Същност на българите (Sastnostnabalgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.4. Троя

Анотация: Използваните Знаци на българите в Троя свидетелстват за непосредствена връзка на тамошното население с българите

Съдържание:
Керамика от Троя                           Илюстрация №   1 – Илюстрация №   7
Тежести от Троя                             Илюстрация №   8 – Илюстрация № 16
Предмети от Троя                          Илюстрация № 17 – Илюстрация № 21
Използвани знаци в Троя              Илюстрация № 22
Населението на Троя
Троянската война                           Илюстрация № 23

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за Троя.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Троя
Троя (на старогръцки: Τροία, а също и Илио́н (на гръцки: Ἴλιον)) е античен град на полуостров Троада в най-западната част на Мала Азия, край пролива Дарданели, недалеч от брега на Егейско море. Местоположението в наши дни е хълмът Хисарлик и непосредствената му околност. В съвременната научна номенклатура хребетът на Троя (включително Хисарлик) граничи с равнината на Троя, плоска земеделска земя, която отвежда долната река Скамандър до пролива. Троя е мястото на Троянската война, описана в гръцкия епичен цикъл, по-специално в Илиада, една от двете епични поеми, приписвани на Омир [Троя:, Troy:].

Керамика от Троя (3000 г. пр.н.е.-І в. пр.н.е.)
Всички модели праисторическата керамика от Хисарлик са с врязяна украса.


Илюстрация № 1
Ваза [Schliemann 1880:, All Images:]. (Знак Т.7.)


Илюстрация № 2
Кръстове с голяма точка [Schliemann 1880:, All Images:]. (Три знака Т.7, разположени симетрично по модел на знак Т.27.д.)


Илюстрация № 3
Къс керамика от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page:]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг.)


Илюстрация № 4
Ваза с две дръжки и спирална орнаментика под формата на чифт очила; над тях обърната клонка; по-долу тялото образува ръб, който е украсен с врязана рибена кост [Schliemann 1880:, All Images:]. (Знак Т.7 обърнат вариант и поредица от знак Т.27.б един в друг.)


Илюстрация № 5
Вази с дръжки, украсени с врязани линии [Schliemann 1880:, All Images:, Чайлд 1952: Рис. 19]. (Знак Т.27.а с успоредни на рамената линии; Две поредици от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с успоредни на рамената линии.)


Илюстрация № 6
Къс керамика от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page:]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б в зигзаг с успоредни на рамената линии.)


Илюстрация № 7
Черна стомна от теракота, с женски гърди и врязани линейни шарки [Schliemann 1880:, All Images:]. (Поредица от знак Т.27.б един в друг.)

Тежести от Троя (3000 г. пр.н.е.-І в. пр.н.е.)


Илюстрация № 8
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1904]. (Комбинация от шест знака Т.7 прав и обърнат вариант, разположени симетрично по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 9
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1903]. (Комбинация от знак Т.7 и от четири знака Т.28 един в друт по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 10
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1880]. (Комбинация от два сдвоени знака Т.13 с хоризонтална линия между тях - разновидност на „Оръжие на боговете“)

 


Илюстрация № 11
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1856]. (Комбинация от четири знак Т.13 в кръст по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 12
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: Spec. 1818]. (Комбинация от четири знака Т.27.а един в друг по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 13
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1910]. (Комбинация от четири поредици от знака Т.27.а един в друг по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 14
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1977]. (Комбинация от шест знака Т.27.а един в друг, разположени симетрично по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 15
Тeжест от Илиос. Кръгово разположени листенца [Schliemann 1880:, All Images: : Spec. 1989]. (Комбинация от четири знака Т.28 един в друг по модел на знак Т.27.д.)

 


Илюстрация № 16
Тежест от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: : Spec. 1865]. (Комбинация от три знака Т.28 един в друг по модел на знак Т.27.д.)

 

Предмети от Тоя


Илюстрация № 17
Част от лира от слонова кост, украсена с разрези рибена кост от Илиос - градът и страната на троянците. Резултати от изследвания и открития на мястото на Троя и в цялата Троада през годините 1871-72-73-78-79 [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: 424]. (Две поредици от знак Т.27.а един в друг.)


