Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-3.5 (ІV-ІІ в. пр.н.е.)-Александър ІІІ Македонски (336-323 г.пр.н.е.)

 

3.5.2. Македония

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища   - Илюстрации № 1-№ 29

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ Македонски       - Илюстр. № 201-№ 225 

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски/Велики

3.5.2. Македония-3.1 (ІV-ІІ в. пр.н.е.)-Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.26,др. - Илюстр. № 301-№ 330

3.5.2. Македония-3.2 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) - Т.13                                - Илюстрации № 331-№ 354

3.5.2. Македония-3.3 (ІV-І в. пр.н.е.) - Т.2, Т.14, Т.17, Т.23, Т.24, Т.28    - Ил. № 355-№ 383

3.5.2. Македония-3.4 (ІV-І в. пр.н.е.) - Т.18                                 - Илюстрация № 384-№ 409

3.5.2. Македония-3.5 (ІV-ІІ в. пр.н.е.) -Т.27.a („М”),Т.27.б („А”) - Илюстрации № 410-№ 437

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

 

Анотация:

Продължаваме представянето на троични знаци на български родове върху монети, произведени по време на управлението на Александър ІІІ Македонски/Велики или по-късно в негова чест след смъртта му. Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонски държава са участвали много български родове.

 

3.5.2. Македония-3.5 Т.27.а („М”), Т.27.б („А”)

Съдържание:

Троични знаци като атрибут на боговете

Т.27.а с хасти („М”)                                      Илюстрация № 410 – Илюстрация № 432

Т.27.б („А”)                                                    Илюстрация № 433 – Илюстрация № 437

Използвани знаци

Обобщение

Извод

Монетарници

Източници

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете

Т.2 – Илюстрации № 417, 430, №433, № 436, № 437;

Т.11 – Илюстрации № 411, № 425, № 427, № 434.

 

Т.27.а с хасти („М”)   комбинация от знак Т.27.а с две хасти във вид на „М”– тази комбинация символизира по-високо еволюционно ниво в сравнение със знак Т.18.

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 410
Сребърна драхма, неустановена монетарница в Мала Азия, посмъртна емисия, ІІІ в. пр.н.е.
Лице: Глава намладия Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU; Зевс на трон, държи орел с протегната дясна ръка и скиптър с лявата; в лявото поле М над лъвска глава. Непубликувана [wildwinds_Alexander_III: ARDrachm_Unpub2_1].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

      

Илюстрация № 411

Статер на Александър ІІІ. Археологически музей, Варна [amvarna: статер].

На гърба на монетата, божеството държи скиптър в лявата си ръка, който завършва със знак Т.11 – знак на рода Дуло, т.е. божеството е свързано с този знак; монограмът вляво е знак Т.27.а с хасти във вид на „М”.)

 

 

Да сравним как изглежда използването на комбинацията Т.27.а с хасти („М”) в следващите две илюстрации, където знак Т.27.а е очертан много ясно, особено във втората.

 

Бактрия, Евкратид I (Eukratides I), 170–145 пр.н.е.

 

  

Илюстрация № 412
Драхма, около 170-145г. пр.н.е.
Лице: Бюст с диадема и каска.
Гръб: Диоскури (Dioscuri) с главни букви, двепалмови клонки, монограм долу [vauctions-Eukratides-VA295:].

Диоскури (Dioscuri) – виж Илюстрация № 419 по-долу.

 

Котис II, 202-162г. пр.н.е.

         

Илюстрация № 413
Котис II етракийски цар на Одриското царство от 202 до 162 г. пр.н.е.
Монета Нумия (Nummia), 124-133 г.
Лице: Надпис: BACILEWC KOTYOC, бюст на Котис, държи тризъбец.
Гръб: MH, стойността е във венеца [Kotys_II:, Котис II:]. („Тризъбецът” е знак Т.11 – знак на рода Дуло, свидетелства, че Котис ІІ е принадлежал към рода Дуло; „стойността е във венеца” - стилизираната комбинация точка с кръг символизира Създателят и Създаденото – много силна в енергийно отношение комбинация – подсилва енергийно цялото изображение; „MH” – М” е ясно очертан знак Т.27.а с две хасти, „Н” е знак на гръцката общност, т.е. комбинацията „MH” символизира съвместна дейност на български род и гръцката общност.)

