Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 
3.5.4. Древна Мала Азия
 
3.5.4. Древна Мала Азия – Понт, V-І в. пр.н.е.
 
Анотация:
Представените изображения на троични знаци - знаци на българите, показват/онагледяват, че държавата Понт е била управлявана основно от представители на български родове.
 
На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за древната държава Понт.
 
Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите
 
 
Съдържание:
Древна Мала Азия, Понт, V в. пр.н.е.            Илюстрация № 1
Понт, V-ІV в. пр.н.е.                                         Илюстрация № 2 - Илюстрация № 6
Понтийското царство, ІІ-І в. пр.н.е.                Илюстрация № 7
Митридат VI Евпатор, ІІ-І в. пр.н.е.                Илюстрация № 8 - Илюстрация № 11
Понт, І в. пр.н.е.                                               Илюстрация № 12
Използвани знаци
Обобщение
Източници
 
 
Древна Мала Азия
 
 
Илюстрация № 1
Политическа карта на Мала Азия през 500 г. пр.н.е. [Mysia:].
 
Понт (на гръцки: Πόντος, Понтос, на латински: Pontus) е историческа област в Североизточна Мала Азия, на север стига до бреговете на Евксински понт (Πόντος Εύξεινος или Pontus Euxinus - Черно море). Името на областта е дадено след колонизацията на бреговете на Анатолия от йонийските гърци (?).
Дарий I (521-486 г. пр.н.е.) пръв прави страната сатрапия, като я дава в наследство на персиеца Артабаз (502 г. пр.н.е.). Сатрапията става практически независима с идването на власт на Митридат I (ок. 302-266 г. пр.н.е.). Историята на независимото Понтийско царство започва от Митридат II (220-185 г. пр.н.е.), който  в средата на ІV в. пр.н.е. се подчинява на Александър Македонски; като награда за оказаното съдействие, през епохата на диадохите, е наречен Κτίστής (основоположник на законното царство). Понт влиза в състава на Римската република (47-39 г. пр.н.е.). След 64 г. става римска провинция. Около 1200 г. държавата е превзета от Селджуците [Понт:, Списък на царете на Понт:, Pontos-amisos:].
 
 
Понт
 
  
Илюстрация № 2
Понт (Pontos), Амис (Amisos), късен V-ІV в. пр.н.е.
Сигла, сребро,матистрат Aphro-.
Лице: Бюст на Tyche-Hera с орнаментирана корона.
Гръб: НадписПЕІРА под изправена сова върху щит, разперени крила; AP-IΣв полето. Меч в ножница в полето вдясно [wildwinds.com_amisos: Rec_Gen_013]. (На короната са изобразени: знак Т.24, две вертикални линии и два кръга с точки.)
 
Tyche
    
Илюстрация № 3
Tyche (Фортуна) на Антиох. Мраморно копие на гръцкия бронзов оригинал от ІІІ в.пр.н.е.
Tyche (на английски: /ˈtki/; от гръцки: Τύχη, означаваща "съдба, щастие"; римски еквивалент: Фортуна) е била богиня покровителка, която управлявала сполуката,просперитета и съдбините на града. През елинистичния периодградовете почитали нейното изображение със стенна крона (крона като стените награда)[Tyche:]. (В дясната сиръка богинята държи предмет/връзка, която е представена по модел на знак Т.2,средната част на която е също по модел на знак Т.2; върху долната част еизобразен стилизиран знак Т.7.)
 
Понт
      
Илюстрация № 4
Понт (Pontos), Амис (Amisos), късен V-ІV в. пр.н.е.
Сигла, сребро,матистрат Aphro-.
Лице: Бюст на Tyche-Hera с орнаментирана корона.
Гръб: НадписПЕІРА под изправена сова върху щит, разперени крила, АФ-РО в полето
[wildwinds.com_amisos: Rec_Gen_27]. (На короната са изобразени: два кръга с точки, двевертикални линии и знак наподобяващ знак Т.6. Обицата е стилизиран знак Т.11.)
 
Понт
  
Илюстрация № 5
Понт (Pontos), Амис (Amisos), ІV в. пр.н.е.
Сигла, сребро,матистрат Aphro-.
Лице: Бюст на Tyche-Hera с орнаментирана корона.
Гръб: НадписПЕІРА под изправена сова върху щит, разперени крила, ХА-РІ в полето [wildwinds.com_amisos: Rec_Gen_116]. (Обицата еизобразена чрез знак Т.26.)
 
Понт
      
Илюстрация № 6
Понт (Pontos), Амис (Amisos), късен V-ІV в. пр.н.е.
Сигла, сребро,матистрат Eliodos.
Лице: Бюст на Tyche-Hera с орнаментирана корона.
Гръб: НадписПЕІРА под изправена сова върху щит, разперени крила, НΛІ-ОΔΩ в полето, символ котва долу вляво [wildwinds.com_amisos: SNG_BMC_1074]. ((На короната е изобразен знак Т.11/Т.24. Обицатае изобразена чрез част от знак Т.26.)
 
Понтийското царство
 
Илюстрация № 7
Понтийското царство, преди Митридат (тъмно лилаво), след завоеванията му (лилаво), по времето на Първата Митридатова война (розово) [Митридат VI Евпатор:].
 
 
Митридат VI Евпатор
Митридат VI Евпатор (108–63 г. пр.н.е., на гръцки Μιθριδάτης, "дарен от Митра") е цар на Понт. Твърдял, че е потомък на Александър Македонски и на цар Дарий I. Организира двора си по елинистичен модел, сприятелява се с най-известните представители на културата от този период. Постепенно започва да се възприема като "нов Александър Македонски" (на латински: Imitatio Alexandri). Тази имитацията достига апогей през 88/87 г. пр.н.е, когато в Понт започват да се секат монети с разкрасен образ на Митридат, наподобяващ Александър. През 65 г. пр.н.е. неговият най-възрастен син Махар (Machares) е вицецар на Боспосрското царство [Митридат VI Евпатор:].
 
