Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.4. Древна Мала Азия

 

3.5.4. Древна Мала Азия - Йония, VІІ-І в. пр.н.е.

 

Анотация:

Използваните знаци/монограми върху монети, произведени в градовете на Йония, древна Мала Азия по категоричен начин показват/онагледяват, че управленският елит в тези градове основно е бил съставен от представители на български родове.

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни за древна Йония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

3.5.4. Древна Мала Азия - Йония-1, VІІ-І в. пр.н.е.

Съдържание:

Йония                                                  Илюстрация № 1

Йонийци, Йонийска лига

Ефес, VІІ-І в. пр.н.е.                           Илюстрация №  2 - Илюстрация № 12

Приен, ІV-ІІІ в. пр.н.е.                        Илюстрация № 13 - Илюстрация № 17

Метропол, І в. пр.н.е.                         Илюстрация № 18 - Илюстрация № 21

Миус, ІV-ІІ в. пр.н.е.                           Илюстрация № 22 - Илюстрация № 24

Използвани знаци

Обобщение

Източници

3.5.4. Древна Мала Азия - Йония-2

3.5.4. Древна Мала Азия - Йония-3

 

Йония

Йония (Ionia, на древногръцки ωνία или ωνίη) е антична област разположена на централния малоазийски бряг в съвременна Турция в непосредствена близост до град Измир, който в древност се е наричал Смирна. Областта се е състояла от най-северните територии на Йонийската лига от елински селища. Никога не е била типична и обединена държава; приема името на йонийското племе, което е населявало тези земи, главно по бреговете на Егейско море и по близките крайбрежни острови през епохата на Архаическия период на Гърция. Главната част на Йония е представлявала тясна крайбрежна ивица, простираща се от Фокия на север в близост до устието на река Хермус (днес Гедиз), а на юг до град Милет близо до устието на река Меандър и включвала островите Хиос и Самос. Йония граничила на север с Еолия, на изток с Лидия на юг с Кария [Йония:].

Съгласно гръцката традиция, градовете в Йония са били основани от колонисти от другата страна на Егейско море [Ionia].

 

Илюстрация № 1

Гръцка колонизация на западна Мала Азия – Йония (зеления цвят) през гръцките Тъмни векове (геометрична ера) ХІ-VІІІ в. пр.н.е. [Greek-Colonization:].

 

Йонийци

Йонийците са били една от трите главни древно-гръцки етно-езикови групи, свързани с използваните от тях йонийски диалекти на гръцкия език. Другите две групи са били Дорийците (Dorians) и Еолийците (Aeolians). Всички заедно са били известни като елини. Атиняните на полуостров Атика (Attica) са били йонийци на гръцката континентална част. Гърците от Егейските острови са били йонийци с изключение на еолийците от Лесбос (Lesbos) и дорийците от Родос.

Йония е била най-добре заселената територия в Мала Азия по времето на другите известни цивилизации като Египет, Финикия, Персия, Тракия, Македония и другите гърци около Егейското море: Еолийци, Атиняни, Спартанци, Дорийци и др.

Съгласно полуисторическите гръцки легенди, Йония е била колонизирана от бежанци от континентална Гърция, изгонени от нахлуващите племена от север около 1200 г. пр.н.е., напускайки Атика като единствения европейски преден пост на йонийската раса. Йония е била създадена от 12 града. Техните жители са считани за най-проспериращите и предприемчиви хора в Мала Азия. Повечето от тях са били търговци и занаятчии. Вярва се, че монетите са била изобретени тук. Като парично обръщение главно са използвали монети от сребро, електрум [Ionians:].

 

Йонийска лига

Йонийската лига е била създадена от 12 града: Милет (Miletus), Миус (Myus), Приен (Priene), Ефес (Ephesos), Колофон (Colophon), Лебедос (Lebedus), Теос (Teos), Еритрея (Erythrae), Клазомена (Clazomenae), Фокея (Phocaea), Самос (Samos) и Хиос (Chios). Смирна, първоначално еолска колония, е окупирана по-късно от йонийците от Колофон [Йонийци:, Ionians:].