Да се върнем към изображенията, свързани с Александър Македонски.

 

„М” в кръг

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

  

Илюстрация № 414
Драхма, монетарница Хиос (Chios), около  290-265 г. пр.н.е. Непубликувана.
Символ М в кръг над лоза [wildwinds_Alexander_III: Price_2319v1_2]. („Символ М” е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” в кръг; кръгът символизира цялостност, завършеност, което би следвало да означава, че съответният представител на рода „М” е постигнал някаква цялостност, завършеност .)

Съвременният град Хиос (Chios) е стопански, административени културен център на остров Хиос, Гърция. За повечеинформация виж Илюстрации № 368 и № 369 - 3.5.2.Macedonia-3.3.

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 415
Сребърна драхма, монетарница Колофон (Kolophon), 310-301 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROY; Зевс седнал, държи орел и скиптър; N вляво, S под стола [wildwinds_Alexander_III: Price_1802]. („S” - знак Т.27.а с две хасти, страничен вариант.)

Колофон (на старогръцкиΚολοφών) е град в Лидия, западнатачаст на МалаАзия. Руините награда са в близост до Гяур кьой, малко селце във вилаета Измир,област Кушадъсъ, Турция [Колофон:].

Лидия или Меония (Lydia също и Mäonien; асирийски:Luddu; гръцки:Λυδία) е местност в древността, намираща се на средиземноморскиябряг на МалаАзия в днешна Турция

След превземанетона Персийскотоцарство от Александър Велики и неговата смърт,през 312 г. пр.н.е. местността е първо в ръцете на селевкидите.През 188 г. пр.н.е. е предадена на Пергамон.През 133 г. пр.н.е. е част от римската провинция Азия [Лидия:].

Да направим ощеедно отклонение.

 

Бактрия, Евкратид I (Eukratides I), 170–145 пр.н.е.

  

Илюстрация № 416
Сребърнатетрадрахма, може би след 145 г. пр.н.е.
Лице: Бюст на владетелс диадема и каска, точки попериферията.
Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY EYKPATIΔOY. Диоскури (Dioscuri) яздят коне, носят копияи палмови клонки [coinindia- eucratides1: MIG178v-257_03].(Монограмът под предните крака на конете е знак Т.27.а с хасти страниченвариант и кръг под комбинацията.)

Диоскури (Dioscuri) – виж текста къмИлюстрация № 419 по-долу.

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

         

Илюстрация № 417
Тетрадрахма,датирана емисия по време на Птоломей І, 316-315 г. пр.н.е., монетарница Сидон (Sidon).
Лице: Глава на Херакъл в лъвска кожа.
Гръб: Зевс на трон, държи скиптър и орел [Coins.cgi:4]. (Скиптърът завършва със стилизиран знак Т.2, т.е. богът е свързан с този троичен знак; монограмът вляво - комбинация от знак Т.27.а схасти във вид на „М”, страничен вариант. (Да обърнем внимание: долният ляв ъгълна монограма показва, че различните части на знака са изработвани отделно, а некакто би следвало да се очаква последователно както например се изписва буквата Сигма); Монограмът под стола е комбинация от знак Т.27.а с две хасти страничен вариант и хаста вдясно.)

Сидон (Sidon) или Сайда е град в югозападен Ливан; през древността е бил знаменит финикийски градСидон – един от най-древните градове на Земята, основан вероятно през 4 хил. пр.н.е. [Сидон:].

Да се върнем към изображенията, свързани с Александър Македонски.

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г.пр.н.е.)

  

Илюстрация № 418
Монета, монетарница Милет (Miletos), около 323-319 г. пр.н.е., посмъртна емисия.
Лице: Глава наАполон.
Гръб: Надпис : BA_I/\[E__]. Младеж на кон, монограм отзад [wildwinds_Alexander_III: Price_2132]. (Монограмът езнак Т.27.а с две хасти обърнат вариант.)

