Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-3.6(ІV-І в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

 

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища     - Ил. № 1 - № 29

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски         - Ил. № 201 - № 225

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики

3.5.2. Македония-3.1 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.5, Т.6,Т.7,Т.11,Т.26,др.- Ил. № 301 - № 330

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) – Т.13                                 - Ил. № 331 - № 354

3.5.2. Македония-3.3 (ІV-І в. пр.н.е.) – Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28 - Ил. № 355 - № 383

3.5.2. Македония-3.4 (ІV-І в. пр.н.е.) – Т.18                                  - Ил. № 384 - № 409

3.5.2. Македония-3.5 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) – Т.27.a („М”), Т.27.б („А”) - Ил. № 410 - № 437

3.5.2. Македония-3.6 (ІV-І в. пр.н.е.) – „мълния”, „Н”                  - Ил. № 438 - № 462

3.5.2. Македония-4 - Диадохи.

 

Анотация:

Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове. Гръцката общност е имала твърде ограничено участие при производството на монети.

 

3.5.2. Македония-3.6 – „мълния”, „Н”

Съдържание:

Троични знаци като атрибут на боговете

„мълния”                                            Илюстрация № 438 – Илюстрация № 449

Обобщение

 „Н”                                                     Илюстрация № 450 – Илюстрация № 462

Обобщение

Използвани знаци

Извод

Монетарници

Източници

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете

Т.2 – Илюстрация № 450;

Т.11 – Илюстрации № 439, № 451, № 455, № 456;

„Мълния” – Илюстрация № 449.

 

„Мълния”

Представени са 12 бр. изображения на „мълнии” върху монети, произведени по време на управлението на Александър ІІІ Македонски или по-късно в негова чест след смъртта му.

 

Преди всичко да отбележим, че изобразяването на „мълния” върху монети, произведени по време на Александър ІІІ Македонски/Велики, следва древна традиция поне няколко века преди него.

 

Македония

 

Илюстрация № 438

Статер. Неопределена монетарница. Около 490 г. пр.н.е.

Лице: Бягаща женска фигура; държи растителни орнаменти или мълния зад нея. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен стилизиран знак Т.2.)

Гръб: Четиристранна щампа [wildwinds.com-macedonia: Weber_8545].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

     

Илюстрация № 439

Статер. Монетарница Амфипол. Около 330-320 г. пр.н.е.

Лице: Атина скаска; змия на каската.

Гръб: Найк права,държи венец и острие; мълния вляво [wildwinds Alexander III: Price_0164]. („Мълнията” еизобразена чрез сдвоен знак Т.2; „острието” завършва горе със знак Т.11 – знакна рода Дуло.)

Подобно изображениена Найк с „мълния” беше представено на Илюстрация № 403, 3.5.2.Македония-3.4.

Амфипол - градв Македония, разположен близо до устието на река Струма, която тече "околограда" и това дало повод да бъде наречена така. Селото,което сега се намира на мястото на стария град се нарича Емполи или Ямболи,дума произхождаща от Амфипол [Амфипол:].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 440

Лице: Глава на Херакъл, облечен в лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROY, Зевс седнал, ляв крак леко изопнат назад, наметало в скута, държи орел и скиптър, вертикална мълния отпред. Тронът няма напречни пръчки и няма щемпъл на монетарница или други отпечатъци [wildwinds Alexander III: Price_0231]. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен знак Т.2 с допълнителни рамена.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 441

Тетрадрахма, монетарница Мемфис, произведена 323-316 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; мълния вляво, DI под трона [wildwinds Alexander III: Price_3976]. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен знак Т.2 с много рамена.)

 

Мемфис (Memphis) е град в древен Египет, основан около 3100 г. пр.н.е от Менес от Танис, който обединява двете египетски царства. Мемфис достига връхната си точка на развитие по време на управлението на VI династия като религиозен център на култа към Птах [Мемфис:].

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 442

Тетрадрахма,монетарница Амфипол, произведена около 294-290 г. пр.н.е.

Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър; мълния и І отпред, делфин под трона [wildwinds Alexander III: Price_0501]. („Мълнията” еизобразена чрез сдвоен знак Т.2; „H” е знак на гръцката общност - виж Илюстрация № 18 в 3.5.2. Македония-1.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 443

Четвърт статер, Амфипол, 330-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с Коринтска каска със змия

Гръб: Надпис: ALEXAN / DROU, мълния, лък и боздуган [acsearch.info: 3].

