знак T.7 (тук по изключение показваме красив зигзаг, формиран чрез знак Т.7) прав и обърнат вариант с едно общо рамо.)

Пиксис (пиксис, пиксиди) обикновено e цилиндрична кутия с отделен капак. Първоначално най-често използвана от жените да държат козметика, дрънкулки или бижута, оцелелите пиксиди са най-вече в гръцката керамика [Pyxis:]

Антипарос (Antiparos) е малък остров в южно Агейско море в сърцето на Циклади [Antiparos:].

Тиган за пържене, 2800-2300 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 40
Циклади, глинен тиган за пържене с врязана рисунка на кораб. Ранен цикладски период (култура на Керос-Сирос, 2800-2300 г. пр.н.е.) [frying_pan:]. (Знак Т.24 с успоредни на рамената линии.)

Милос, 2500-2100 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 41
Циклади, глинен пиксис с врязана декорация от Милос. Ранна бронзова епоха (2500-2100 г. пр.н.е.) [cycladic-pottery:]. (Поредица от знак Т.27.б с щриховка и с успоредни на едното рамо линии.)

Милос или Мелос (на съвремен гръцки: Μήλος; на древногръцки: Μῆλος) е вулканичен гръцки остров в Егейско море, най-югозападния осров на групата Циклади [Milos:]

Скулптура, 2400-2200 г. пр.н.е.


Илюстрация № 42
Циклади, мъжка фигурка на ловец-войн с колан и нож, както и жена спътник, 2400-2200 г. пр.н.е. [cyscl7:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг върху колана.)

Ваза свещник, 2200-1800 г. пр.н.е.


Илюстрация № 43
Циклади, керамична ваза свещник, 2200-1800 г. пр.н.е. [cypot4:]. (Поредици от знак Т27.а един в друг.)

Филакопи, ІІ хил. пр.н.е.

          
Илюстрация № 44
Дамата от Филакопи. Статуетката е открита в селището Филакопи и е датирана в Късния Циклади период; представлява жена, която се приема за божество. Под влиянието на фигурите от Миной (виж също Змиите Богини) тя е изрисувана с устойчиви цветове и с геометрични изображения. Археологичен музей Милос [pinterest.com/pin:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и един до друг в зигзаг;  поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един в друг и един до друг със зигзагообразна линия между тях; долу: поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг; на врата има още една поредица от знаци, но не е ясна.)

Филакопи (Phylakopi) е селище на остров Милос (Milos) [Милос:].

Уточнение:
Остров Милос от Циклади е заселен поне от 13000 г. пр.н.е. когато започва обработката на обсидиан, а Минойския период на острова започва около 2400 г. пр.н.е. [Милос:]. Общоприето е, че гърците пристигат на Балканския полуостров към ІІ хил. пр.н.е. Следователно, древното  население от съвременните територии на Гърция има друг произход. А използваните знаци показват/онагледяват български произход на това население.

Амфора, 660 г. пр.н.е.

     
Илюстрация № 45
„Конска амфора“ е име на голяма амфора в Националния археологически музей на Атина. Архаичен период, Циклади, датирана 660 г. пр.н.е. Името на съда произхожда от основното изображение – два стройни с дълги крака коня; отделени са с палми. Празните пространства са запълнени с различни мотиви, в това число зигзаги [Pithamphora:, topic/Amphora:]. (Поредици от знак Т.27.б един в друг около ръкохватките и поредица от знак Т.27.б един в друг в долния край.)

 

Родос
Родос (на гръцки: Ρόδος) е най-големият от Додеканезките острови и най-източният от големите острови на Гърция в Егейско море. Разположен е приблизително на 18 километра западно от Турция, между континентална Гърция и остров Кипър [Родос:].

Ялис, ІХ в. пр.н.е.

  
Илюстрация № 46
Островни школи, ІХ в. пр.н.е. Амфора от Ялис, Родос. Археологичен музей [Андреев 2004: 119]. (Поредици от щриховани ромбове, между които се образуват стилизирани знак Т.27.а и знак Т.27.б.)
Ялис (Иалис, на древногръцки: Ἰηλυσὸς) древен град в северен Родос, предполага се, че е бил построен около 1500 г. пр.н.е. [Ялис:].

Керамика Ойнохое, 700-680 г. пр.н.е.