Милет (на турскиMilet, на гръцкиΜίλητος) е древен град на западния бряг на МалаАзия (провинция Аудин, Турция), близо до устието на река Меандър в древна Кария. Градът е населен от Бронзовата епоха до около 14 в. [Милет:, Miletus:]. (Виж картата на Илюстрация № 343 - 3.5.2.Macedonia-3.2.)

Да направим сравнение с използването на този знак в Бактрия след около 150години:

 

Бактрия, Евкратид I, 171–145 пр.н.е.

  

Илюстрация № 419
Монета Обол.
Лице: Бюст с каска.
Гръб: Палмови клонки и шапка на Диоскури (Pilei of the Dioscuri) [coinarchives- Eucratides:]. (Монограмът е знак Т.27.а с хасти обърнат вариант;знакът добре се разграничава от хастите.)

Диоскури (Διόσκουροι)(в превод от гръцки – синове на Зевс, Зевсови потомци) се наричат двамата братя близнаци Кастор (Κάστωρ) и Полидевк (Πολυδεύκης), чиито сестри са хубаватаЕлена и Клитемнестра, и всички заедно деца на Леда и спартанския цар Тиндарей [Диоскури:]. В античната митология ги наричат братята Диоскури,"синове на бога", защото се смята, че техен баща е бил древногръцкият бог Зевс (Юпитер) [братята Диоскури:].

Пилеус (pileus, мн. ч. pilei) - шапка от филц във вид на конус [memidex: pilei, thefreedictionary: pilei].

 

Т.27.а с хасти („М”) с линия между рамената

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.).

  

Илюстрация № 420
Тетрадрахма. Сребро.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал на трон, държи орел и скиптър, ALEXANDROY вдясно [wildwinds_Alexander_III: sg6725]. (Монограмът под трона е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” с хоризонтална линия между рамената на знака.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.).

      

Илюстрация № 421
Тетрадрахма. Монетарница Амфипол. Произведена 280-270 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, монограм и полумесец вляво, монограм под трона [wildwinds Alexander III: Price_0611]. (Монограмът вляво е знак Т.27.а с хасти и хоризонтална линия, пресичаща рамената на знака; монограмът под трона е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” с хоризонтална линия между рамената на знака.)

Амфипол - град в Македония, разположен близо до устието на река Струма, която тече "около града" и това дало повод да бъде наречена така. Селото,което сега се намира на мястото на стария град се нарича Емполи или Ямболи, дума произхождаща от Амфипол [Амфипол:]. Основан през 437 г. пр.н.е. За допълнителна информация виж Илюстрации № 13 - №23, 3.5.2.Македония-1.

 

Т.27.а с хасти („М”) с линия горе, в кръг

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.).

  

Илюстрация № 422

Драхма, сребро.

Лице: Глава на младия Херакъл облечен с лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи скиптър и орел, ALEXANDROU отзад. Под ръката монограм и грозд [wildwinds_Alexander_III: sg6728]. (Монограмът под ръката вляво е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М”, с хоризонтална линия в горната част на знака и всичко в кръг; кръгът символизира цялостност, завършеност, което би следвало да означава, че съответният представител на рода „М” с линия над знака е постигнал някаква цялостност, завършеност.)

 

 

Т.27.а с хасти („М”) с линия под знака

Александър Велики

 

  

Илюстрация № 423
Сребърна тетрадрахма,произведена приживе в Македония, 325-323г. пр.н.е. [aristotelis.blog:].(Монограмът вляво – комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” и схоризонтална линия долу под знака.)

 

Александър ІІІМакедонски(336-323 г. пр.н.е.)

     

Илюстрация № 424

Тетрадрахма, Амфипол (Македония), 315-294 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, факел, буква ламда, монограм [saivenumismatique: AlexandreIII]. (Монограмът – комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” и с хоризонтална линия долу под знака; хоризонтална линия вдясно горе към дясната хаста.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.).

 

      

Илюстрация № 425
Статер. Произведен 300-295 г. пр.н.е. Монетарница Милет.
Лице: Глава на Атинас каска; змия на каската.
Гръб: Найк права; монограм М вляво [wildwinds_Alexander_III: Price_2163v]. (Острието в лявата ръка на Найк завършва със знак Т.11 – знак на рода Дуло; монограмът вляво е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” и с хоризонтална линия под знака.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.).

