Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-4.1 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип III Аридей (323-317 г. пр.н.е.)

 
3.5.2. Македония
3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища                  - Илюстрации № 1-№   29;
3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски (359-336 г. пр.н.е.) - Ил. № 201-№ 225;
3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики (336-323 г. пр.н.е.)
3.5.2. Македония-3.1 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.26,др.            - Илюстрации № 301-№ 330;
3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.13                                               - Илюстрации № 331-№ 354;
3.5.2. Македония-3.3 (ІV-І в. пр.н.е.) - Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28       -Илюстрации № 355-№ 383;
3.5.2. Македония-3.4 (ІV-І в. пр.н.е.) - Т.18                                                 - Илюстрация № 384-№ 409;
3.5.2. Македония-3.5 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.27.a („М”), Т.27.б („А”)                - Илюстрации № 410-№ 437;
3.5.2. Македония-3.6 (ІV-І в. пр.н.е.) - „мълния”, „Н”                                 - Илюстрации № 438-№ 462;
3.5.2. Македония-3.7 - Изводи: Александър ІІІ Македонски/Велики (336-323 пр.н.е.);
3.5.2. Македония-4.1 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип III Аридей                        - Илюстрации № 501-№ 530.
 

Анотация: По време на Филип ІІІ Аридей продължава производството на монети с разнообразни монограми – знаци на български родове, които активно участват в управлението на древната Македонска държава. Гръцката общност продължава да има твърде ограничена роля.

 

3.5.2. Македония-4.1

Съдържание:

Троични знаци като атрибут на боговете

Т.13                                                    Илюстрация № 501 – Илюстрация № 502

Т.18                                                    Илюстрация № 503 – Илюстрация № 504

Т.27.а                                                Илюстрация № 505 – Илюстрация № 510

Т.27.б                                                Илюстрация № 511 – Илюстрация № 517

Т.27.б/„А”                                          Илюстрация № 518 – Илюстрация № 521

„Н”                                                     Илюстрация № 522 – Илюстрация № 526

„Н”+                                                   Илюстрация № 527 – Илюстрация № 530

Използвани знаци

Обобщения

Извод

Монетарници

Източници

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на Македония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете

Т.2 – Илюстрация № 511, № 512, № 517, № 525, 526, 527;

Т.9 – Илюстрации № 510;

Т.11 – Илюстрации № 509, № 513, № 528;

Т.27.а – Илюстрация506, № 512, № 524.

 

Филип III Аридей (323 - 317 г. пр.н.е.)

Филип III Аридей (на гръцки: Φίλιππος Γ' Αρριδαίος, на латински: Philip Arrhidaeus; 359 г. пр.н.е. - † 317 г.  пр.н.е.) е цар на Древна Македония от 323 г. пр.н.е. до 317 г. пр.н.е., цар на Азия и фараон на Египет.

Филип III Аридей е син на Филип II Македонски и Филина от Лариса, Тесалия и по-голям полубрат на Александър Македонски. Първоначалното му име е Аридей. След като идва на власт се нарича Филип. Според Плутарх той става умствено немощен и епилептик след опита на Олимпия да го отрови, искайки по този начин да го елиминира като потенциален съперник на синът й Александър [Филип III Аридей:].

 

 

T.13-T.13

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 501

Драхма, 323-319 г. пр.н.е. Монетарница Магнезия.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY, Зевс на трон, държи орел и скиптър. Монограм А над Y под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_P057b]. (Монограмът е представен чрез комбинация от знак Т.13 обърнат вариант и знак Т.13 прав вариант под него.)

 

Град Магнезия или Магнезия на р. Меандър (Magnesia ad Maeandrum) е древен град в западна Мала Азия, недалеч от съвременния град Герменчик (Germencik), Турция [Magnesia ad Maeandrum:, Magnesia on the Maeander:].

 

 

T.13-T

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 502

Драхма, 323-319 г. пр.н.е. Монетарница Магнезия на Меандър.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY, Зевс на трон, държи орел в дясна лъка и скиптър в лява. Монограм отпред [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P056]. (Монограмът е представен чрез комбинация от знак Т.13 обърнат вариант и „Т” под него.)

 

 

T.18

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 503

Драхма. Монетарница Вавилон. Произведена по времето на Пердика, 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY вдясно от Зевс на трон, държи орел и скиптър, колело и монограм OПY в лявото поле; монограм ПYВ под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P191]. (Монограмът е представен чрез знак Т.18 с хоризонтална линия в горния край – оформя се „П”.)