        
Илюстрация № 47
Керамика Ойнохое (Oinochoe - тип керамика за наливане на вино) изрисувана с геометрични мотиви и  сирени. Открита е на остров Родос и на други места на Додеканезките острови, 700-680 г. пр.н.е., Ориенталски период. Източна Гърция. Британски музей [Pottery Oinochoe:]. (Поредица от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване; поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Камир, 500-480 г. пр.н.е.

Илюстрация № 48
Гръцки монети. Родос, Камир. Около 500-480 г. пр.н.е. Статер, сребро.
Лице: Лист смокиня с плодове.
Гръб: Щампован правоъгълник разделен на две продълговатости с разнообразни повърхности [id=997175:]. (Жилките на листа са по модел на знак Т.2/Т.6.)
Камир, Камер, също Камирос (на гръцки: Κάμειρος) – древен полис в западен Родос. През 1929 г. при разкопки са открити руините на града [Камир:]

Родос, 304-166 г. пр.н.е.


Илюстрация № 49
Родос, драхма сребро, около 304-166 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Нелиос с разпусната коса.
Гръб: Роза с пъпка вдясно [rhodes/t.html:]. (Мълния – оръжие на боговете, вляво, стилизация на два сдвоени знака Т.2.)

Родос, Кария, 230-205 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 50
Родос, Кария, тетрадрахма сребро, около 230-205 г. пр.н.е.
Лице: Магистрат Eukrates. Глава на Нелиос с лъчи.
Гръб: Роза с пъпка вдясно, мълния вляво, EYKΡATHΣ долу [rhodes/t.html:]. (Мълния – оръжие на боговете, вляво, стилизация на два сдвоени знака Т.2.)

Кария (на старогръцки: Καρία) е регион в Мала Азия, разположен на юг от Йония и на запад от Фригия и Ликия (срещу остров Родос) [Кария:]

Родос, 205-188 г. пр.н.е.


Илюстрация № 51
Родос, драхма сребро, около 205-188 г. пр.н.е.
Лице: Магистрат Ameinias. Глава на Нелиос с лъчи.
Гръб: AMEINIAΣ, роза, пъпка вдясно, тризъбец в лявото поле [rhodes/t.html:]. („Тризъбец“ – знак Т.11.)

Родос, Кария, 84-43 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 52
Родос, Кария, драхма сребро, около 84-43 г. пр.н.е. Атически стъндарт.
Лице: Глава на Нелиос с лъчи.
Гръб: Пълноцветна роза гледана отгоре, магистрат LEWNIDAS, три звезди долу [rhodes/t.html:]. („Три звезди“ – два знака Т.5 и един знак Т.27.г с вертикална линия между знаците.)

 

Йонийски острови, Кефалония

Йонийските острови (Ionian Islands) са група острови на западния бряг на Гърция в Йонийско море [Ionian_Islands:].
Кефалония (Cephalonia или Kefalonia, официално също известен като Kefallinia или Kephallenia), е най-големият остров от Йонийските острови [Kefalonia:].

 

Кефалония, 1400-1100 г. пр.н.е.

 
Илюстрация № 53
Керамичен съд - алабастрон (alabastra), село Метаксата (Metaxata), Кефалония, Йонийски острови, 1400-1100 г. пр.н.е. [Christina: 222-2]. (Поредица от знак Т.27.а с препокриване и знак Т.27.б с препокриване.)

Алабастронът е малък, удължен съд с полусферично дъно, тънка шия и завършващ отгоре с плосък диск с отвор. Вероятното му предназначение е да съхранява миро и парфюми [Алабастрон:].

Кефалония, 1300-1100 г. пр.н.е.
 
Илюстрация № 54
Делва с крушовидна форма, от село Метаксата (Metaxata), Кефалония, Йонийски острови, 1300-1100 г. пр.н.е. [Christina: 224]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг с щриховка.)


Илюстрация № 55
Керамика, ранен и късен LH IIIC (1200-1100 г. пр.н.е.) [Christina: 228]. (Поредица от знак Т.27.а три един в друг и един до друг.)

Кефалония, 1400-1100 г. пр.н.е.

  
Илюстрация № 56
Керамичен съд - амфори́ск, Лакитра, Кефалония, Йонийски острови, 1400-1100 г. пр.н.е. [Christina: 222-9]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг с паралелна на рамената линия.)
Амфори́ск (гр. αμφορισκος) – древногръцки керамичен съд - „малка амфора“; използвал се за съхранение на масло, ароматни и козметични средства [Амфори́ск:].
Село Лакитра (Lakithra) се намира в югозападната част на остров Кефалония (Kefalonia) [Lakithra:].