      

Илюстрация № 426
Тетрадрахма. Неустановена монетарница. Произведена 310-275 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, глава на бивол и монограм в лявото поле, монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_0815]. (Монограмът в лявото поле е знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака във вид на „А” и знак Т.28 на дясното рамо; монограмът под трона е комбинация от знак Т.27.а с хасти във вид на „М” с хоризонтална линия под знака и кръгче над знака.)

 

Т.27.а с хасти („М”) иТ.26 („Е”)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.).

      

Илюстрация № 427

Македонска монета [aristotelis.blog:].

На гърба на монетата Посейдон замахва с „тризъбец” - знак Т.11 – знак на рода Дуло, като с оръжие; горе вдясно „Н” – знак на гръцката общност, под него монограм – комбинация от Т.27.а („М”) и Т.26 („E”), т.е. комбинация между владетелските знаци на два български рода – резултат от сродяване между два български рода на рода Т.27.а („М”) и Т.26 („E”). Знаците свидетелстват, че по онова време съвместно са действали гръцката общност и представител от новия български род.

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).
      
Илюстрация № 428
Тетрадрахма, Лампсак (Мизия/Mysie), 310-301 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с лъвска кожа.
Гръб: Зевс натрон, отпред монограм, под стола монограм [ma-shops: combined8563]. (Монограм „отпред” – „Н” – знак на гръцката общност схоризонтална линия в горната част; монограм „под стола” – комбинация от Т.27.ас хасти във вид на „М” и Т.26 („E”), т.е. комбинация между владетелските знаци на два български владетелскирода. Съчетанието от два монограма дава основание да предположим, че по товавреме съвместно са работили представители на гръцката общност и на българскирод).

Лампсак или Лапсеки (на турски:Lapseki, на гръцкиΛάμψακος, Лампсакос) е пристанищен град на малоазийския бряг във вилает Чанаккале, Република Турция. Градъте основан през VІ в. пр.н.е. Скоро след основаването си ставаосновен съперник на близкия град Милет,контролиращ търговските връзки през Дарданелите.Днешното име на града е турско производно на древното Лампсакос [Лампсак:].

Илюстрация № 429

Град Лампсак наДарданелите [Лампсак:].

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

      
Илюстрация № 430
Драхма, Лампсак (Мизия/Mysie), 310-301 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Надпис: ALEXANDROY, Зевс седнал, орел в дясна ръка,скиптър в лявата. Амфора в лявото поле, МЕ под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1417c]. (Скиптърът на Зевс горезавършва със стилизиран знак Т.2. Монограмът „МЕ” е комбинация от знак Т.27.а схасти („М”) и знак Т.26 („E”), т.е. родствена връзка между два български рода.)

 

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

      

Илюстрация № 431
Тетрадрахма.Монетарница Вавилон. Произведена при Селевк І, около311-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевсседнал, държи орел и скиптър; монограм и боздуган отпред, монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3772]. (Монограмът отпред е комбинация отзнак Т.27.а с хасти („М”) и знак Т.26 („E”), т.е. родствена връзка между два български рода; монограмът под трона е знакТ.27.б с хасти и хоризонтална линия, пресичаща рамената на знака).

 

Т.27.а с хасти („М”) иТ.26 („Е”)

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

  

Илюстрация № 432
Статер.Монетарница Лампсак. Произведена 310-305 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атинас каска.
Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Найк права, държи венец и острие; монограм отпред, амфора долу [wildwinds_Alexander_III: Price_1420]. (Монограмът отпред е комбинация отзнак Т.27.а с хасти („М”) и знак Т.26 („E”) на лявата хаста, т.е. родствена връзка между два български рода;хоризонтална линия горе на дясната хаста.)

 

Т.27.а с хасти („М”) иТ.27.б с линия между рамената („А”)

Александър ІІІ (336-323 г. пр.н.е.)