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 444

Лице: Глава на Херакъл, облечен в лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROY, мълния, боздуган и лък в калъф [wildwinds Alexander III: Price_0269]. („Мълнията” горе е изобразена чрез сдвоен знак Т.2/Т.11.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 445

Монета,македонска монетарница.

Лице: Глава на Херакъл, облечен в лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROY, лък в калъф над боздуган, делта горе, мълния долу [wildwinds Alexander III: Price_0287]. („Мълнията” долуе изобразена чрез сдвоен знак Т.2/Т.11.)

 

Александър ІІІВелики (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 446

Монета, произведена посмъртно 325-310 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл в лъвска кожа.

Гръб: ВА между лък и калъф за лък горе, боздуган долу, контролен печат: мълния [wildwinds Alexander III: Price_0376]. („Мълнията” долу е изобразена чрез сдвоен знак Т.2 с допълнителни рамена.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 447

Монета, монетарница Пела, произведена около 325-310 г. пр.н.е. през последните години на неговото управление или при управлението на неговия полубрат Филип ІІІ.

Лице: Глава на Херакъл, облечен в лъвска кожа.

Гръб: В (мълния) А между боздуган и калъф за лък [wildwinds Alexander III: Price_0375а]. („Мълнията” долу е изобразена чрез сдвоен знак Т.2/Т.11.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 448

Монета, произведена след 334 г. пр.н.е.

Лице: Орнаментиран щит с мълния в центъра.

Гръб: Каска с пера и с венец, боздуган долу;  В/А [wildwinds Alexander III: Price_0399]. („Мълнията” е изобразена чрез сдвоен стилизиран знак Т.2.)

 

 

Орел с „мълния”

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 449

Бронзова монета.

Лице: Херакъл

Гръб: Орел върху мълния [wildwinds Alexander III: Price_1021.1]. (Монограмът горе наподобява знак Т.11; „мълнията” е изобразена чрез сдвоен стилизиран знак Т.2.)

 

Обобщение

Изображения на „мълния” върху монети, произведени по времето на Александър ІІІ Македонски/Велики или в негова чест след смъртта му:

- чрез сдвоен знак Т.2

3.5.2.Македония-3.6: Илюстрация № 458:

- Илюстрация № 458, 158-146 г. пр.н.е., изображение чрез точки;

- чрез сдвоен знак Т.11

3.5.2.Македония-3.2: Илюстрации № 348, 354:

- Илюстрация № 348., изображение чрез точки;

- Илюстрация № 354. Амфипол, след 168 г. пр.н.е., изображение чрез точки;

3.5.2.Македония-3.3: Илюстрация № 379:

- Илюстрация № 379, Амфипол, 167-148 г. пр.н.е., изображение чрез точки;

3.5.2.Македония-3.4: Илюстрации № 407, 408:

- Илюстрация № 407, Амфипол, 167-148 г. пр.н.е., изображение чрез точки;

- Илюстрация № 408, Рим, 85 г. пр.н.е., изображение чрез точки;

- стилизирана мълния

3.5.2.Македония-3.2: Илюстрация № 341:

- Илюстрация № 341, 155-130 г. пр.н.е.

3.5.2.Македония-3.3: Илюстрация № 364:

- Илюстрация № 364, Вавилон, 325-323 г. пр.н.е.

3.5.2.Македония-3.6: Илюстрации № 438 - № 449:

- Илюстрация № 438, около 490 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 439, Амфипол, 330-320 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 441, Мемфис, 323-316 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 442, Амфипол, 294-290 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 443, Амфипол, 330-320 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 447, Пела, 325-310 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 448, след 334 г. пр.н.е.

- Илюстрация № 449.

 

Прави впечатление, че в древна Македония по времето на Александър ІІІ Македонски/Велики, включително и „мълнията” от 490 г. пр.н.е., изображенията на „мълния” са чрез стилизирани знаци, а в Македония под римска власт изображенията са чрез знаци, но оформени чрез точки.

„Мълниите” са разположени на различни места (основно върху гърба) на монетите - горе, долу, в средата, вляво, т.е. не се открива място, предназначено само за „мълнията”.