Кефалония, 1200-1050 г. пр.н.е.

Илюстрация № 57
Керамика, амфори от Лакитра, Кефалония, около 1200-1050 г. пр.н.е. [Christina: 223]. (Знак Т.27.б един до друг в щриховка.)

 

Йонийски острови, 3000-800 г. пр.н.е.


Илюстрация № 58
Йонийски острови, Мотиви, 3000-800 г. пр.н.е. [Christina: 74]. (Знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с паралелна на рамената линия.)

 

Съкровищница Сифнос, 800-500 г. пр.н.е.


Илюстрация № 59
Фриз от Съкровищницата Сифнос - сграда от мрамор в древногръцкия култов център Делфи, издигната от жителите на града-държава на Сифнос; Йонийски архитектурен стил, архаичен период (800-500 г. пр.н.е.) [Siphnian_Treasury:]. (Поредица от знак Т.24 един до друг с вертикална разделителна линия.)
Си́фнос (на гръцки: Σίφνος) – остров в Гърция в южната част на Егейско море; един от островите на архипелага Циклади [Си́фнос:].

 

Обобщение:

Използването на троични знаци – знаци на българите, на територията на островите на Гърция в продължение на хиляди години онагледява, че островите са били населени от български общности

 

Използвани знаци: Т.2, Т.5, Т.6, Т.7, Т.9, Т., Т.11, Т.13, Т.15, Т.21, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.27.г, Т.27.д, Т.28, А