         

Илюстрация № 433
Тетрадрахма.Монетарница Несебър (Mesembria). Произведена около 175-125 г. пр.н.е.
Лице: Глава наХеракъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевсседнал, държи орел и скиптър; Коринтска каска и МА вляво; монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_1082]. (Скиптърът завършва със знак Т.2. Монограмътвляво – знак Т.27.а с две добре са разграничени хасти („М”) и знак Т.27.б схоризонтална линия между рамената на знака - „А”. Предполагаме, че това сародовите знаци на два български рода, които се изявяват съвместно на тазимонета. Монограмът под трона е комбинация от знак Т.27.б с хоризонтална линиямежду рамената на знака - „А” и допълнения.)

Друг вариант на знак Т.27.б с линия междурамената („А”)

Виж Илюстрация № 426- Монограмъте знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака във вид на „А” и знак Т.28 на дясното рамо.

 

 
Т.27.б с линия между рамената („А”) и с хасти

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.).

        

 

Илюстрация № 434

Статер, монетарница Милет (Miletus), посмъртна емисия около 323-319 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с Коринтска каска с навита змия.

Гръб: Найк права, държи венец и острие; монограм НА в лявото поле, двойна брадва под дясното крило [wildwinds_Alexander_III: Price_2122_1]. (Острието завършва горе със знак Т.11 – знак на рода Дуло; Монограмът в лявото поле е знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и две хасти; „двойна брадва под дясното крило” – знак Т.15 с хоризонтална линия в горната част на рамената на знака и точка горе.)

 

 

Изображение на знак Т.27.б с линия между рамената („А”) и с хасти е ползвано и при Евкратид I, Бактрия.

Бактрия, Евкратид I (Eukratides I), 170–145 пр.н.е.

 

     

 

Илюстрация № 435

Сребърна тетрадрахма, 171-145 г. пр.н.е.

Лице: Бюст на владетел с диадема и каска, декорирана с уши и рога на бик.

Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ MEΓAΛOY EYKPATIΔOY. Диоскури (Dioscuri) яздят коне, носят копия и палмови клонки [coinindia- eucratides1: MIG177f-83_24]. (Монограмът под предните крака на конете е знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака и с две хасти.)

Диоскури (Dioscuri) – виж Илюстрация № 419.

 

 

Т.27.б с линия между рамената („А”) и с хасти и Т.26 („Е”)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 436
Тетрадрахма. Темнос(Temnos). Късна посмъртна емисия около 188-170 г. пр.н.е.
Лице: Глава намлад Херакъл с шапка от лъвска кожа.
Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; в лявото поле монограм РА и Е [wildwinds_Alexander_III: Price_1676_4]. (Скиптърът завършва със знак Т.2. Монограмът вляво е знак Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака(„А”) и хоризонтална линия над тях,вдясно знак Т.26 („Е”). Вероятно това са родовите знаци на два български рода,които се изявяват съвместно на тази монета.)

Подобнакомбинация, но в обратен ред е представена на следващата Илюстрация.

Темнос (Temnos, Temnus,Τη̃μνος) е град в Мала Азия, на западния бряг на рекаГерма, разрушен от земетресение по времето на Тиберий (15-37 г.) [Темнос:]. Темнос е бил град в Лидия (виж текста към Илюстрация № 315).

 

Т.26 („Е”) и Т.27.б с линия между рамената („А”) и с хасти

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

      

 

Илюстрация № 437

Тетрадрахма. Темнос (Temnos). Късна посмъртна емисия около 188-170 г. пр.н.е.

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; в лявото поле монограм Е и РА [wildwinds_Alexander_III: Price_1678]. (Скиптърът завършва със стилизиран знак Т.11 – знак на рода Дуло. Монограмът вляво – знак Т.26 („Е”) и Т.27.б с хоризонтална линия между рамената на знака („А”) и хоризонтална линия над тях). Вероятно това са родовите знаци на два български рода, които се изявяват съвместно на тази монета.)

 

 

Използвани знаци - 3.5.2.Macedonia-3.5:Т.2, Т.11, Т15, Т.26, Т.27.а, Т.27.б, Т.28, А, Н.

