Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.2. Македония

 

3.5.2. Македония-3.1 (ІV-І в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

Съдържание:

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония-3 - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

 

3.5.2. Македония-3.1 (ІV-І в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

 

В няколко части ще покажем основни троични знаци върху монети, произведени по време на управлението на Александър ІІІ Македонски/Велики и в негова неговата чест след смъртта му.

 

Анотация:

Използваните троични знаци върху монети, произведени по време на управлението на Александър III Македонски/Велики или по-късно в негова чест, свидетелстват, че по онова време в древна Македония едновременно са съществували различни български родове.

 

3.5.2. Македония-3.1 Т.5, Т.6, Т.7, Т.11, Т.26 и др.

Съдържание:

Въведение

Троични знаци като атрибут на боговете    Илюстрация № 301 – Илюстрация № 304

Т.5 – знак на род „Т.5”                                   Илюстрация № 305 – Илюстрация № 306

Т.6                                                                   Илюстрация № 309

Т.7                                                                   Илюстрация № 310

Т.11 – знак на рода Дуло                              Илюстрация № 311 – Илюстрация № 313

Т.11 и „А” знак на род „А”                           Илюстрация № 314

T.26/„Е” – знак на род „Е”                              Илюстрация № 315 – Илюстрация № 320

Т.26/„Е” и І                                                      Илюстрация № 321 – Илюстрация № 323

Т.26/”Е” и „1”                                                   Илюстрация № 324 – Илюстрация № 326

Т.26/„Е” и Т.13 знак на род „Y (Т.13)         Илюстрация № 327 – Илюстрация № 328

Т.26/„Е”+„1”, T27b/Т13+Т.26/„Е”                    Илюстрация № 329

Т.26/„Е”+„1” и Т.26/„Е”+„Н” с добавки           Илюстрация № 330

Използвани знаци

Обобщения

Извод

Монетарници

Източници

 

 

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на знаците на българите, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

 

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

 

Въведение

Вече обърнахме внимание, че в древността българските родове са имали знаци, така нар. родови знаци. Преди всичко това са били троични знаци, защото същността на българите е свързана с троичността и с троичните знаци. Доколкото ни е известно тогава не е била възможна смяна, подмяна, фалшификация или кражба на родов знак. Когато съответния представител на рода е бил избиран за владетел, родовият знак се е ползвал като владетелски знак. Родовият знак е бил поставян върху всичко, което е било свързано с рода като производство на изделия (керамика, камък, монети и др.), облекло, пособия и др.; владетелският знак е заемал представително място върху корони, скиптри, мечове и др.

В представените в Интернет 25 теми се вижда, че владетелският знак на рода Дуло е бил ползван на територията на Евразия – от Тихия до Атлантическия океан, в продължение на хилядолетия, т.е. родът Дуло е заемал водещо място в създаваните от българите държави и империи в Евразия.

Нещо различно наблюдаваме на територията на Македония и по-специално при ползването на знаци върху монети, произвеждани от македонските владетели.

При Филип ІІ Македонски са били използвани няколко вида различни троични знаци (виж 3.5.2.Македония-2), което ни говори, че различни български родове са вземали участие в управлението на древна Македония. Не откриваме ясно изразен владетелски знак при Филип ІІ, но по-широкото използване на знак Т.11 - знак на рода Дуло, върху произведените монети по негово време свидетелства, че той преди всичко се е считал за принадлежащ към рода Дуло.

Александър III Македонски/Велики е владетел на Древна Македония, управлявал от 336 г. пр.н.е. до смъртта си през 323 г. пр.н.е. Роден е през 356 г. пр.н.е. в град Пела, тогавашна столица на Древна Македония. Негов баща е Филип II Македонски, а негова майка е Олимпия, родом от Епир [Александър III:]. (Някои допълнителни съображения ще изкажем в края на тази тема след представяне на всички знаци.)

При Александър III Македонски са били използвани стотици различни троични знаци, което ни говори, че много български родове са вземали участие в управлението на древна Македония. В настоящата подтема започваме представяне на троични знаци, които са били използвани върху произвежданите монети по негово време или по-късно в негова чест.

