Уважаеми, г-н Давутоглу!

Добре дошъл в България.
Бих желал да изразя своята благодарност към Вас и Вашите съмишленици за интереса към Осман І и неговите наследници, защото чрез изследванията Вие разкривате редица бели петна в историята на българите. Ще се обоснова.

Владетелският знак на Осман І - създателят на Османската държава, е така нареченият „Ипсилон с две хасти“ – IYI. Този знак е добре известен и почитан в редица тържества в Турция. ( 3.5.3.Турция - http://www.za-balgarite.com/3.5.3.Turkey.html). Но същият знак можете да видите на много места по стените на сградите в София.

Доколкото ми е известно Осман І е бил представител на рода Кайъ. Същият род, представител на който преди около хилядолетие и половина обединява двадесет и четири клана в тюркска общност. По-късно само представители от този род са били избирани за владетели на тюрките и някои от тях са били обожествявани.

Знакът IYI е един от знаците на българите (www.za-balgarite.com); той показва/онагледява, че родът Кайъ е бил свързан с българите, имал е български произход, това са били българи, но не в съвременното семантично значение на тази дума, а на нивото на знаковата същност.

Почитането на предците е благородно дело, но превърнато във „величаене“ крие редица опасности. Вижте какво са били българите в древността (www.za-balgarite.com) и какво са сега. Древните българи са пренесли духовността през хилядолетията; те са носители на човешката култура в древността, а редица български владетели, надарени със силата на знака, са създавали и управлявали огромни империи и държави. Но в същото време някои от тях са имали „несъизмеримо“ Его, в резултат на което са причинили огромни страдания на хората и са предопределили тежка съдба (натрупали  са огромна карма) на българите, която изплащаме близо хиляда години (с някои изключения).

А изпълнители на кармата на българите са Османците, които превземат България и налагат тежко бреме, останало в паметта на българите като „турско робство“.

От една страна Османците са били изпълнители на кармата на българите, но от друга с тези си действия те са натрупали своя карма. Помислете: българите са имали около хиляда години за изплащане на кармата си; а дали турците разполагат с подобно време за изплащане на натрупаната от тях карма? Доколкото ми е известно сега времето тече ускорено, а човешкото общество е в процес на преход към нови качествени преобразования. Тогава ...

С пожелание Вашето посещение в България да спомогне за намиране на верния път при решаване на съвременните проблеми в Турция.

С уважение,
Васил Томов, vasiltomov@abv.bg
15.12.2015 г.

Назад към:  Начало  или  Съдържание