 

Уточнение:

В горните текстове се утвърждава гръцкия произход на Йония и на йонийците. Представлява интерес какво ще ни кажат използваните в Йония знаци. Изводите ще направим в края на изследваната тема.

 

 

Йония, Ефес, VІІ-І в. пр.н.е.

Ефес (Ephesus, на гръцки: φεσος Ephesos; на турски: Efes) е бил древен гръцки град на брега на Йония, три километра югозападно от днешния Selçuk, провинция Измир, Турция. Градът е създаден през Х в. пр.н.е. от йонийци и от колонисти от Атика на територията на бившата столица Arzawan [Ephesus:].

 

Уточнение:

В точността на понятието „древен гръцки град” всеки сам може да се убеди след като разгледа представените по-долу монети от Ефес.

 

 

Йония, Ефес

Ionia2-Ephesos_620-600_BC-7.jpg

Илюстрация № 2

Монета хекто (hekte) - една шестина от статера, от елетрум (Electrum); една от най-древнитемонети, произведена в Ефес, 620-600 г. пр.н.е.

Лице: Предна частна елен.

Гръб: Щанцуванквадрат с пресичащи се линии [Ionia:].(„Пресичащите се линии” формират знак Т.27.в –символизира връзка между Космоса и Земята, между духовното и материалното.”

Електрум (Electrum)е сплав от злато и сребро, със следи от мед и други метали. Често еизвестна като зелено злато. В древна Гърциясе наричала „злато” или „бяло злато” в отличие от„чистото злато”. Цветът на сплавта варирала от бледо доярко жълто в зависимост от съотношението между златото и среброто. Съдържаниетона златото в Западен Анадол е около 70-90 %, в отличие от 45-55 %, използвано влидийските монети в същия географскирайон.

Електрум е билаизползвана при най-ранните метални монети около ІІІ хил. пр.н.е. в древенЕгипет. Електрум е била използвана иза направа на древни съдове за пиене [Electrum:].

В Лидия монетитеот сплавта electrum са били произвеждани с тегло 4,7 гр.всяка с стойност 1/3 от статера (означавало „стандартен”). Три от тези монети стегло 14,1 гр. правели един статер; това е било месечното възнаграждение навойника. Статерът е имал разновидности: trite (еднатретина), hekte (еднашестина), 1/24 от статера и даже 1/48 и 1/96 отстатера, която е тежала около 0,14 до 0,15 грама.

 

Йония, Ефес

Илюстрация № 3

Йония, Ефес (Ephesos).

Phanes. Статер хекто (hekte), електрум, 625-600 г. пр.н.е.

Лице: Предна частна елен, глава обърната.

Гръб: Щанцуванквадрат с вписани линии [wildwinds/ionia/ephesos: Weidauer 35-cf_1]. (Рогата на елена саизобразени чрез знак Т.2, „вписаните линии” формират знак Т.27.в – символизиравръзка между Космоса и Земята, между духовното и материалното.”

Phanes е название на серия ранни електрум монети, най-стариата известна до сега древна серия монети с надписи, Кария (Caria), Мала Азия. Тази група монети има гръцки надпис, който се чете "Phaneōs eimi sēma" (Φάνεως ειμί σήμα); той може да се преведе като „Аз съм символът на Phanes" или като „Аз съм символът на светлина”, а също и като „Аз съм гробницата на светлина” или „Аз съм гробницата на Phanes". Половин хекто (hemihekte) от емисията е бил открит в основите на храма на Артемида в Ефес [Phanes:].

 

Йония, Ефес

Илюстрация № 4

Йония, Ефес (Ephesos).

Phanes, електрум, хекто (hekte) или 1/6 статер, около 625-600 г. пр.н.е.

Лице: Предна частна елен, глава обърната.