На този етап не сме в състояние да отговорим на въпроса към кой български род е принадлежал Александър III Македонски. Отговорът ще търсим в следващите подтеми.

 

 

Троични знаци като атрибут на боговете

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

Илюстрация № 301

Сребърна тетрадрахма, произведена около 300-266 г. пр.н.е., в Астибо (Astibus)(?), Пеония (Paeonia).

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис, Зевс на трон, държи орел в протегната дясна ръка и скиптър с лотус в лявата [wildwinds Аlexander III: Price_0833v]. (Орелът и скиптърът с „тризъбец” (тук „лотус”)  се считат за атрибути на Зевс; скиптърът завършва със стилизиран знак Т.2.).

 

Пеония (на гръцки: Παιονία, на латински: Paeonia) е територия, наречана по името на населявалата я племенна група на пеоните. Намира се в югозападните райони на Балканския полуостров, в пределите на днешните държави Република Македония, Гърция и България. Пеоните - племенна група от тракийски или трако-илирийски произход, по-късно елинизирани(?), са изчезнали(?) преди края на античността. Лингвистично езикът им е свързван с тракийския или е смес между него и илирийския [Пеония:].

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

Илюстрация № 302

Монетата е произведена 188-170 г. пр.н.е. в Аеолис, Темнос; магистрати Echenikos и Geitas

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; амфора, декорирана с грозде вляво; имена на магистрати под лакътя на Зевс и под трона [Aeoliis, Temnos:]. (Орелът и скиптърът с „тризъбец” се считат за атрибути на Зевс; скиптърът завършва със знак Т.2.)

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

  

Илюстрация № 303

Монета статер, монетарница Калатис (Callatis), произведена около 250-225 г. пр.н.е.

Лице: Глава на богиня Атина с каска; змия на каската.

Гръб: Богиня Найк права, държи венец; КА монограм в лявото поле, NAK монограм под лявото крило [wildwinds Аlexander III: Price_0914]. (Скиптърът завършва със знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

Калатис (Callatis) – древен град на територията на съвременния град Мангалия, Румъния) [Калатис:].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

   

Илюстрация № 303а

Статер, Istrus, посмъртна емисия, около 250-225 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с коринтска каска с навита змия.

Гръб: Найк права, държи венец и острие, IS под лявото крило, монограм EP под дясното крило  [wildwinds Alexander III: Price_0965]. („Острието” завършва горе със знак Т.9.)

Истрос (Istrus) - колония основана около 650 г. пр.н.е. южно от устието на река Дунав. Скоро след това става важен кръстопътен център за цялата област. Местни продукти – зърно, риба, мед, а също и роби – се разменяли за гръцки товари. Градът води три века непрекъсната война с келтите. През 72 г. пр.н.е. Истрос е превзет от римските легиони. През 248 г. пр.н.е. е превзет от готите, а през VІІ в. окончателно е разрушен от аварите.
В периода на римско владичество получава право на автономно монетосечене и в продължение на повече от 150 години се издават римски империални монети – от Адриан до Гордиан ІІІ [
Varbanovbooks: Истрос].

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  


Илюстрация № 304

Тетрадрахма. Монетарница Вавилон. Произведена 325-323 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър; тризъбец-острие над М отпред, монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price_3635]. („тризъбец-острие” – знак Т.11, представен във вид на скиптър на бог Посейдон; „М” – Т.27.а с две хасти; монограмът е изобразен чрез знак Т.2 с две хасти и кръгче в долното рамо на знака.)

 

Вавилон (на вавилонски Babili, евр. Babel בבל) - столицата на Вавилония, е бил един от най-важните антични градове. Бил е разположен до Ефрат, на около 90 км южно от Багдад в днешен Ирак [Вавилон:].

 

Троични знаци като атрибут на боговете могат да се видят още на Илюстрации № 312, № 313, № 330 и др.

 

 

Знак Т.5 – знак на владетелски род „Т.5” (към момента не знаем името му)

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

Илюстрация № 305

Монета.

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Големи ВА между лък в калъф, колчан и боздуган; отдолу звезда [wildwinds - sg6742:]. („Звездата” е във формата на знак Т.5.)