 

Вавилон (на вавилонски Babili, евр. Babel בבל) е столицата на Вавилония; бил един от най-важните антични градове, разположен до Ефрат, на около 90 км. южно от Багдад в днешен Ирак [Вавилон:].

 

Пердика (Perdiccas) е бил един от генералите на Александър Велики. След смъртта на Александър през 323 г. пр.н.е. той става регент на цялата империя на Александър. Убит през 321/320 г. пр.н.е. [Perdiccas:].

 

 

T.18-T.28

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 504

Статер. 323-317 г. пр.н.е. Монетарница Абид.

Лице: Глава на Атина с каска, змия на каската.

Гръб: Надпис: ΦIΛIPPOU, богиня Нике права, държи венец и острие; монограм MTR в лявото поле, свита на кълбо змия под крилото [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P033]. (Монограмът „MTR” е представен чрез комбинация от знак Т.18 с хоризонтална линия както при знак Т.4 и знак Т.28 горе вдясно.)

 

Абид (Abydus, Abydos) – древен град на Мизия (Mysia) в северозападна Мала Азия, разположен на азиатския бряг на Дарданелите [Abydos:].

 

 

T.27.a

T.27.a-T.13

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 505

Драхма. Монетарница Вавилон, около 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс натрон, държи орел и скиптър, глава на Хелиус отпред; монограм КY под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P205]. (Монограмът е представен чрез комбинация от хаста и знак Т.27.а (честоизползвана комбинация), и знак Т.13.)

 

Т.27.а с хасти („М”)

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 506

Полудрахма. Монетарница Вавилон, произведена 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY BAΣIΛEΩΣ, Зевс седнал, държи орел и скиптър, М пред лъвската кожа [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P185]. („М” е представена чрез знак Т.27.а (добре се откроява) и две хасти; поредица от знаци Т.27.а един в друг на левия крак .)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

       

Илюстрация № 507

Тетрадрахма, Вавилон.

Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевсседнал, буква М отпред; буква В под стола [saivenumismatique.com: 2, 15391]. („Буква М” - знакТ.27.а с две хасти; „буква В” – комбинация от хаста и два знака Т.28.)

 

Филип ІІІ (323-317г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 508

Тетрадрахма. Монетарница Сидон, произведена 319-318 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIPPOU, Зевс на трон, държи орел и скиптър, О в лявото поле, SI под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P175]. („О” – кръг с точка – енергийно подсилване; „SI” – комбинация от знак Т.27.а с две хасти страничен вариант и хаста вдясно за енергийно подсилване.)

 

Сидон (Sidon) или Сайда е град в югозападен Ливан; през древността е бил знаменит финикийски град Сидон един от най-древните градове на Земята, основан вероятно през ІV хил. пр.н.е. [Сидон:].

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 509

Статер. Монетарница Абид.

Лице: Глава на Атина с каска, змия на каската.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY, Нике права, държи венец в дясната ръка и острие в лявата; монограм и рог на изобилието в лявото поле [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P030]. (Острието завършва горе със знак Т.11; монограмът е представен чрез комбинация от знак Т.27.а с две хасти и хоризонтална линия под знака.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 510

Статер. Монетарница Абид (?).

Лице: Глава на Атина с Коринтска каска с гребен, украсена със свита на кълбо змия.

Гръб: Нике права, държи венец и острие; монограм MНR в лявото поле, рог под лявото крило [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P029]. (Острието завършва горе със знак Т.9/Т.11; монограмът „MНR” е представен чрез комбинация от знак Т.27.а с две хасти, с хоризонтална линия под знака и знак Т.28 горе вдясно.)

 

 

T.27.б

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 511

Драхма.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY, Зевс на трон, държи орел и скиптър, нар вляво, Λ под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P125]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.2; „Λ” – знак Т.27.б.)

 

 

T.27.б-T.13, M

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

           

Илюстрация № 512

Тетрадрахма. Монетарница Вавилон. Произведена 323-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, М в лявото поле, LU под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P181_4]. (Скиптърът на Зевс завършва горе със знак Т.2 (вижда се част от знака); на коляното поредица от знаци Т.27.а един в друг; „М” – знак Т.27.а (добре се откроява знака) с две хасти; „LU” - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.13.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 513

Статер, монетарница Вавилон, произведена около 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с Коринтска каска, украсена със змия.

Гръб: Надпис: BAΣIΛEΣ ΦIΛIΠΠOY, Нике права, държи острие и венец; вляво ΛY, вдясно M [coinarchives.com: Philip III Price P178]. (Острието завършва горе със знак Т.11; „вляво ΛY” – знак Т.27.б и знак Т.13; „вдясно M” - знак Т.27.а с две хасти.)