Гръб: Щанцуванквадрат с вписани линии [wildwinds/ionia/ephesos: Weidauer 35]. (Три точки пред елена – форма за изразяване на троичност; „вписанителинии” формират комбинация от знак Т.2/Т.13 в дясната част и знак Т.3 в ляватачаст.)

 

Йония, Ефес

  

Илюстрация № 5

Гърция, Йония,Ефес

Тетрадрахма,340-325 г. пр.н.е.

Лице: Пчела междуE-Φ.

Гръб: Елен собърната назад глава, редом палма, надпис ΔHMOKΡATHΣ вдясно [acsearch.info/record-686341:]. (Палмата еизобразена чрез стилизиран знак Т.7 на две нива: на самото дърво и на клонкитена дървото. В този случай причисляването на монетата към Гърция е неточно, тъйкато в изображението се използват знаци на българите.)

 

Йония, Ефес

  

IИлюстрация № 6

Гърция, Йония.

Драхма, 280-258г. пр.н.е.

Лице: Бюст наАртемида с диадема, колчан и лък на рамо.

Гръб: Глава наелен, редом палма, E-F, надпис [ANTI]FW[N] и пчела [acsearch.info/record-520687:]. (Клонките напалмата са изобразени чрез стилизиран знак Т.7. В този случай причисляването намонетата към Гърция е неточно, тъй като в изображението се използват знаци набългарите.)

Артемида (на старогръцкиρτεμις) е древногръцка богиня на лова, плодородието, богиня наженското целомъдрие,покровителка на всичко живо на земята. Тя дава щастие в брака. Самата тя едевственица.

Култът към Артемидабил разпространен повсеместно, но особено известен бил нейният храм в Ефес в Мала Азия,където почитали изображение на Артемида "многогърда". Ефеският храм, където се намирала прочутата многогърда статуя набогинята покровителка на раждането, бил едно от седемте чудеса на света. Артемида Ефеска била покровителка на амазонките [Артемида:].

 

Йония, Ефес

      

Илюстрация № 7

Йония, Ефес (Ephesos).

Кистофорна тетрадрахма (Сistophoric Tetradrachm),сребро, 189-133 г. пр.н.е.

Лице: Мистичнакошница със змия, всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Калъф залък със змии, име на магистрат горе [acsearch.info/record-588783:]. („Име на магистрат горе” – в горната част:комбинация от знак Т.27.а с две хасти и „Н” - знак на гръцката общност; вдолната част: комбинация от знак Т.26 обърнат вариант, знак Т.13 вдясно и знакТ.28 горе; вертикалните линии на „Н” и на знака Т.26 завършват със знак Т.13;допълнително са добавени: „N” вляво и кръг с къса линийка вдясно. Монограмът вляво е изобразен чрезкомбинация от знак Т.26 страничен вариант, знак Т.26 обърнат вариант към долноторамо и знак Т.28 вдясно; двете рамена на знака Т.26 завършват със знак Т.13.Монети с подобен рисунък са били произвеждани в гр. Пергам, Мизия; конкретниятрисунък е подобен на изображение върху монета, произвеждана в гр. Пергам, Мизияпрез 76 г. пр.н.е. – виж Илюстрация № 27, 3.5.4. Мизия-2 –Пергам - http://www.za-balgarite.com/3.5.4.MalaAzia-Mysia-2.html)

Кистафор/кистофор (Сistophorus) - голяма сребърна монета съсстойност четири драхми, но с тегло равна на три стандартни драхми по оновавреме. На тези монетите е била изобразена „мистична кошница” (cista mystica), от която идватяхното название. Тези монети са били в основата на монетната система на МалаАзия от ІІ в. пр.н.е. [Сistophorus:, infocoins.ru/drevnie-monety: кистофор].

 

Йония, Ефес

   

Илюстрация № 8

Йония, Ефес (Ephesos).

Кистофор (Сistophorus) тетрадрахма, сребро, 140/139 г. пр.н.е.

Лице: Мистичнакошница със змия, всичко във венец от бръшлян.