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

Илюстрация № 306

Тетрадрахма, произведена около 325-320 г. пр.н.е., монетарница Сарди.

Лице: Глава на Александър(?) като Херкулес с лъвска кожа

Гръб: Надпис ALEXANDP[OY], Зевс седнал, държи орел, звезда отпред, монограм А под трона [wildwinds Alexander III: Price_2645]. („Звездата” е във формата на знак Т.5 - владетелски знак на род „Т.5”, с точка в средата (точката символизира Първото проявление на Създателя, което е в основата на всичко проявено).)

 

Сарди (Sardes) е исторически град в Мала Азия, съществувал от VІІІ в. пр.н.е. до ХV в. Намирал се е близо до днешното село Сарт във вилает Маниса, Турция, на около 70 km източно от Измир. Градът е бил столица на древната държава Лидия, но е запазил значението си и след нейното унищожаване [Сарди:].

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

  

 

Илюстрация № 307

Тип тетрадрахма на Александър Велики, сребро, І в. пр.н.е.

Лице: Глава на млад Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел [wildwinds Alexander III: SNGCop_0725]. (Вляво знак Т.5 - владетелски знак на род „Т.5”, с точка в средата (точката символизира Първото проявление на Създателя, което е в основата на всичко проявено), с удължено долно рамо и с две хасти, които завършват горе с точки.)

 

 

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

 

     

Илюстрация № 308

Тетрадрахма, монетарница Сарди, произведена около 319-315 г. пр.н.е.

Лице: Глава на млад Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър; звезда отпред, монограм под трона [wildwinds Alexander III: Price_2666]. („Звездата” е във форма на знак Т.5 - владетелски знак на род „Т.5”, с точка в средата (точката символизира Първото проявление на Създателя, което е в основата на всичко проявено). Монограмът е комбинация от знак Т.13 и знак Т.11/Т.26.)

 

 

Знак Т.6

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.).

  

 

Илюстрация № 309

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Боздуган и колчан [wildwinds Alexander III: Price_0385]. (Под боздугана знак Т.6.)

 

 

Знак T.7

Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

 

     

 

Илюстрация № 310

Монета, Амфиполис, 320 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: „ВА” между колчан и боздуган, клонка долу [wildwinds Alexander III: SNGCop_1028v]. (Вляво сдвоен знак Т.2 – „мълния”, оръжие на боговете; „клонката” е изобразена чрез знак Т.7.)

 

 

Знак Т.11 – знак на рода Дуло

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация №  311

Монета, произведена 334 г. пр.н.е., монетарница Пела или Амфиполис.

Лице: Македонски щит (Върху щита е изобразена „мълния” – сдвоен знак Т.2.)

Гръб: B A, Македонска каска с гребен,  долу тризъбец [wildwinds_Alexander_III: Liampi_M72]. („тризъбецът” е знак Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

     

 

Илюстрация № 312

Златен дистатер, монетарница Амфиполис, произведена около 324-318 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с украсена коринтска каска.

Гръб: Наспис: ALEXANDROU, Найк слиза, държи венец с протегната ръка, скиптър в другата, тризъбец вляво [wildwinds_Alexander_III: Price 167v]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.11 - знак на рода Дуло; „тризъбец” - знак Т.11.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

     

 Изображение № 313
Статер, монетарница Амфиполис, произведена около 330-320 г. пр.н.е.
Лице: Глава на Атина с украсена коринтска каска.
Гръб: Найк права, държи венец с протегната ръка, скиптър в другата, тризъбец в лявото поле [wildwinds_Alexander_III: Price 175]. (Скиптърът завършва горе със знак Т.11 - знак на рода Дуло; „тризъбец” - знак Т.11.)

Знак Т.11 и „А” – знак на род „А”(комбинация от Т.27.б и Т.27.а/Т.28)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

      

Илюстрация № 314

Статер, монетарница Амфиполис, призведена около 330-320 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с каска

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Найк права, държи венец с дясната ръка, скиптър в лявата, тризъбец вляво, монограм под крилото [wildwinds_Alexander_III: Price 180]. ((Скиптърът завършва горе със знак Т.11 - знак на рода Дуло; „тризъбец” - знак Т.11; „монограмът” е изобразен чрез „А” – комбинация от Т.27.б и Т.28, и линия над знака.)