 

 

„Н” – знак на гръцката общост

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 450
Сребърна тетрадрахма.Неустановена монетарница в Мала Азия, около 320-280 г. пр.н.е.
Лице: Глава намлад Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис,Зевс на трон, държи орел с протегната дясна ръка и почиваща лява ръка наскиптър с лотос, О под ръката на Зевс, свинск в лявото поле, Н под трона.Вероятно непубликувана [wildwinds Alexander III: Price_2440cf]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.2, „Н” – знак на гръцката общност.)

 

Александър ІІІВелики (336-323г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 451
Статер, злато,произведен при Антигон Монофталм, Вавилон, 317-311 г. пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с Коринтска каска с гребан и с навита змия, висящи обици и перленаогърлица.
Гръб: Надпис: BASILEWS ALEXANDROU. Найк права с разперени криле, държи лавров венец в дясната ръка и острие в лявата; монограм във венеца, Н под лявото крило [acsearch.info=567190:].(„Острие” завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло; , „Н” – знак на гръцката общност.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 452

Тетрадрахма. Лампсак (Lampsakos), 310-301 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; амфора влявото поле, Н под трона [wildwinds Alexander III: Price_1416]. („Н” – знак на гръцката общност.)

 

Лампсак или Лапсеки (на турски: Lapseki, на гръцки: Λάμψακος, Лампсакос) е пристанищен град на малоазийския бряг на Дарданелите във вилает Чанаккале, Република Турция. Градът е основан през VІ в. пр.н.е. Скоро след основаването си става основен съперник на близкия град Милет, контролиращ търговските връзки през Дарданелите. Днешното име на града е турско производно на древното Лампсакос [Лампсак:].

 

 

Селевк І Никатор (312-281 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 453
Тетрадрахма.Монетарница Вавилон, произведена в името на Александър ІІІ, около 317-311 г.пр.н.е.
Лице: Главана  Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWSALEXANDROU. Зевс седнал, държи орел с дясна ръка, скиптър в лявата; Н в лявото поле, монограм във венец под трона [wildwinds Alexander III: Price_3708]. („Н” – знак нагръцката общност. Монограмът под трона е комбинация от знак Т.18 с хоризонтална линии както при знак Т.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста. (Възможно е да се предположи, че този монограм е комбинация от „Н”,  знак Т.13 и знак Т.28; изображенията по-долу опровергават такова предположение.) „Венецът” е изобразен чрез знак Т.7.)

Селевк I Никатор (на старогръцки: Σέλευκος Νικάτωρ, Seleucus I Nicator, 356 г. пр.н.е.; † 281 г. пр.н.е.) е началник на конница при Александър Македонски, един от диадохите. В резултат навойната между диадохите, започнала след смъртта на Александър, основавацарството на Селевкидите(305–281 пр.н.е.) [Селевк I Никатор:].

 

Селевк І Никатор(312-281 г. пр.н.е.)

       

Илюстрация № 454
Тетрадрахма. Монетарница Вавилон, произведена в името на Александър ІІІ Македонски, около 311-300 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакълс шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: BASILEWSALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел с дясната ръка, скиптър в лявата; монограмвъв венец в лявото поле, Н под трона [wildwinds Alexander III: Price_3704]. (Монограмът екомбинация от знак Т.18 с хоризонтална линии както при знак Т.4 и знак Т.28горе на дясната хаста. „Венецът” е изобразен чрез знак Т.7. „Н” – знак нагръцката общност.)

 

Александър ІІІВелики (336-323г. пр.н.е.)

            

Илюстрация № 455
Статер, Вавилон,311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с Коринтска каска с гребан и с навита змия.
Гръб: Нике права,държи венец и острие, монограм НР под лявото крило, монограм MYP във венец под дясното крило [wildwinds Alexander III: Price_3715cf]. („Острие” завършва горе със знак Т.11 – знак на родаДуло; , „НР” е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност и знак Т.28 горе надясното рамо; „монограм MYP” е комбинация от знак Т.18 и знак Т.28 горе на дясната хаста, „венецът” еизобразен чрез знак Т.7.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

       

Илюстрация № 456

Статер, монетарница Вавилон, 317-311 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с каска; змия на каската.

Гръб: Найк права, държи венец и острие, монограм във венец вляво, монограм НР вдясно [wildwinds Alexander III: Price_3717v]. („Острието” завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло; „монограм във венец” е комбинация от знак Т.18 със хоризонтална линия както при Т.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста, „венецът” е изобразен чрез знак Т.7, „монограм НР” е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност и знак Т.28 горе на дясното рамо.)