Илюстрация № 18
Част от кост, красиво гравирана [Schliemann 1880:, Book Page: 425]. (Поредица от знак Т.27.а и знак Т.27.б един до друг в зигзаг - долу.)


Илюстрация № 19
Двете страни на красиво украсена тръба от слонова кост [Schliemann 1880:, Book Page: 425]. (Знак Т.27.в/г горе вляво.)


Илюстрация № 20
Фино гравирана тръба от слонова кост, вероятно част от флейта с еднаква украса от двете страни [Schliemann 1880:, All Images:, Book Page: 425]. (Поредица от знак Т.27.а/б един в друг.)


Илюстрация № 21
Лъжица от сребро с голям пъп в средата. Дръжката е украсена. Пръстен за окачване е прикрепен в нейния края [Schliemann 1880:, Book Page: 503].
Използването на знак Т.7 в дръжката на лъжицата може да се разглежда като пожелание за постигане на високо ниво в процеса на еволюцията чрез преминаване през много еволюционни етапи. Използванеато на два знака Т.28 един в друг и един срещу друг е по модел на знак Т.27.в с точка между тях, т.е. пожелание за постигане на контакт с Космоса с помощта та Създателя.
Освен това лъжицата показва:
- какви прибори за хранене е ползвала аристокрацията в Троя;
- познаване на процесите на еволюцията;
- отношение на хората от Троя към човешките същества, които са постигнали високо еволюционно ниво;
- вероятно отношението към Хубавата Елена има преди всичко духовен характер като се отчита нейното изключително високо еволюционно ниво - виж повече: 3.5.84.Хубавата Елена.

Използвани знаци в Троя [Sparotok 2004:]

                                                 
T.5     Т.9      Т.11   Т.13    Т.13   Т.23    Т.23    Т.24   Т.25   Т.26   Т.27.а  Т.27.а  Аз

Илюстрация № 22
Използвани Знаци на българите в Троя. (Късите линийки вероятно свидетелстват за разклонение на рода с този основен знак. Тази особеност се вижда ясно във владетелските знаци на Боспорското царство. Виж повече: 3.5.7. Боспор - http://www.za-balgarite.com/3.5.7.%20Bospor.html)

Населението на Троя
Писмени свидетелства за българския произход на населението на Троя:
Първите заселници на Троя били от Момчилградско
Предшественици на Древна Троя са обитавали праисторическо селище край момчилградското село Върхари, твърди българо-френски екип от археолози.
Екипът проучва праисторическо селище отпреди 6000 г.
Ръководителят на екипа ст.н.с. Явор Бояджиев подчерта, че откритите до този момент находки с голяма вероятност ще потвърдят иначе сензационната фантазия, че праотците на героичната Троя са от племена, населявали земите на днешна България в района на момчилградското село.
"Селището, което сега разкопаваме, е в пряка близост със светилището на Орфей, смятано и за негов гроб, до село Татул, както и недалеч от Перперикон, обитавани през каменно-медната епоха.
Това селище край Върхари е живяло един сравнително кратък период, най-вероятно между 4500-4000 г. пр.н.е., със сигурност в каменно-медната епоха", разкрива Явор Бояджиев.
Най-ранната Троя се появява в началото на бронзовата епоха, около 3000-а година пр.н.е. За нея са характерни тунелести дръжки, каквито намираме и тук, както и при село Орлица, на около 50 км от Бяло море, а Троя е отсреща на брега. С други думи на Върхари имаме елементи, които са характерни за ранната Троя, но тук те са се появили няколко стотин години по-рано", гласи хипотезата на Бояджиев.
Той уточни, че при проучванията в Тракия не са откривани такива щедри количества зърно. Намерените керамични предмети също били необичайни за Тракия, тъй като показват връзки с Беломорието, с Македония, със Сърбия. Това са хора, които са живели поне 2000 г. преди траките, но в никакъв случай за тях не можем да мислим като за някакви примитивни хора, напротив, имало е изключителна цивилизация.
Бояджиев изрази изненада от наличието на толкова голямо праисторическо селище в планински район като този в Кърджалийско. То е едно от най-големите така компактно застроени и на такава голяма площ, поясни той
Селището край Момчилград за първи път доказва, че цивилизацията в този край на континента е продължила да съществува, въпреки теориите, че близо 800 години Европа е била едва ли не в пълен застой и живот не е имало", посочи още археологът [Първите заселници:].