 

 

Знак T.26/„Е” (Т.26 - Т.11 - знак на рода Дуло без долно (земно, материално) рамо - следващо по-високо еволюционно ниво - знак на род „Е”)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 315

Монета, произведена в Македония.

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: АLEXANDROU между боздуган и лък в калъф, Е долу [wildwinds_Alexander_III: Price_0304]. („Е” - знак Т.26 – знак Т.11 без долната част.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

 

Илюстрация № 316

Тетрадрахма, произведена 315-294 г. пр.н.е., монетарница Амфиполис.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър, L, Т и факел вляво, Е под трона [wildwinds_Alexander_III: Price 0440_1]. („L – знак T27b, „Е” - знак Т.26 – знак Т.11 без долната част.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

 

Илюстрация № 317

Монета Unit, произведена около 334-310 г. пр.н.е., неизвестна македонска монетарница.

Лице: Македонски щит с мълния върху изпъкналостта. („Мълния” - оръжие на боговете, е изобразена чрез сдвоен знак Т.2.)

Гръб: В-А вляво и вдясно на македонски каска, точка и полумесец отдолу,  Е монограм долу вдясно [wildwinds_Alexander_III: Price 0405]. (монограм „Е” - знак Т.26 – знак Т.11 без долната част.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.) - Василевс на Македония, фараон на Египет, шахиншах на Персия

 

 

Илюстрация № 318

Монета, хубав екземпляр с подчертани детайли. Дата 325-310 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Александър като Херакъл, с шапка от лъвска кожа.

Гръб: ВА между лък с калъф и боздуган, Е под боздугана [Македония-монети: Alexander ІII]. (Под боздугана „Е” - знак Т.26.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 319

Монета Unit. Монетарница Сарди, произведена 336-323 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU между лък и лък в калъф отгоре и боздуган отдолу, монограм V и ЕЕ [wildwinds_Alexander_III: Price_2552]. (Два знака „Е” – знак Т.26 (знак Т.11 без долното рамо) един до друг. Горното рамо на лявото „Е” е оприличено на „V”, което ни дава основание да предположим, че става дума за два/три близки български рода от род „Е”.)

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 320

Драхма, монетарница Теос, произведена 310-301 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл, облечен с лъвска кожа.

Гръб: Надпис: АLEXANDROU, Зевс седнал, дължи орел и скиптър, грифон над І в Р монограм [wildwinds_Alexander_III: Price_2279]. („Е” - знак Т.26 – знак Т.11 без долната част, обърнат надолу.)

Теос (Teos) град в Йония на западния бряг на Мала Азия, съвременна Турция.

Йония (на Древногръцки ωνία или ωνίη) е антична област разположена на централния малоазийски бряг в съвременна Турция в непосредствена близост до град Измир [Йония:].

 

 

Знак Т.26/„Е” и І

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 321

Тетрадрахма. Перге, 207-206 г. пр.н.е.

Лице: Глава на млад Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър, ІЕ в лявото поле [wildwinds_Alexander_III: Price_2927]. нак Т.26 („Е”) - Т.11 без долната част; вертикалната линия (хаста) подсилва енергийно знака.)

 

Перге/Перга (Perge) античен град; руините му се намират на 18 км. от Анталия, Турция [Перге:].

Да обърнем внимание на още едно подобно изображение след около един век, представено в следващата илюстрация.

 

 

Антиох VIII Епифан, 121/0-97/6 г. пр.н.е.

 

  

 

Илюстрация № 322

Монета. Монетарница Антиох. Датирана 120-119 г. пр.н.е.

Лице: Глава с лъчи.

Гръб: Орел прав със скиптър на рамо; ІЕ вляво, ΓP (обърнат вариант) P (дата) долу.

[Antiochos VIII Epiphanes: 935300]. нак Т.26 („Е”) - Т.11 без долната част; вертикалната линия (хаста) подсилва енергийно знака.)

 

Антиох на Оронт е бил древен град на източния бряг на река Оронт близо до съвременния град Антакия, Турция. Антиох е основан  в края на ІV в. пр.н.е. от Селевк І Никатор [Antioch].