 

 

T.27.б-T.27.a

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 514

Драхма, монетарница Лампсак. Произведена 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIРРOY, Зевс седнал, държи орел и скиптър. Катарама в лявото поле, А под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P015var]. ( „А” - комбинация от знак Т.27.б и знак Т.28, и точка в средата.)

 

Лампсак или Лапсеки (на турски: Lapseki, на гръцки: Λάμψακος, Лампсакос) е пристанищен град на малоазийския бряг на Дарданелите във вилает Чанаккале, Република Турция. Градът е основан през 6 в. пр.н.е. Скоро след основаването си става основен съперник на близкия град Милет, контролиращ търговските връзки през Дарданелите [Лампсак:].

 

 

T.27.б-T.28

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 515

Тетрадрахма, Сарди (Sardes).

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, факел отпред; монограм под стола [saivenumismatique.com: 2, 15390]. („Монограм под стола” – комбинация от знак Т.27.б, знак Т.28 между рамената на знака и точка между тях.)

 

Сарди (Sardes) е исторически град в Мала Азия, съществувал от VІІІ в. пр.н.е. до ХV в. Намирал се е близо до днешното село Сарт във вилает Маниса, Турция, на около 70 km източно от Измир. Градът е столица на древната държава Лидия, но запазва значението си и след нейното унищожаване [Сарди:].

 

 

T.27.б-T.28-T.28

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 516

Статер. Монетарница Сарди, около 323-319 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с каска, украсена със змия.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY, Нике напредва, държи венец и острие; А и факел вляво [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P108]. („А” е представена чрез комбинация от знак Т.27.б и два знака Т.28 прав и обърнат вариант между рамената на знака.)

 

 

T.27.б-T.25-T28

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 517

Тетрадрахма, монетарница Марафон.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; Монограм МА на щита вляво; монограм АР под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P165]. ( „МА” - комбинация от знак Т.2 прав вариант, знак Т.2 обърнат вариант и още нещо, всичко в кръг; „АР” – комбинация от знак Т.27.б, знак Т.25 между рамената на знака и знак Т.28 горе вдясно.)

 

Амрит (Amrit или Amrith, също известен като Marathos или Marathus) е древен град намиращ се на днешното сирийско Средиземноморско крайбрежие. Градът е основан от аморейците (аморитите), номадски народ, но е финикийски както и храма. Създаването му се датира някъде около 3000 г. пр.н.е., като създателите му идват от изток - от Месопотамия. След завладяването му от Александър Велики, градът е преименуван на Марафон [Амрит:, Amrit:].

 

 

T.27.б/„А”

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

       

Илюстрация № 518

Драхма, Колофон, Йония (Colophon,Ionie).

Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевсседнал, монограм отпред; монограм под стола [saivenumismatique.com: 2, 15389]. („монограм отпред” – комбинация от знак Т.27.б с двехасти, хоризонтална линия между рамената на знака и хоризонтална линия горе; „моногрампод стола” – комбинация от знак Т.27.б и хоризонтална линия между рамената назнака.)

Йония (на древногръцки Ἰωνία или Ἰωνίη) е античнаобласт, разположена на централния малоазийскибряг в съвременнаТурция в непосредствена близост до град Измир, който впред-османската епоха и в древносттасе е наричал Смирна[Йония:].

 

Филип ІІІ (323-317г. пр.н.е.) е бил полубрат на Александър ІІІ Велики и е управлявал съвместно смалолетния син на Александър – Александър ІV. Филип ІІІ е бил владетел шестгодини - бил е убит от Олимпия, майката на Александър Велики [forumancientcoins.com: 39].

  

Илюстрация № 519

Лице: Глава на Херакъл.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър, надпис на гръцки [forumancientcoins.com: 39]. (Монограмът под трона – знак  Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и две хасти.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 520

Тетрадрахма, монетарница в Гърция, 325-310 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P007]. (Монограмът под трона – комбинация от знак  Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и с коса малка линия, и знак Т.28 горе вдясно.)

 

 

Филип ІІІ Аридей (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 521

Тетрадрахма, монетарница Марафон.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY вдясно, BAΣIΛEΩΣ долу, Зевс на трон с орел и скиптър, монограм МА вляво, монограм АР под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P164]. (Монограмът „МА” – комбинация от Т.27.а и две хасти страничен вариант; монограмът „АР” - комбинация от знак  Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и с коса малка линия, и знак Т.28 горе вдясно.)

 

 

H

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 522

Тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия, 323-316 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм отпред, І под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P147]. („Монограм отпред” – сложна комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, знак Т.27.а и знак Т.28 – монограмът е резултат  от сродяване на представител от гръцката общност и български родове; „І под трона” – „Н” – знак на гръцката общност.)