 

 

Селевк І Никатор (312-281 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 457

Тетрадрахма. Монетарница Вавилон. Произведена в името на Александър ІІІ Македонски, около 311-300 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал; монограм във венец в лявото поле, монограм НР под трона [wildwinds Alexander III: Price_3718]. (Монограмът е комбинация от знак Т.18 с хоризонтална линии както при знак Т.4 и знак Т.28 горе на дясната хаста. „НР” – знак на гръцката общност и знак Т.28 горе на дясното рамо.)

 

 

Римска Македония

 

   

Илюстрация № 458
Тетрадрахма,около 158-146 г. пр.н.е.
Лице: Македонскищит. Бюст на Артемида с дадема, лък и колчан на рамо.
Гръб: Надпис, хоризонталенбоздуган, монограм НР горе, всичко в дъбов венец с мълния вляво [wildwinds.com-macedonia: SNGCop_1310var1]. „Монограм НР” – комбинация от знак на гръцката общност изнак Т.28 горе на дясното рамо; „дъбов венец” – листата във венеца саизобразени чрез стилизиран знак Т.7; „мълнията” е изобразена чрез сдвоен знакТ.2.)

Артемида (на старогръцки:ρτεμις) е древногръцка богиня на лова, плодородието,богиня на женското целомъдрие,покровителка на всичко живо на земята. Тя дава щастие в брака. Самата тя едевственица. Дъщеря е на Летои Зевс.Сестра-близначка на Аполон[Артемида:].

Артемида Браурония (Artemis Tauropolos или Brauronia) е едно отимената на тракийската Велика богиня-майка, свързана с плодородност имногообразието на света [Тракийската религия:]. Брауро – Едно от имената на Великата богиня-майка при траките [ Брауро:].

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 459
Статер, монетарницаМилет, пожизнена емисия, произведена при Антигон І Монофталм, около 325-323 г.пр.н.е.
Лице: Глава наАтина с Коринтска каска със змия; мълния долу.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Найк права, държи венец с дясната ръка, острие в лявата; монограм HD в лявото поле [wildwinds Alexander III: Price_2077_1]. („монограм HD” е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност и знакТ.27.б над средното рамо на знака.)

Милет (на турскиMilet, на гръцкиΜίλητος) е древен град на западния бряг на МалаАзия (провинция Аудин, Турция),близо до устието на река Меандър в древна Кария. Градът енаселен от Бронзоватаепоха до около 14 век [Милет:, Miletus:]. (Виж картата на Илюстрация № 343 - 3.5.2.Macedonia-3.2.)

Антигон І(306-301 г. пр.н.е.), цар на Македония

Антигон I Монофталм, АнтигонЕдноокия или Еднооки (382-301 пр.н.е.) е македонскипълководец, който след смъртта на Александър Велики придобива Памфилия,Ликия,Голяма Фригия и става един от най-важните диадохи.Той е първият от наследниците, който иска царската титла зацялото Александрово царство и основава династиятана Антигонидите,последният владетелски род от Македония.Той е цар в Азияпрез 306 - 301 пр.н.е., владее от Хелеспонтдо Инд цялата азиатскачаст на Александровото царство. Антигон е син наФилип от княжеския род Елимиоти. Връстнике на македонския цар Филип II, при когото служи като генерал и е негов приятел [Антигон I:].

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 460

Драхма. Монетарница Милет, 336-323 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър; монограм отпред [wildwinds Alexander III: Price_2090]. (Монограмът е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност и знак Т.27.б над хоризонталната линия.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

     

 

Илюстрация № 461

Тетрадрахма. Монетарница Варна (Odessus), 125-70 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; в лявото поле надпис  "Alexander"  и монограм; в дясното поле надпис; монограм под трона [wildwinds Alexander III: Price_1181]. (Монограмът вляво е знак Т.26 и точка с кръг – мощна енергийна подкрепа; монограмът под трона е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност със серифи, знак Т.27.б над хоризонталната линия и знак .28 под нея.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 462

Тетрадрахма. Монетарница Амфипол (Amphipolis). Произведена около 315-294 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел в дясната ръка, скиптър в лявата; Λ T и факел отпред, монограм под трона [wildwinds Alexander III: 496990]. („Λ T” отпред е знак Т.27.б; монограмът под трона е комбинация от „Н” – знак на гръцката общност с хоризонтална линия горе вдясно и знак Т.27.б с хоризонталната линия в средата на знака – „А”.)