 

 

Обобщение: Монограмите върху монетите са свързани с родови знаци на българите.

 

 

Извод: Използваните знаци свидетелстват, че в управлението на древната македонска държава са участвали много български родове.

 

 

Монетарници:

Амфипол (Т.27.а/„М”) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 421,

280-270 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”), Илюстрация № 424, 315-294 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”);

Вавилон (Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”, Т.27.б) - Вавилония, Ирак, Илюстрация № 431, 311-305 г. пр.н.е. (Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”, Т.27.б);

Колофон (Т.27.а/„М”) - Турция, Илюстрация № 415, 310-301 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”)

Лампсак (Т.2, Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”, Н) - Турция, Илюстрация № 428, 310-301 г. пр.н.е. (Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”, Н), Илюстрация № 430, 310-301 г. пр.н.е. (Т.2, Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”), Илюстрация № 432, 310-305 г. пр.н.е. (Т.26/„Е”, Т.27.а/„М”);

Милет (Т.11, Т.15, Т.27.а/„М”, Т.27.б/„А”) - Турция, Илюстрация № 418, 323-319 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”), Илюстрация № 425, 300-295 г. пр.н.е. (Т.11, Т.27.а/„М”), Илюстрация № 434, 323-319 г. пр.н.е. (Т.11,.Т.15, Т.27.б/„А”);

Несебър (Т.2, Т.27.а/„М”, Т.27.б/„А”, „А”) - България, Илюстрация № 433, 175-125 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.а/„М”, Т.27.б/„А”, „А”);

Сидон (Т.2, Т.27.а/„М”) Ливан, Илюстрация № 417, 316-315 г. пр.н.е. (Т.2, Т.27.а/„М”);

Темнос (Т.2, Т.26/„Е”, Т.27.б/„А”) - Турция, Илюстрация № 436, 188-170 г. пр.н.е.  (Т.2, Т.26/„Е”, Т.27.б/„А”), Илюстрация № 437, 188-170 г. пр.н.е. (Т.2, Т.26/„Е”, Т.27.б/„А”);

Хиос (Т.27.а/„М”) – Гърция, Илюстрация № 414, 290-265 г. пр.н.е. (Т.27.а/„М”).

 

 

Източници:

Амфипол: URL: http://www.kakvo.org/tword/%D0%90%D0%BC%D1%84%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB

братята Диоскури: URL: http://margaritta.dir.bg/2003/uni/06bliznaci.htm

Диоскури: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8

Котис II: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81_II

Лампсак: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%81%D0%B0%D0%BA

Лидия: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F

Милет: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82

Сидон: URL: http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0

Темнос: URL: http://www.mirslov.com.ua/realnyiy_slovar_klassicheskih_drevnostey/page/temnos.6170

amvarna: URL: http://www.amvarna.com/gindex.php?lang=1&lid=3&slid=1&show=136

coinarchives- Eucratides: URL : http://www.coinarchives.com/a/lotviewer.php?LotID=544099&AucID=973&Lot=371&Val=e8cfeb49186337554586690983480864

coinindia- eucratides1: URL: http://coinindia.com/galleries-eucratides1.html

Coins.cgi: URL: http://www.coin.com/cgi-local/findCoins.cgi?grp=6&page=1&display=6

Kotys_II: URL: http://wildwinds.com/coins/greece/thrace/kings/kotys_II/t.html

ma-shops: URL: http://www.ma-shops.co.uk/saive/item.php5?id=8563&lang=en&curr=USDEUR

memidex: pilei URL : http://www.memidex.com/pilei

Miletus: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Miletus

saivenumismatique: URL: http://www.saivenumismatique.com/periodes.asp?langue=fr&categorie=40&rubrique=1&archive=non

thefreedictionary: pilei URL: http://www.thefreedictionary.com/pilei

vauctions-Eukratides-VA295: URL: http://www.vauctions.com/auctions/APViewItem.asp?id=19066

wildwinds_Alexander_III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/

Колофон: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
aristotelis.blog: URL: http://aristotelis.blog.bg/history/2011/08/20/ancient-greek-coins-macedonia-photos-and-video.805310

Назад към:  Начало  или  Съдържание