 

 

Илюстрация № 323

Антиох на картата на съвременна Турция [Antiochos VIII Epiphanes: 935300].

 

 

Знак Т26/„Е”+„1” („1”  – кръг с точка символизира Единицата (Създателят и Създаденото) – мощна енергийна подкрепа за Т26/„Е”)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

   

 

Илюстрация № 324

Тетрадрахма, произведена 310-275 г. пр.н.е., неизвестна монетарница.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс седнал, държи орел и скиптър; вляво стълб, символизиращ бог Хермес; монограм под трона [wildwinds_Alexander_III: Price 0827A]. (монограм – комбинация от кръг с точка (символизира Единицата) и „Е” - Т.26 - Т.11 без долната част.)

 

Александър ІІІ Македонски

 

  

Илюстрация № 325

Тетрадрахма, 125-70 г. пр.н.е., монетарница Одесос.

Лице: Глава на Александър като Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: BAΣIΛEΩΣ ΑΛΕΣΑΝΔΡΟΥ, Зевс на трон, държи орел и скиптър, ΘE в лявото поле [Vauctions Lot 54:]. („ΘE” е изобразен чрез кръг с точка и „Е” - знак Т.26 – вариант на знака Т.11 – знак на рода Дуло – в този случай кръгът с точка подсилва енергийно основния знак „Е”. Долу вдясно сложен монограм. Скиптърът завършва горе със знак Т.2)

 

Одесос е град, създаден през в. пр.н.е. (около 570 г. пр.н.е.) от милетски колонисти, близо до старо тракийско селище, сегашна Варна [Одесос:].

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 326

Тетрадрахма. Монетарница Тарс (Tarsos). Произведена при Филип ІІІ, около 323-317 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: BASILEWS ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър, в ляво поле Найк лети над кадукей; монограм под трона, Q на линията [wildwinds_Alexander_III: Price_3047]. (Скиптърът завършва със стилизиран знак Т.2; монограм - „Е” - знак Т.26 – знак Т.11 без долната част с някои допълнения; „Q” е точка с кръг - подсилва енергийно горния знак.)

Тарс (на турски Tarsus) е град в Южна Турция, вилает Мерсин. Разположен е в историческата област Киликия, на 20 km от брега на Средиземно море [Тарс:].

 

 

Знак Т.26/„Е” и знак Т.13 знак на род „Y (Т.13)

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 327

Статер. Монетарница Мемфис. Произведена 332-323 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с каска, грифон на каската.

Гръб: Найк права, държи държи венец и стълбче; роза вляво, Е под ляво крило, Y под дясно крило [wildwinds_Alexander_III: Price_3965]. (Вляво знак Т.26 („Е”); вдясно – знак Т.13.  Използването на двата знака подсказва за едновременно участие в управлението на държавата на два български рода – род „Т.26” („Е”) и род „Y - знак Т.13.)

 

Мемфис (Memphis) е древна столица на първи ном в Долен Египет и на старото царство от основаването му около 1300 г. пр.н.е. Староегипетското му име е Ineb Hedj ("Белите стени"). Името "мемфис" е променено гръцко звучене на египетското име на пирамидата на Пепи I (VI династия), Men-nefer. Руините на града са на около 19 километра южно от Кайро, на западния бряг на река Нил [Мемфис:].

 

 

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

  

 

Илюстрация № 328

Монета. Монетарница Александрия. Произведена 312-310 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Атина с коринтска каска.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU вдясно на Найк, Найк права, крила разтворени, държи венец в дясна ръка и стълбче в лява. ЕY в ляво поле [wildwinds_Alexander_III: Price_3980]. (Двата знака Т.26 („Е”) и знак Т.13, поставени един до друг или разделени на разстояние, подсказват за едновременно участие в управлението на държавата на тези два български рода.)

 

Александрия (Alexandria) е град, основан от Александър Велики през 331 г. пр.н.е. Остава столица на Египет за почти 1000 години до превземането му от арабите през 641 г. [Alexandria:].