 

Обобщение:

Изображения на „Н” – знак на гръцката общност върху монети, произведени по времето на Александър ІІІ Македонски/Велики или в негова чест след смъртта му:

Н – знак на гръцката общност:

- 3.5.2.Македония-3.4: Илюстрация № 384,

- 3.5.2.Македония-3.5: Илюстрации № 413, 427, 428,

- 3.5.2.Македония-3.6: Илюстрации № 450 - № 454.

Нв комбинация с троични знаци:

- 3.5.2.Македония-3.2: Илюстрация № 347,

- 3.5.2.Македония-3.3: Илюстрации № 361, 370,

- 3.5.2.Македония-3.4: Илюстрация № 386,

- 3.5.2.Македония-3.6: Илюстрации455 - 462.

 

Използването на „Н” – знак на гръцката общност, свидетелства, че гръцката общност е имала твърде ограничено участие при производството на монети по времето на Александър ІІІ Македонски/Велики. Участието на родове, резултат от сродяването между представители на гръцката общност и на български родове, се увеличава, но все пак остава ограничено.

Възниква въпросът: Какво е представлявала гръцката общност тогава? Какво е било нейното участие в управлението на древна Македония по времето на Александър ІІІ Македонски/Велики? А това е ІV в. пр.н.е. - все още в апогея на гръцката цивилизация?

 

Използвани знаци - 3.5.2.Macedonia-3.6: Т.7, Т.11, Т.18, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, „мълния”, „Н”.

 

Извод: Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове. Гръцката общност е имала твърде ограничено участие при производството на монети.

 

Монетарници:

Амфипол (Т.11, Т.27.б, „мълния”, Н) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 439, 330-320 г. пр.н.е. (Т.11, „мълния”), Илюстрация № 442, 294-290 г. пр.н.е. („мълния”, Н), Илюстрация № 443, 330-320 г. пр.н.е. („мълния”), Илюстрация № 462, 315-294 г. пр.н.е. (Т.27.б, Н);

Вавилон (Т.7, Т.11, Т.18, Т.28, Н) - Вавилония, Ирак, Илюстрация № 453, 317-311 г. пр.н.е. (Т.7, Т.18, Т.28, Н), Илюстрация № 454, 311-300 г. пр.н.е. (Т.7, Т.18, Т.28, Н), Илюстрация № 455, 311-305 г. пр.н.е. (Т.7, Т.11, Т.18, Т.28, Н), Илюстрация № 456, 317-311 г. пр.н.е. (Т.7, Т.11, Т.18, Т.28, Н), Илюстрация № 457, 311-300 г. пр.н.е. (Т.18, Т.28, Н);

Варна („1”, Т.26, Т.27.б, Т.28, Н) – България, Илюстрация № 461, 125-70 г. пр.н.е. („1”, Т.26, Т.27.б, Т.28, Н);

Лампсак (Н) - Турция, Илюстрация № 452, 310-301 г. пр.н.е. (Н);

Мемфис („мълния”) - Египет, Илюстрация № 441, произведена 323-316 г. пр.н.е. („мълния”);

Милет (Т.27.б, Н) - Турция, Илюстрация № 459, 325-323 г. пр.н.е. (Т.27.б, Н), Илюстрация № 460, 336-323 г. пр.н.е. (Т.27.б, Н);

Пела („мълния”)  Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 447, 325-310 г. пр.н.е. („мълния”).

 

Източници:

Амфипол: URL: http://www.kakvo.org/tword/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB

Артемида: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0

Брауро: URL: http://history.rodenkrai.com/new/tematichni_rechnici/rechnik_na_istoricheskite_termini.html

Лампсак: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA

Мемфис: URL: http://ancientworld.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%81

Милет: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82

Тракийската религия: URL: http://www.numizma.com/magazine/tag/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/

1310var1

acsearch.info: URL: http://www.acsearch.info/search.html?search=&view_mode=0&c=44&a=805&l=&page=3  с.3

acsearch.info=567190: URL: http://www.acsearch.info/record.html?id=567190

Miletus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Miletus

wildwinds Alexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/

wildwinds.com-macedonia: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/t.html

Антигон I: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD_I_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BC
Селевк I Никатор: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BA_I_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80

Назад към:  Начало  или  Съдържание