Уточнение:
Използваните по време на неолита троични знаци – Знаци на българите, показват, че по онова време е същетвувала единна култура на териториите на Балканския полуостров, Мала Азия, на север от Черно море и др. с център съвремената територия на България. Виж повече: Съдържание: - http://www.za-balgarite.com/1.Sadarjanie.html

Още едно мнение:
Вече никой не оспорва мястото на южнотракийските и западнопонтийските земи в проблематиката на троянската керамика; осмислянето на археологическия материал от Троя доведе до названието „Троянска култура с балкански облик“ за Троя VII(6).
Според Л.А. Гиндин тракийското население съставя преобладаващата част в Омирова Троя. Той датира трако-хитито-лувийските лингвистични взаимодействия поне от III хил. пр.н.е.;  доста учени се обединяват около „идването“ на лувийците в Анатолия от северозапад, т.е. от Балканите [Василева 2013:].

Троянска война
Според легендите Троянската война е водена между град Троя в Мала Азия и ахейската войска. Войната започва след като троянецът Парис отвлича Хубавата Елена, жената на спартанския цар Минелай [Троянска война:].

Участници в Троянската война


Илюстрация № 23
Карта на участниците в Троянската война
Картата на участниците в Троянската война показва, че:
- на страната на Гърция са воювали армии от териториите на съвремена Южна и Средна Гърция (приблизително на север до Епир и Македония).
Уточнение:
Всички тези територии в древността са били управлявани от представители на български родове. Виж повече: 3.5.6.Гърция-Съдържание - http://www.za-balgarite.com/3.5.6.Greece-Sadarjanie.html
- на страната на Троя са воювали армии от териториите на задните брегове на Мала Азия, Тракия и др.
Уточнение:
Всички тези територии в древността са били управлявани от представители на български родове. Виж повече: 3.5.4.Мала Азия-Съдържание- http://www.za-balgarite.com/3.5.4.MalaAzia-Sadarjanie.html

Може да се направи извод, че Троянскта война е била война между различни български общности. За съжаление тази война не е изолиран случай; това се е повтаряло в древността. Виж повече: 3.5.91.Връзки-1: http://www.za-balgarite.com/3.5.91.Vrazki-1.html
Тези братоубийствени войни в древността са навлекли огромната карма на българите, която все още изплащаме.

Обобщение: Използваните Знаци на българите в Троя свидетелстват за непосредствена връзка на тамошното население с българите

 

Използвани знаци:
Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.23, Т.24, Т.25, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в/г, Т.27.д, Т.28, Аз

Източници:
Василева 2013: Майя Василева. Фригия, Троя и Тракия. В: Сборник в памет на академик Д. П. Димитров. София, 2013, 53-61. URL: http://eprints.nbu.bg/2711/1/Statia_Maia%20Vasileva.pdf
Първите заселници: Първите заселници на Троя били от Момчилградско= URL:  www.vesti.bg/?tid=40&oid=2322011 - 25.07.2009
Троя: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F
Троянска война: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Чайлд 1952: Гордон Чайлд. У истоков европейской цивилизации. Москва, Издательство иностранной литературы, 1952. URL: http://softelectro.ru/dolmen_028.pdf
Schliemann 1880: Schliemann, Heinrich. Ilios: the city and country of the Trojans: the results of researches and discoveries on the site of Troy and throughout the Troad in the years 1871-72-73-78-79. New York, 1880, Harper. URL: https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/14782351904
Book Page: Book Viewer
https://archive.org/stream/ilioscitycountry1880schl/ilioscitycountry1880schl#page/n5/mode/1up
All Images: All Images From Book
https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/tags/bookidilioscitycountry1880schl
Sparotok 2004: Българите и писмеността на древната Троя. URL: http://sparotok.blogspot.nl/2014/09/blog-post_30.html
Troy: URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Troy

Назад към: Мала Азия - Съдържание

Назад към:  Начало  или  Съдържание