 

 

Знак Т.26/„Е”+„1”, знак T27b/Т13 + знак Т.26/„Е”

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

     

 

 

Илюстрация № 329

Тетрадрахма, около 275-270 г. пр.н.е., монетарница Пела(?).

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Надпис: ALEXANDROU, Зевс седнал, държи орел и скиптър, шлем с гребен в лявото поле, монограм QE под трона, монограм обърнато КЕ [wildwinds_Alexander_III: Price 0624]. (монограм „QE” – комбинация от кръг с точка (символизира Единицата) и знак Т.26 – знак Т.11 без долната част; монограм „КЕ” – комбинация от знак Т.27.б (или знак Т.13) и знак Т.26 – знак Т.11 без долната част.)

 

 

Знак Т.26/„Е”+„1” и знак Т.26/„Е”+„Н” с добавки

Александър ІІІ Велики (336-323 г. пр.н.е.)

 

        

Илюстрация № 330

Тетрадрахма, произведена от Митрадат VІ от Понт, около 125-70 г. пр.н.е. Монетарница Odessus (Варна).

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Зевс на трон, държи орел и скиптър [wildwinds_Alexander_III: Price_1181_2]. (Скиптърът завършва горе със стилизиран знак Т.2. Монограмът горе вляво е комбинация от кръг с точка (символизира Единицата) и „Е” – знак Т.26 – знак Т.11 без долната част. Монограмът под трона се състои от „Е” и „Н” (виж Илюстрация № 115 - 3.5.2.Македония-1) със знак Т.27.б в горната половина и със знак Т.28 горе и в долната част. Монограмът под трона свидетелства за сродяване между гръцката общност и български владетелски родове.)

 

Използвани знаци - точка с кръг, І, Т.2, Т.2 с хасти, Т.5, Т.6, Т.7, T.9, Т.11, Т.13, Т.26 („Е”), Т.27.а, Т.27.а с хасти („М”), Т.27.б, Т.26, Т.28, „А”, „Н”

 

Обобщения:

1. В търсенето на отговор за принадлежността на Александър ІІІ Македонски към определен български род, на този етап можем да изкажем някои съображения. Едно от възможните решения би могло да бъде ако установим дали има определено място за владетелския знак върху произведените монети. Да уточним, че в досегашните ни изследвания в Евразия ясно е различим владетелският знак и от там принадлежността на съответния владетел към рода Дуло.

Някои съображения. На Илюстрация № 2 имената на магистратите са разположени под ръката и под трона на Зевс върху гърба на монетата. На Илюстрация № 21 и Илюстрация № 22 един и същи монограм „ІЕ” за Александър ІІІ Велики и за Антиох VIII Епифан е разположен в лявото поле на гърба на монетата. Знак Т.11 – знак на рода Дуло, на Илюстрации № 11 - № 14  виждаме вляво и долу върху монетите при четири варианта на разположение – прав (като атрибут на боговете), обърнат и насочен наляво или надясно. (Различното разположение на знака Т.11 ни дава основание да предположим, че по времето на Александър Македонски вероятно родът Дуло не е бил владетелски род.) Всичко това, поне засега,  не ни дава достатъчно основания да определим местата върху монетата, на които магистратите са поставяли своето име или знак и дали е имало запазено място за владетелския знак върху монетите.

2. Използването на различни български родови знаци върху монетите на древна Македония ни подтиква към предположение, че древните македонски владетели не са принадлежали към определен български род – те са били продукт от сродяване между различни български родове.

3. Още на този етап можем да видим, че сравнително ограниченото количество използвани знаци Т.11 – знак на рода Дуло, върху монетите на Александър ІІІ Македонски свидетелства, че той не се е считал за принадлежащ към рода Дуло. За разлика от него, изображенията с Дарий свидетелстват, че той е принадлежал към рода Дуло (виж 3.5.34. Ахемениди). Това ни дава основание да направим извода, че владетелите от Македония и Персия са били представители от различни български владетелски родове и че войната между Македония и Персия е била война между български родове.

 

 

Извод:

Използваните троични знаци върху монети, произведени по време на управлението на Александър III Македонски/Велики или по-късно в негова чест, свидетелстват, че по онова време в древна Македония едновременно са съществували различни български родове.