Гръб: ЕФЕ, калъфза лък със змии, К (дата) горе вляво, бюст на Артемида [wildwinds/ionia/ephesos: SNGCop_322v]. („К” е изобразена чрез комбинация от хаста и знак Т.27.а.)

 

Йония, Ефес

  

Илюстрация № 9

Йония, Ефес

Кистафор/кистофор (Сistophorus), сребро, около 133-56 г. пр.н.е. Произведена от неизвестен римски квестороколо 65-50 г. пр.н.е.

Лице: Мистичнакошница със змия, всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Калъф залък с две змии с глави една срещу друга, монограм горе, факел вдясно, Q вляво [acsearch.info/record-552524:]. (Монограмът екомбинация от два знака Т.27.б с хоризонтални линии между рамената на знака(„А”), вертикална линия между тях, знак Т.28 страничен вариант горе вдясно ихоризонтална линия най-горе.)

 

Йония, Ефес

  

Илюстрация № 10

Йония, Ефес

Кистофор (Сistophor), около 133-56 г.пр.н.е.

Лице: Мистичнакошница със змия, всичко във венец от бръшлян.

Гръб: Калъф залък между две змии, монограм горе, факел вдясно, Q вляво [acsearch.info/record-712834:]. (Монограмът е комбинация от два знака Т.27.б схоризонтални линии между рамената на знака („А”), вертикална линия между тях сдва знака Т.28 страничен вариант горе вдясно и хоризонтална линия най-горе.)

 

Йония, Ефес

   

Илюстрация № 11

Йония, Ефес (Ephesos).

Кистофор (Сistophorus), 87 г. пр.н.е.

Лице: Мистичнакошница със змия, всичко във венец от бръшлян.

Гръб: EΦE. Две змииоколо калъф за лък, тризъбец и дата MZ горе, факел вдясно [acsearch.info/record-693844:]. („тризъбецът”(тук има представителен характер) е изобразен чрез стилизиран знак Т.11.)

 

Йония, Ефес

  

Илюстрация № 12

Йония, Ефес (Ephesos).

Монета, бронз, 48-27г. пр.н.е.

Лице: Глава наАртемида, колчан и лък на рамо.

Гръб: Надпис: DHMHTRIOY KO-KOS / E-F / SWPATROS, два елена, обърнати един към друг, факел на Артемида [acsearch.info/record: SNGCop_342]. (Вляво комбинация от хаста със знак Т.27.а и знакТ.23 обърнат вариант с хоризонтална линия в средата на знака.)

 

Йония, Приен, ІV-ІІІ в. пр.н.е.

Приен (Priene, на древногръцки: Πριήνη Priēnē; на турски: Prien) е бил древен гръцки град в Йония (и член на Йонийската лига) на около 6км. в северна посока от река Меандър (Maeander), недалеч западно от съвременното село Güllübahçe Turun в Söke, провинция Aydın, Турция [Priene:].

Йония, Приен

Илюстрация № 13

Йония, Приен.

Монета, бронз, около 335-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска от Атика.

Гръб: П-PI, тризъбец с извивки [Asiaminorcoins-Priene:10939]. („Тризъбецът” (тук има представителен характер) е изобразен чрезстилизиран знак Т.11.)

 

Йония, Приен

Илюстрация № 14

Йония, Приен.

Монета, бронз, около 335-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска.

Гръб: Тризъбец, ПPIH горе, ΤΑΥΡΙΣΚ (магистрат) долу, в кръг с извивки [Asiaminorcoins-Priene: 3443]. („Тризъбецът” (тукима представителен характер) е изобразен чрез стилизиран знак Т.11 страниченвариант.)

 

Йония, Приен

Илюстрация № 15

Йония, Priene.

Монета бронз, 300-200 г. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска.

Гръб: Тризъбец [Wildwinds-Priene: Klein 413]. („Тризъбецът” (тукима представителен характер) е изобразен чрез стилизиран знак Т.11.)

