Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.4. Урарту-Армения, ІІ хил. пр.н.е.-ХІІІ в.

Анотация
Представените илюстрации показват/онагледяват използването на знаци на българите на територията на древната държава Урарту и на Армения.


На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Урарту-Армения.Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Урарту (урартийскиБиайнилиасирийскиМат Урартувавилонски:Уращу), известно и под имената Арарат или Царство Ван е царство от желязната епоха с център езерото Ван и Арменската планинска земя. Като историко-географско понятие Урарту (или „Земи Бианили“) се отнася за планинската област межд Мала Азия, Кавказ и Месопотамия, днес известна като Арменска планинска земя. Царството се появява през ІХ век пр.н.е. и е завладяно от Мидия в началото на VI век пр.н.е.  [Урарту:].Илюстрация № 1
Карта на Урарту, ІХ-VІ в. пр.н.е. (На територията на днешните държави: АрменияИракИранСирияТурция) [Урарту:].

Арменската държава възниква през VІ в. пр.н.е. на територията на Мала Азия, където нейни предшественици са били: царството УрартуХетската империяФригия и редица малки държави и конфедерации като Хайаса.
Терминът “Армения” (Армина) първо се среща в бехистунски надпис на персийския шах Дарий I в края на VI век пр.н.е. като обозначение на сатрапия, която е протекторат на Ахеменидското царство, а по-късно е независимо царство на Ервандидите (с македонско влияние) [Арменската държава:, Армения:].

Изкуство в УрартуИлюстрация № 2
Отпечатък от цилиндричен печат.
Изкуството в Урарту е било силно повлияно от съседна Асирия – най-значимата държава от този период в региона. В Урарту са използвани цилиндрични печати, подобни на другите държави от древния Среден Изток. Върху тях са били изобразявани луната, звездите, религиозни събития и понякога ловни сцени [Art of Urartu:]. (Разновидност на знак Т.21 със знак Т.14 и с къси хасти.)

Знаци от Урарту


Илюстрация № 3
Знаци върху съдове [Вайман 1978:]. (Знак Т.7, точка, кръг с точка, знак Т.28, знак Т.27 - възможно е тези знаци или някои от тях, да са били използвани вече на ниво писмена система.)

Вишап
 


Илюстрация № 4
Вишап № 1 (Аждаха-юрта), съдържащ по-късни арменски символи от ХІІІ в. [Vishap:]. (Четири знака Т.13, разположени на кръст по модел на знака Т.27.д.)

Вишап, Армения. Уникален монумент от предисторическа Армения (арм. „змей, дракон“ – иранска заемка) или „камъни на дракона“ са разпространени в много провинции от историческа Армения - Gegharkunik, Aragatsotn, Javakhk, Tayk и др. [Vishap:].
Вишапи (арм. Вешапи, Аждахаки) – древни митологични същества, които изобразявали във вид на високи каменни изваяния, менгири. Вишапите са разпространени в митологията на Арменските планини и Предна Азия. Народите, които населявали Арменските планини през ІІ хил. пр.н.е. или по-рано, изсичали изображенията на вишапите от камък и ги поставяли до подземните източници на вода. Статуите достигали до 5 метра височина и като правило имали формата на риба, по-рядко – форма на разпъната кожа на бик. Откритият вишап № 1 в Аждаха-юрта съдържал по-късни рисунки на кръстове и арменска надпис, датирана от ХІІІ в. В Гарни бил открит вишап с по-ранен урартски клинописен надпис от времето на урарския цар Аргишти І. Тази находка позволява датиране на вишапи от доурартско време от І хил. пр.н.е., а по-точно от ІІ хил. пр.н.е.  [Вишапы:, Vishap:].

Аргишти I
 

Илюстрация № 5
Аргишти I, съвременна реконструкция. (В долната част на наметката на шлема комбинация от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг с едно общо рамо.)
Аргишти I (Аргишти, син на Менуа) – цар на Урарту, 786-764 г. пр.н.е. През периода на неговото управление Урарту се намирала в зенита на своето могъщество [Аргишти I:].

Керамичен съд


Илюстрация № 6
Изрисуван съд със зооморфни изображения, датиран от ІІ хил. пр.н.е. Елар, Армения [Ханзадян 1966: 173]. (Комбинация от разновидности на знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг.)

Абовя́н (арм. Աբովյան) - град в Армениия в Котайкска област, расположен на 10 км. североизточно от Ереван. На мястото на този град се намирало селото Елар, сега район на Абовян. В процеса на изследванията през 1960 г. била намерена урартска клинорис от времето на Аргишти І, която описвала завоюването на Даран (доурартско име на съвременната област Абовян) на държавата Улусан [Абовя́н:].

Дара́н (перс. داران ‎) - град в централeн Иран, в провинция Исфахан. Административeн център на шахрестан Фаридан [Дара́н:].

Обобщение
Представените илюстрации показват/онагледяват използването на знаци на българите на територията на древната държава Урарту и на Армения.

Използвани знаци
Т.7, Т.13, Т.14, Т..21 (разновидност), Т.27.а, Т.27.б, Т.27аб, Т.27.д (разновидност), Т.28

Източници
Абовя́н: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
Аргишти I: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8_I
Армения: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Арменската държава: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Вайман 1978: Вайман А.А. Урартская иероглифика: расшифровка знака и чтение отдельных надписей. В: Культура Востока: древность и раннее средневековье. Л., 1978. URL: http://annales.info/urartu/ierog/ierog.htm
Вишапы: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BF%D1%8B?uselang=ru
Дара́н: URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
Урарту: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83
Art of Urartu: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Art_of_Urartu
Vishap: URL: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vishap05.jpg?uselang=ru

Назад към:  Начало  или  Съдържание