 

Монетарници - 3.5.2.Македония-3.1

Aeoliis, Temnos (Т.2) - Илюстрация № 2, 188-170 г. пр.н.е. – Т.2

Александрия (Т.13, Т.26/„Е”) - Египет, Илюстрация № 328, 312-310 г. пр.н.е. - Т.26/„Е” и Т.13.

Амфиполис (Т.7, Т.11, T.26/„Е”, „А”) - Централна Македония, Гърция, Илюстрация № 310, 320 г. пр.н.е. – Т.7; Илюстрация № 312, 324-318 г. пр.н.е. – Т.11; Илюстрация № 313, 330-320 г. пр.н.е. – Т.11; Илюстрация № 314, 330-320 г. пр.н.е. – Т.11 и „А”; Илюстрация № 316, 315-294 г. пр.н.е. - T.26/„Е”.

Антиох (Т.26/„Е” и І) - Турция, Илюстрация № 322, 120-119 г. пр.н.е. - Т.26/„Е” и І

Астибо (Т.2) - Македония, Гърция и България, Илюстрация № 301, 300-266 г. пр.н.е. – Т.2

Вавилон (Т.11) - Вавилония, Ирак, Илюстрация № 304, 325-323 г. пр.н.е.  – Т.11

Истрос (Т.9) – Румъния, Илюстрация № 303а, 250-225 г. пр.н.е. – Т.9

Калатия (Т.11)  - Румъния, Илюстрация № 303, 250-225 г. пр.н.е. – Т.11

Мемфис (Т.13, Т.26/„Е”) - Египет, Илюстрация № 327,  332-323 г. пр.н.е. - Т.26/„Е” и Т.13.

Одесос (Т26/„Е”, Т.26/„Е”, „Н”+, „1”) - Варна, Илюстрация № 325, 125-70 г. пр.н.е. - Т26/„Е”+„1”; Илюстрация № 330, 125-70 г. пр.н.е. - Т.26/„Е”+„1” и Т.26/„Е”+„Н”+

Пела (Т.11, Т.26/„Е, T27b/Т13, Т.26/„Е”, ”+„1”) – Македония, Илюстрация № 311, 334 г. пр.н.е. – Т.11; Илюстрация № 324, 275-270 г.пр.н.е.; Илюстрация № 329, 275-270 г. пр.н.е. - Т.26/„Е”+„1”, T27b/Т13+Т.26/„Е”

Перге (Т.26/„Е”, І) - Турция, Илюстрация № 321, 207-206 г. пр.н.е. - Т.26/„Е” и І.

Сарди (Т.5, T.26/„Е”) – Турция, Илюстрация № 306, 325-320 г. пр.н.е. - Т.5, Илюстрация № 308, 319-315 г. пр.н.е. – Т.5; Илюстрация № 319, 336-323 г. пр.н.е. - T.26/„Е”;

Тарс (Т26/„Е”, „1”) - Турция, Илюстрация № 326, 323-317 г. пр.н.е. - Т26/„Е”+„1”.

Теос (T.26/„Е”) – Турция, Илюстрация № 320, 310-301 г. пр.н.е. - T.26/„Е”.

 

Източници:

Вавилон: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD

Йония: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Македония-монети: URL: http://www.ancientimports.com/cgi-bin/category.pl?id=10

Мемфис: URL: http://ancientworld.wikia.com/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D1%84%D0%B8%D1%81

Одесос: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81

Пеония: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

Перге: URL: http://www.sedianka.info/Invision/index.php?showtopic=50960

Сарди: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8

Тарс: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81

Aeoliis, Temnos: URL: http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=161868

Alexandria: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria

Antioch: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Antioch

Antiochos VIII Epiphanes: URL: http://www.cngcoins.com/Coin.aspx?CoinID=223881

Varbanovbooks: URL: http://www.varbanovbooks.com/MoesiaInferiorBUL.html

vauctions Lot 54: http://www.vauctions.com/auctions/

wildwinds Аlexander III: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/alexander_III/

wildwinds-sg6742: URL: http://www.wildwinds.com/coins/sg/sg6742.html

Александър III: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8
Калатис: URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
Назад към:  Начало  или  Съдържание