 

Йония, Приен

Илюстрация № 16

Йония, Приен.

Полудрахма (Hemidrachm), сребро, около 290-270 г. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска.

Гръб: Тризъбец сизвивки, PPIH вляво, ΛΥΣΑΓΟ (магистрат) вдясно [Asiaminorcoins-Priene:218]. („Тризъбецът” (тук има представителен характер) е изобразен чрезстилизиран знак Т.11 страничен вариант.)

 

Йония, Приен

Илюстрация № 17

Йония, Priene.

Монета бронз, 290-250 г. пр.н.е.

Лице: Глава наАтина с каска.

Гръб: Надпис: PPIH, тризъбец и име на магистрата [Wildwinds-Priene: SNGCop 1082v]. (Изображението на „тризъбеца” наподобява знак Т.15обърнат вариант.)

 

Йония, Метропол, І в. пр.н.е.

Метропол (Metropolis) се е намирал между Ефес и Смирна, Йония, съвременна западна Турция;започнал е да произвежда монети през І в. пр.н.е. [Forumancientcoins-Ionia-Metropolis:].

Йония, Метропол

  

Илюстрация № 18

Йония, Метропол (Ionia, Metropolis).

Монета бронз, І в.пр.н.е.

Лице: Глава наАрес (Ares) с каска.

Гръб: Мълния искиптър кръстосани, горе монограм [Asiaminorcoins-Metropolis: 3094].

 (Монограмът е комбинация от знак Т.18 схоризонтални линии в средата на знака и над знака, и знак Т.28 горе на дяснатахаста и над комбинацията. „Мълнията” е изобразена чрез стилизиран сдвоен знакТ.9.)

 

Йония, Метропол,І в. пр.н.е.

  

Илюстрация № 19

Йония, Метропол (Ionia, Metropolis).

Монета бронз, І в.пр.н.е., монетарница Метропол.

Лице: Глава скаска.

Гръб: Надпис: ∆IOΓENH, долу мълния, горе монограм на Метропол [Metropolis:]. („Мълнията” е изобразена чрез стилизиран сдвоен знак Т.2/Т.9. Визображението на монограма може да се разграничи комбинация от знак Т.18 схоризонтални линии в средата на знака и над знака; знак Т.28 горе на дяснатахаста.)

 

Йония, Метропол

  

IИлюстрация № 20

Йония, Метропол (Ionia, Metropolis).

Монета, бронз, Ів. пр.н.е.

Лице: Глава наКибела с кули.

Гръб: Боровашишарка, ΔΙΟΓΕ (магистрат) вляво, монограм вдясно [Asiaminorcoins-Metropolis: 212]. (Монограмът е комбинация от знак Т.18 с хоризонтални линии всредата на знака и над знака, и знак Т.28 горе на дясната хаста и надкомбинацията. Вероятно изображението на гърба е завъртяно на 180О.)

 

Йония, Метропол

Илюстрация № 21

Йония, Метропол (Ionia, Metropolis).

Монета бронз, І в.пр.н.е.

Лице: Глава наКибела с кули.

Гръб: Борова шишарка,монограм вляво, ΔΙΟΓΕ[ΝΗΣ] (магистрат) вдясно [Asiaminorcoins-Metropolis: 503]. (Монограмът е комбинацияот знак Т.18 с хоризонтални линии в средата на знака и над знака, и знак Т.28горе на дясната хаста и над комбинацията.)

 

Йония, Миус, ІV-ІІ в. пр.н.е.

Миус(Myus, Myes или Myous)е най-малкият град в Йонийската лига, разположен на левия бряг на река Меандър,близо северния бряг на залива Latmian [Snible-ionia-Myus:].

Йония,Миус

Илюстрация № 22

Миус (Myous).

Монета, бронз, 400-380г. пр.н.е.

Лице: Глава на Аполонс лавров венец във венец.