 

Арад (Aradus, Arados) е най-северният град на брега на Финикийското крайбрежие [Aradus:].

Финикия (на гръцки Φοινίκη) е антична страна, намираща се на брега на Средиземно море, на сегашната територия на Ливан и Сирия [Финикия:].

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 523

Сребърна тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия, 323-316 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал на трон, държи орел и скиптър, два монограма в лявото поле и под трона [aristotelis.blog: Philip III]. („Монограм в лявото поле” – сложна комбинация в кръг – ясно се очертава само знак Т.24 горе; „монограм под трона” – „Н” – знак на гръцката общност.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 524

Тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм в кръг и дълъг факел вляво, І под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P153]. („Монограм в кръг” –комбинация от знак Т.27.б, две хасти и хоризонтална линия горе (оформят „П”), знак Т.13  долу, всичко в кръг; знаци върху напречната летва под седалката на трона  - различава се знак Т.27.а; „І под трона” – „Н” – знак на гръцката общност.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 525

Тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия, 323-316 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY вдясно, BAΣIΛEΩΣ долу, Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм ΣЕ в кръг над грозд в лявото поле, Ξ под стола [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P155]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.2; „Монограм ΣЕ в кръг” –комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, знак Т.27.а, знак Т.28, точка долу, всичко в кръг; „Ξ под стола” – „Н” – знак на гръцката общност.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 526

Тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия, 323-316 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY вдясно, BAΣIΛEΩΣ долу, Зевс седнал, държи орел и скиптър, вляво изписани ΛY, І под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P158]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.2; „ΛY” – знак Т.27.б и знак Т.13; „І под трона” – „Н” – знак на гръцката общност.)

 

 

H+

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 527

Тетрадрахма, монетарница Вавилон, произведена по времето на Пердика около 323-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа. (Връзката на шията е изразена чрез два сдвоени знака Т.24/Т2 – наподобяват „мълния”.)

Гръб: Зевс седнал; в лявото поле колело над А; монограм под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P197]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.2; „А” – знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака; монограмът е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, знак Т.27.б и къса вертикална линия отдолу.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

     

 

Илюстрация № 528
Статер, монетарница Вавилон.
Лице: Глава на Атина с каска, змия на каската.
Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩN ΦIΛIΠΠOY, Нике права, държи венец и острие; колело и монограм [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P198b]. (Острието завършва горе със знак Т.11; монограмът е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност, знак Т.27.б и къса вертикална линия отдолу.)

 

 

Филип ІІІ (323-317 г. пр.н.е.)

 

   

Илюстрация № 529
Тетрадрахма, монетарница Милет.
Лице: Глава на Аполон с диадема.
Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ (горе), ΦIΛIΠΠOY (долу), конник. Двойна брадва горе вляво, монограм YEH долу [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P64]. („Монограм YEH” – комбинация от „Н” - знак на гръцката общност и две коси линийки.)

Милет (на турски Milet, на гръцки Μίλητος) е древен град на западния брягна Мала Азия (провинция Аудин, Турция), близо до устието на река Меандър в древна Кария.Градът е населен от Бронзовата епоха до около ХІVв. [Милет:, Miletus:]. (Виж картата на Илюстрация № 343 - 3.5.2.Macedonia-3.2.)

 

Филип ІІІ Аридей(323-317 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 530
Тетрадрахма, монетарница Арад, Финикия.
Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ΦIΛIΠΠOY вдясно, BAΣIΛEΩΣ долу, Зевс на трон с орел и скиптър, монограм ІА вляво,монограм АР под трона [wildwinds.com-Philip_III: Price_ P162]. („Монограм ІА” - комбинация от„Н” – знак на гръцката общност и неясни допълнения; „монограм АР” – комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака, къса коса линия долу; знак Т.28 горе вдясно.)

 

Използвани знаци - 3.5.2. Macedonia-4.1:
Т.2, Т.9, Т.11, Т.13, Т.18, Т.24, Т.25, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „А”, „М”, „Т”, „Н”, „Н”+.

 

Обобщение:

Представените монети, свързани с името на Филип ІІІ Аридей, ни позволяват да направим интересно обобщение:

1. Разгледани са около 100 изображения на монети, свързани с името на Филип ІІІ Аридей; от тях представяме 30.

2. Представените монети са произведени извън територията на Македония, т.е. Филип ІІІ Аридей не е бил почитан като владетел в Македония. Там са действали регенти.

3. По времето на Филип ІІІ Аридей продължава производството на монети с разнообразни монограми – преди всичко със знаци на български родове; разглеждаме този факт като продължение от производството на монети по време на Александър ІІІ.

