Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.4. Гьобекли тепе, X хил. пр.н.е.

Анотация
Представените илюстрации показват/онагледяват използването на знаци на българите в  древния храмов комплекс Гьобекли Тепе, Турция/Армения, X хил. пр.н.е.

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Гьобекли Тепе, Турция/Армения.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите.

Гьобекли Тепе (тур. Göbekli Tepe - „Кореместия хълм“, арм. Пуповинная гора) е археологически храмов комплекс от неолитната епоха, разположен на 15 километра североизточно от град Шанлъурфа (предишно име Урфа,  древната Едеса) и на 2,5 километра от деревния Йоренчик в южна Турция. Според учените на това място се е издигал внушителен храм, към който са се стичали поклонници от цяла Месопотамия, Ефрат, Кападокия, района на езерото Ван, днешните територии на Иран и Ирак. Това е най-древният мегалит в света. Възрастта му е поне на 12 000 години,  не по-малко от IX хилядолетие преди новата ера [Гьобекли Тепе:, Армянское нагорье1:, gyoobekli-tepe:]. Гьобекли Тепе обединявал  в религиозно и социално отношение населението на обширен регион, простиращ се на стотици километри около него и обхващал територии от съвременните югоизточна Турция, северна Сирия и северен Ирак [kultura_ot_gobekli_tepe:].

 

Гьобекли ТепеИлюстрация № 1
Карта с местонаховдението на Гьобекли тепе [Гьобекли Тепе:].

Арменската страна свързва храмовия комплекс с Планинска Армения. В цитираната е-страница са изредени редица материали по темата [Армянское нагорье:].

 

Гьобекли тепе/Планинска Армения

 

Илюстрация № 2
Т-образна колона 43 от концентрична структура D с изображения на лешояди, X хил. пр.н.е. [kultura_ot_gobekli_tepe:]. (Поредици от знаци Т.27.а и Т.27.б един в друг и един до друг.)

 

Гьобекли Тепе

 

Илюстрация № 3
Змии и паяци [kultura_ot_gobekli_tepe:]. (Две поредици от знаци Т.27.б един в друг.)

Гьобекли Тепе

 

Илюстрация № 4
Каменен печат със стилизирани изображения [kultura_ot_gobekli_tepe:]. (Знак Т.13 и знак Т.9 обърнат вариант.)

Гьобекли Тепе
 

Илюстрация № 5
Статуята от Балъклъгьол в музея на Шанлъурфа [kultura_ot_gobekli_tepe:]. (Два знака Т.27.а един в друг.)

 

Обобщение
Представените илюстрации показват/онагледяват използването на знаци на българите в  древния храмов комплекс Гьобекли Тепе, Турция/Армения, X хил. пр.н.е.

Използвани знаци
Т.9, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.27аб

Източници
Армянское нагорье: URL: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5.+12+%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87+%D0%BB%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4
Армянское нагорье1: По следам тайны. Армянское нагорье. 12 тысяч лет назад. URL: https://www.youtube.com/watch?v=deulC739we0
Гьобекли тепе: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8C%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5
gyoobekli-tepe: URL: http://www.burgasnews.com/istoriya-i-arheologiya/71282-gyoobekli-tepe-papat-na-zemyata
kultura_ot_gobekli_tepe: URL: http://dreven-iztok.ucoz.com/publ/kultura_ot_gobekli_tepe_1/1-1-0-14

Назад към:  Начало  или  Съдържание