Гръб: Надпис: ΜΥ-Н, птица стои, във венец с извивки [Asiaminorcoins-Myous: 8784]. (Вдясно „Н” – знак на гръцката общност, долу можеда се различи знак Т27.б с хоризонтална линия между рамената на знака („А”).)

 

Йония,Миус

Илюстрация № 23

Гърция, Йония, Миус (Myus).

Монета, бронз,350-320 г. пр.н.е., монетарница Миус.

Лице: Глава наПосейдон с лавров венец.

Гръб: Делфинвдясно, MY,тризъбец долу [Coinproject-Ionia-Myus:29106]. („Тризъбецът” е изобразен чрез стилизиран знак Т.11 - вероятно тук тризъбецътсе приема като скиптър на бог Посейдон.)

 

Йония,Миус

  

Илюстрация № 24

Миус (Myous).

Монета, бронз, ІІв. пр.н.е.

Лице: Глава наАсклепий.

Гръб: Надпис: Μ-Υ/Ω-Ν, прът със змия във венец [Asiaminorcoins-Myous: 7534]. (Долу вляво от пръта може да се различи знакТ.18 с хоризонтална линия в средата на знака и може би знак Т.27.а към дяснатахаста.)

Асклепий (на гръцки: Ασκληπιός, на латински: Aesculapius) е бил бог на медицината и лечението в древнатагръцка религия [Asclepius:].

В гръцката митология прътът на Асклепий (Asclepius, Asklepios, Aesculapius, asklepian) е прът с усукана змия, притежание на гръцкия бог Асклепий. Символътпродължава да се използва и в съвременната медицина [Rod_of_Asclepius:].

 

Използвани знаци:

Т.2, Т.3, Т.7, Т.9, Т.11, Т.13, Т.18, Т.23, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.в, Т.28, „А” „Н”

 

Обобщение:

Използваните знаци/монограми върху монети, произведени в разгледаните четири града на Йония по категоричен начин показват/онагледяват, че управленският елит на тези градове, в състава на който влизат и монетните магистрати, основно е бил съставен от представители на български родове.

Ще продължим своите наблюдения и при другите йонийски градове.

 

Източници:

Артемида: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0

Йонийци: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Йония: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

acsearch.info/record-520687: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=520687

acsearch.info/record-552524: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=552524

acsearch.info/record-588783: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=588783

acsearch.info/record-686341: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=686341

acsearch.info/record-693844: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=693844

acsearch.info/record-712834: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=712834

Asclepius: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius

Asiaminorcoins-Metropolis: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=130

Asiaminorcoins-Myous : URL : http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=132

Asiaminorcoins-Priene: URL: http://www.asiaminorcoins.com/gallery/thumbnails.php?album=137

Cistophorus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Cistophorus

Coinproject-Ionia-Myus: http://www.coinproject.com/search_city_result.php?city=Myus&region=IONIA&type=1

Electrum: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Electrum

Ephesus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ephesus

Forumancientcoins-Ionia-Metropolis: URL: http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=ionia#satrapal

Greek-Colonization: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Western_Asia_Minor_Greek_Colonization.svg

infocoins.ru/drevnie-monety: URL: http://infocoins.ru/drevnie-monety/antichnye-rimskie-monety/150-serebryannye-monety-drevnego-rima.html

Ionia: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ionia

Ionians: URL: http://www.forumancientcoins.com/numiswiki/view.asp?key=ionians

Metropolis: URL: http://www.forumancientcoins.com/catalog/roman-and-greek-coins.asp?zpg=3079

Phanes: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Phanes_(coin_issuer)

Priene: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Priene

Rod_of_Asclepius: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius

Snible-Ionia-Myus: URL: http://www.snible.org/coins/hn/ionia.html#Ephesus

wildwinds/ionia/ephesos: URL

http://www.wildwinds.com/coins/greece/ionia/ephesos/t.html

Wildwinds-Priene: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/ionia/priene/t.html

Продължение: 3.5.4. Древна Мала Азия - Йония-2

 

Назад към:  Начало  или  Съдържание