4. Може да се констатира известно относително увеличаване на монети с монограм „Н” – знак на гръцката общност, т.е. относително нараства участието на представители от гръцката общност като монетни магистрати. Тук представяме 5 такива изображения, които съставляват около 5% от разгледаното общо количество монети; при Александър ІІІ те съставляват под 1%.

5. Повишена активност на гръцката общност след смъртта на Александър ІІІ ни подсказва, че тя се е чувствала подтисната по време на Александър ІІІ и сега, след неговата смърт, техни представители са се активизирали. Това още повече потвърждава, че Александър ІІІ Македонски/Велики не би могъл да принадлежи към гръцката общност, както твърдят някои.

 

Извод:

По времето на Филип ІІІ Аридей продължава производството на монети с разнообразни монограми – знаци на български родове, които активно участват в управлението на древната Македонска държава. Гръцката общност продължава да има твърде ограничено участие.

 

Монетарници:
Абид (Т.9, Т.11, Т.27.а, Т.18, Т.28) – Турция, Илюстрация № 504, 323-317 г. пр.н.е. (Т.18, Т.28); Илюстрация № 509 (Т.11, Т.27.а); Илюстрация № 510 (Т.9, Т.27.а, Т.28).
Арад(Т.2, Т.13, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, Н) – Ливан, Илюстрация № 522, 323-316 г. пр.н.е. (Т.27.а, Т.28, Н); Илюстрация № 523 (Т.24, Н); Илюстрация № 524 (Т.13, Т.27.а, Т.27.б); Илюстрация № 525 (Т.2, Т.27.а, Т.28, Н); Илюстрация № 526 (Т.2, Т.13, Т.27.б, Т.28, Н); Илюстрация № 530 (Т.27.б, Т.28, Н).
Вавилон (Т.2, Т.11, Т.13, Т.18, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, Н) - Вавилония, Ирак, Илюстрация № 503, 323-317 г. пр.н.е. (Т.18); Илюстрация № 505 (Т.13, Т.27.а); Илюстрация № 506 (Т.27.а); Илюстрация № 507 (Т.27.а, Т.28); Илюстрация № 512 (Т.2, Т.13, Т.27.а, Т.27.б); Илюстрация № 513 (Т.11, Т.13, Т.27.а, Т.27.б); Илюстрация № 527 (Т.2, Т.24, Т.27.б, Н); Илюстрация № 528 (Т.11, Т.27.б, Н).
Колофон, Йония (Т.27.б/„А”) - Турция, Илюстрация № 518 (Т.27.б/„А”)
Лампсак (Т.27.б, Т.28) - Турция, Илюстрация № 514, 323-317 г. пр.н.е. (Т.27.б, Т.28).
Магнезия (Т.13, „Т”) – Турция, Илюстрация № 501, 323-319 г. пр.н.е., (Т.13); Илюстрация № 502 (Т.13, „Т”).
Марафон (Т.2, Т.25, Т.27.а, Т.27.б, Т.28) – Сирия, Илюстрация № 517 (Т.2, Т.25, Т.27.б, Т.28), Илюстрация № 521 (Т.27.а, Т.27.б., Т.28)
Милет ( Н) - Турция, Илюстрация № 529 (Н).
Сарди (Т.27.б, Т.28, „А”) - Турция, Илюстрация № 515, 323-319 г. пр.н.е., (Т.27.б, Т.28, „А”); Илюстрация № 516 (Т.27.б, Т.28, „А”)
Сидон (Т.27.а/„М”) – Ливан, Илюстрация № 508, 319-318 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”);

 

Източници:
Амрит: URL:http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%80%D0%B8%D1%82
Вавилон: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
Йония: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Лампсак: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA
Милет: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82
Сарди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8
Сидон: URL: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
Abydos: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Abydos_(Hellespont)
Amrit: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Amrit
Aradus: URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/latin_rus/3291/Aradus
aristotelis.blog: URL: http://aristotelis.blog.bg/history/2011/08/20/ancient-greek-coins-macedonia-photos-and-video.805310
coinarchives.com: URL: http://www.coinarchives.com/a/results.php?search=Philip+III++Price+P178&s=0&results=100
forumancientcoins.com: URL: http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=1499&pos=39
Magnesia ad Maeandrum: URL: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/356875/Magnesia-ad-Maeandrum
Magnesia on the Maeander: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesia_on_the_Maeander
Miletus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Miletus
Perdiccas: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Perdiccas
 Филип III Аридей: URL:
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_III_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9

Назад към:  Начало  или  Съдържание