Източници:
Аги́я-Триа́да: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
Адриан: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
Алабастрон: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
Амфори́ск: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
Андреев 2004: Ю. В. Андреев. Гомеровское общество.Основные тенденции социально-экономического и политического развития Греции XI-VIII вв. до н. э. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского института истории РАН «Нестор-История», 2004. URL: http://www.sno.pro1.ru/lib/andreev_gomerovskoe_obshestvo/6.htm
Древна Гърция: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8FЕгейска култура: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_civilization
Егейска цивилизация: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Егейско море: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
Ираклионски музей: URL:  http://rec.gerodot.ru/herakleion/room_14_1.htm
Камарес: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81_(%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
Камир: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
Кария: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
Кнос: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81
Минойска керамика: URL:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Минойска култура: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-2
Минойска цивилизация: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Минос: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
Питос: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81
Прародина минойцев: Сафронов В.А. Индоевропейские прародины. Горький. Волговятское кн. Изд. 1989. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index-190300.html
Родос: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
Си́фнос: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%84%D0%BD%D0%BE%D1%81
Фала́сарна: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0
Фест: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
Циклади: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
Ялис: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
Aegean civilization: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Aegean_civilization
Aegina: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Aegina
Afrati: URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781444338386.wbeah25065
Antiparos: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Antiparos
Aptera: URL: http://romanumismatics.com/articles/article/crete-aptera-ar-stater-signed-by-pythodoros/
Argosaronic: URL: https://www.feelgreece.com/bg/argosaronic
base block: URL: https://www.dartmouth.edu/~prehistory/aegean/wp-content/plugins/flash-album-gallery/flagframe.php?i=3&f=photo_blog&h=480
Britomartis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Britomartis7
CalendarHouse: URL: http://ancientlights.org/CalendarHouse/ch1.html
Calendar_house: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_house
CalendarHouse8: URL: http://ancientlights.org/CalendarHouse/ch8.html
CalendarHouse9: URL: http://ancientlights.org/CalendarHouse/ch9.html
Christina: Christina Souyoudzoglou-Haywood. The Ionian Island in the Bronze Age and Early Iron Age 3000-800 VC. Liverpool University Press, Liverpool, 1999. URL:
http://books.google.ru/books?id=NpxCumOFeBQC&pg=PA112&lpg=PA112&dq=kantharos+type+b&source=bl&ots=O_a9Jwy_Iz&sig=gPhRricCTekknXbFg1E1P13QVOY&hl=bg&sa=X&ei=PHg0UpGHC8XP4QTX0IGYAg&ved=0CF0Q6AEwCA#v=onepage&q=kantharos%20type%20b&f=false
cretan-pythos: URL: http://www.hellenic-art.com/cretan-pythos.html
CrossSymbol: URL: http://www.artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Knossos/4th%20TO%208th%20%20C.html
Cyclades: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclades
Cycladi-cypot1: URL: http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/cypot1.html
cycladic-pottery: URL: http://www.greek-thesaurus.gr/cycladic-pottery-pictures.html
cypot4: URL: http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/cypot4.html
cyscl7: URL: http://www.ou.edu/finearts/art/ahi4913/aegeanhtml/cyscl7.html
decorated pots: URL: http://kids.britannica.com/elementary/article-399569/pottery
dvorets-labirint: URL: http://zhitanska.com/content/knosskij-dvorets-labirint-minotavra
faistos: URL: https://www.grekomania.ru/attractions/archea/2406-faistos
frying_pan: URL: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cycladic_%22frying_pan%22_with_ship.JPG
greece/crete: URL: http://www.saucytshirts.com/travel/greece/crete_t_shirts_photos_info.html
helmets1: URL: http://www.salimbeti.com/micenei/helmets1.htm
id=997175: URL: https://www.acsearch.info/search.html?id=997175
Ionian_Islands: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Ionian_Islands
jar-strainer: URL: http://www.flickriver.com/photos/tags/stirrupjar/interesting/
kamares-ware: URL: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/aegean-art1/minoan/a/kamares-ware-jug
Katsamba: URL: http://www.jstor.org/stable/503794?seq=1#page_scan_tab_contents
Kefalonia: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Cephalonia
Knossos: URL: http://www.artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Knossos/BACKGROUND%20KNOSSOS.html
Knossos_P1060030: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Knossos#/media/File:Armon_Knossos_P1060030.JPG
Krasavicite: URL:http://krysy.blog.bg/hobi/2012/04/26/krasavicite-na-drevnostta-treta-chast.946044
krater: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Krater
Krater-vessel: URL: http://www.uark.edu/campus-resources/achilles/age/bronze_age.html
labyrinth: URL: http://chitanka.info/text/5247/8
Labyrinth: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Labyrinth
Lakithra: URL: http://www.kefaloniaresorts.com/map.asp?mapid=41
Milos: Милос URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Milos
Mina 2013: Maria Mina. Anthropomorphic Figurines from the Neolithic and Early Bronze Age Aegean. Volume I. ProQuest, 2013. URL: http://discovery.ucl.ac.uk/1446434/1/U594428.pdf
http://discovery.ucl.ac.uk/1446434/1/U594428.pdf
minoan-art-pottery: URL: https://www.veniceclayartists.com/minoan-art-pottery/
Minoan civilization: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_civilization
Minoan helmet: URL: http://www.granger.com/results.asp?W=4&F=0001&Step=1&screenwidth=992
minoan/index: URL:http://www.hartzler.org/cc307/minoan/index.html
Minoan Pottery: URL:
http://www.colorado.edu/classics/exhibits/GreekVases/essays/techminpot.htm,
minoan-pottery:URL: http://www.greek-thesaurus.gr/minoan-pottery-photo-gallery.html
Minoan-tumblr: URL: http://ancientpeoples.tumblr.com/tagged/phoenician
Museu Creta: URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Museu_arqueologic_de_Creta43.jpg
Neolithic_pottery: URL; https://en.wikipedia.org/wiki/Knossos#/media/File:Neolithic_pottery,_AMH,_079001.jpg
Orientalizing_period: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Orientalizing_period
phalasarna/t: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/crete/phalasarna/t.html
pinterest.com/pin: URL: https://www.pinterest.com/pin/434808539002503145/
Pithamphora: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Melian_pithamphora
pithos with boats: URL: http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/en/mh/gallery/culture/am5.html
Pottery Oinochoe: URL: https://www.pinterest.com/pin/347832771190724298/
Priestess: URL: http://barclay1720.tripod.com/hist/crete/priestess.htm
Pseudostomos: URL: http://www.hellenic-art.com/cretan-pseudostomos-en-2.html
Pyxis: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Pyxis_(vessel)
pyxis_with_dog-shaped_handle: URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Minoan_pyxis_with_dog-shaped_handle_and_triangles,_Zakros,_2400_BC,_AMH,_144594.jpg
rhodes/t.html: http://www.wildwinds.com/coins/greece/rhodes/t.html
Siphnian_Treasury: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Siphnian_Treasury
timelines-Minoan: URL: http://www.mysocialstudiesteacher.com/timelines/Minoan/
topic/Amphora: URL: https://www.revolvy.com/topic/Amphora&item_type=topic

 

Назад към:  Част 1 - 3.5.6. Острови 1

Назад към:  3.5.6. Гърция-Съдържание 

Назад към:  Начало  или  Съдържание