Митридат VI Евпатор
 
     
Илюстрация № 8
Монета, бронз,монетарница Амис [Saivenumismatique_12863:]. (Монограм вляво знак Т.27.а с две хасти („М”) с хоризонтална линия; добре се вижда, че знакът Т.27.а е отделен от хастите. Монограм вдясно – комбинация от знак Т.13 с две хасти (Т.18), на дясната хаста знак Т.26 („Е”), вляво „А” с лявата хаста, хоризонтална линия надзнака.)
 
Митридат VI Евпатор
Илюстрация № 9
Царство Понт, Митридат VІ (120-63 г. пр.н.е.)
Статер от времето на Първата война на Митридат, 88-86 г. пр.н.е. Монетарница Томи (Tomis).
Лице: Глава на обожествен Александър Велики с рог на Амон (Ammon).
Гръб: Атина на трон, ΘEM вляво вътре, TO долу вътре и външен тризъбец
[acsearch.info_3806:]. (Тризъбецът е изобразен чрез стилизиран знак Т.11; има представителен характер; това ни дава основание да предположим, че Митридат VІ е обожествявал този знак, т. е. не е принадлежал към рода Дуло.)
 
Митридат VІЕвпатор
      
Илюстрация № 10
Царство Понт,Митридат VІ Евпатор (около 120-63 г. пр.н.е.)
Старер, злато,монетарница Калат (Kallatis), произведена около 89-72 г. пр.н.е. вимето и по подобие на Лизимах, Тракия.
Лице: Глава наАлександър Велики ( с физиономия на Митридат) с диадема и рог на Амон (Ammon).
Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ ΛYΣIMAXOY, Атина седнала, държи Нике в протегнатата си дясна ръка с почиващ ляв лакът на щит, зад нея копие, монограм вляво, KAΛ под трона, тризъбец с делфини долу [numisbids.com-lot_130:]. (Монограмът е изобразен чрез комбинация от „Н” –знак на гръцката общност и знак Т.28 горе вдясно - показва сродяване между представител на гръцката общност и български род. „KAΛ” – надписът може да бъде разгледан като комбинация от хаста и знак Т.27.а,знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака („А”) и знак Т.27.б. Тризъбецът е изобразен чрез стилизиран знак Т.11; има представителен характер; това ни дава основание да предположим, че Митридат VІ не е принадлежал към рода Дуло.)
 
Митридат VІЕвпатор
  
Илюстрация № 11
Царство Понт,Митридат VІ Евпатор (около 120-63 г. пр.н.е.)
Статер,монетарница Пергам (Pergamon), датирана 223/74 г. пр.н.е.
Лице: Глава с диадема.
Гръб: Пасящ елен;BAΣIΛEΩΣ горе, MIΘPAΔATOY/EYΠATOPOΣ на две линии долу; звезда с полумесец горе, ΓKΣ (година); два монограма вдясно, IΓ (месец) външно; всичко във венец на Дионисий (Dionysiac) от бръшлян и плодове [numisbids.com-lot_372:]. (Два сложни монограма, които показват/онагледяват сложни роднински връзки между български родове; в горния монограм се различават:комбинация от знак Т.27.а с две хасти, комбинация от хаста и знак Т.24, две малки дъгички; в долния монограм се различават: комбинация от знак Т.2 с две хасти, хоризонтална линия в средата и знак Т.28 горе.)
 
Понт
  
Илюстрация № 12
Понт (Pontus), Амис (Amisos).
Монета, бронз,около 85-65 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Зевс с лавров венец.
Гръб: Надпис: AMIΣOY, орел върху мълния, монограм вляво [wildwinds.com_amisos: Sear_3644].  („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен стилизиран знак Т.6; в „монограма” може да се различи комбинация от знак Т.13 обърнат вариант, горе – знак Т.28 страничен вариант; долу между рамената на знака – може би знак Т.13 прав вариант или хоризонтална и вертикална линии във формата на „Т”.)
 
Използвани знаци:
Т.2, Т.6, Т.7, Т.11, Т.13, Т.18, Т.24, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „мълния”, „А”, „Н”
 
Обобщение:
От разгледаните изображения, някои от които са представени тук, може да се направи извод, че през V-ІV в. пр.н.е. са ползвани знаци на българите, свързани с богинята Tyche, т.е. някои от тези знаци вероятно са обожествявани. През ІІ-І в. пр.н.е. по време на владетеля Митридат VІ Евпатор, монограмите на монетните магистрати са три разновидности: знаци на български родове; значително по-малко са знаци на представители на гръцката общност, сродени с български родове и най-малко са представителите на гръцката общност.
 
Източници:
Списък на царете на Понт: URL:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Списък_на_царете_на_Понт
acsearch.info_3806: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=3806
Mysia: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Mysia
numisbids.com-lot_130: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=394&lot=130
numisbids.com-lot_372: URL: https://www.numisbids.com/n.php?p=lot&sid=708&lot=372
Pontos-amisos: URL: http://www.ebay.com/bhp/pontos-amisos
Saivenumismatique_12863: URL: http://www.saivenumismatique.com/article.asp?langue=de&article=12863
Tyche: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Tyche
wildwinds.com_amisos: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/pontos/amisos/t.html
Митридат VI Евпатор: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_VI
Понт: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82)

Назад към:  Начало  или  Съдържание