Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0.  Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
 

3.5.2. Македония (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.)

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Анотация:

Преобладаването на знак Т.11 – знак на рода Дуло, в представените илюстрации ни дава основание да предположим, че Филип ІІ е считал себе си за принадлежащ предимно към българския владетелски род Дуло.

 

3.5.2. Македония-1 (ХІV в. пр.н.е.-ІІІ в.) – общности, селища

 

3.5.2. Македония-2 (ІV-ІІІ в. пр.н.е.) - Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

Съдържание

Древна Македония

Т.11 – знак на рода Дуло           Илюстрация № 201 – Илюстрация № 208

Т.18                                             Илюстрация № 209 – Илюстрация № 211

Т.27.а с две хасти („M”)             Илюстрация № 212 – Илюстрация № 216

Т.27.а, „Е”                                   Илюстрация № 217

Т.27.б                                          Илюстрация № 218 – Илюстрация № 220

„Мълния”                                    Илюстрация № 221 – Илюстрация № 223

„Мълния”, „МЕ”, „Н”                   Илюстрация № 224

„Н”, Т.27.б                                   Илюстрация № 225

3.5.2. Македония-3 (ІV в. пр.н.е.) - Александър ІІІ Македонски (336-323 г. пр.н.е.)

3.5.2. Македония-4 - Диадохи

На Илюстрация Знаци са представени 30 групи знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г. В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” и по-специално по следите на разновидност Т.11 – владетелски знак на рода Дуло, да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността (историята) на Македония.

Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

 

Древна Македония (на гръцки: Μακεδονία) е името на антично царство, възникнало според сведенията на гръцките хронисти в 640 г. пр.н.е. и съществувало до 148 г. пр.н.е. Основното население са древните македони, чиято етническа принадлежност е спорна. За пръв владетел на Македония се смята Пердика I. Държавата обхваща най-общо територията на днешна Егейска Македония с главен град Пела. За кратък период от време царството се превръща в хегемон на полуострова при царуването на Филип II Македонски и в мощна световна империя, след като Александър Велики завладява по-голямата част от познатия свят [Macedonia:].

 

Карта на Древна Македония по времето на Филип II 336 г. пр.н.е [Macedonia:].

 

Династии и владетели на древна Македония:

   Династия Аргеади:

Каран  Коин Тирим  Пердика I  Аргей I  Филип I  Ероп I  Алкет I  Аминта I  Александър I  Алкет II  Пердика II  Архелай I  Кратей  Орест и Ероп II  Архелай II  Аминта II  • Павзаний  • Аргей II  • Аминта III  • Александър II  • Пердика III  • Аминта IV  • Филип II  • Александър III Велики  • Филип III  Александър IV

   Регенти:

Птолемей I Алорит  • Антипатър  • Полиперхон  • Касандър

   Династия Антипатриди:

Касандър  • Филип IV  • Александър V  • Антипатър II  • Антипатър II Етезия  • Состен

   Династия Антигониди:

Деметрий I Полиоркет  • Антигон II Гонат  • Деметрий II Етолик  • Антигон III Досон  • Филип V Македонски  • Персей  • Филип VI (претендент)

   Нединастични:

Лизимах  Пир I  Птолемей Керавън  Мелеагър [Macedonia:].

 

Династия Аргеади (VІІ в. пр.н.е.-309 г. пр.н.е.)

Аргеади (на старогръцки: ο ργεάδαι, ο ργεάδαι / hoi Argeádai, Argeaden), наричани още Темениди, е името на династията, управлявала Древна Македония от 7 век пр.н.е. до 309 г. пр.н.е. Историята на Аргеадската династия е забулена в митове и легенди [Аргеади:].

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Знак Т.11 – знак на рода Дуло

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 201

Статер, злато, монетарница Пела.

Лице: Глава на Херакъл в лъвска кожа.

Гръб: Голям боздуган, отгоре лък, отдолу тризъбец [Coins-grp=2:]. („тризъбец” - Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 202

Статер, произведен около 340-328 г. пр.н.е., монетарница Амфиполис.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис FILIPPOU, колесничар кара двуколка, тризъбец долу [wildwinds Philip_II: LeRider_143]. („тризъбец” - Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 203

Статер, монетарница Пела, произведен около 340-328 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис FILIPPOU, колесничар кара двуколка, тризъбец под конете [wildwinds Philip_II: LeRider_324]. („тризъбец” - Т.11 – знак на рода Дуло.).

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

Илюстрация № 204

Статер, монетарница Пела?, произведена по времето на Филип ІІІ и Касандър, около 323-315 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Колесничар кара двуколка, тризъбец под предните крака на конете [wildwinds Philip_II: LeRider_492]. („тризъбец” - Т.11 – знак на рода Дуло.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 205

Монета, бронз, отпечатана от бащата на Александър Велики.

Лице: Глава на Филип като Аполон.

Гръб: Надпис ΦIΛIΠΠOY, младеж върху гърба на кон [Македония-монети: Philip II, 24492]. Под коня Т.11 – знак на рода Дуло).

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 206

Монета, бронз, отпечатана от бащата на Александър Велики, около 359-336 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Филип като Аполон.

Гръб: Младеж върху гърба на кон, Е под коня [Македония-монети: Philip II, 25590]. (Под коня Т.11/Т.26 - вертикалната линия е масивна, докато хоризонталните линии са значително по-тънки.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 207

Тетрадрахма или тетробол (1/5), 323-315 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Аполон, коса привързана с панделка.

Гръб: Младеж на кон, глава на тризъбец долу вдясно [wildwinds Philip_II: LeRider_46_21]. („глава на тризъбец” – Т.11 – знак на рода Дуло; има още редица изображения със знак Т.11 на тази е-страница, които няма да покажем, за да не натоварваме темата с повтаряща се информация.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)
Илюстрация № 207а
Монета 1/8 статер, злато, 340 - 328 г. пр.н.е., монетарницата Пела
Лице: Глава на млад Херакъл с лъвската кожа,
Гръб: Тризъбец надясно, над него надпис ΦΙΛΙΠΠΟΥ [Козарев 2019:]. (Знак Т.11.)
Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)
Илюстрация № 207б
Монета 1/12 статер, злато, 345 - 328 г. пр.н.е., монетарницата Пела
Лице: Глава на Аполон с лавров венец
Гръб: Надпис ΦΙΛΙΠΠΟΥ, над него светкавица, под него лъвска глава насреща [Козарев 2019:]. (Светкавица - сдвоен стилизиран знак Т.9.)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 208

Четвърт статер, 340-328 г. пр.н.е. Монетарница Пела.

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб: Лък и боздуган, тризъбец долу [wildwinds Philip_II: SNGANS_0224v]. („тризъбец” –Т.11 – знак на рода Дуло в комбинация с кръг с точка – енергийно подсилване.)

 

 

Знак Т.18

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 209

Статер. Неопределена монетарница.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис под двойка галопиращи коне и кочияш с камшик. Монограм МТ под конете [wildwinds Philip_II: Mueller_302]. (Монограм „ТМ” – знак Т.18 с две по-къси хасти и с хоризонтална линия както при Т.4.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 210

Тетрадрахма или тетробол (1/5), 323-315 г. пр.н.е., монетарница Амфиполис.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Надпис, младеж на кон, монограм AV и точка долу [wildwinds Philip_II: LeRider_44.2]. (Монограмът е съставен от знак Т.18 с хоризонтална линия както при Т.4 и с хоризонтална линия над знака.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 211

Тетрадрахма, 323-315 г. пр.н.е., монетарница Амфиполис.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Младеж на кон, държи палмова клонка, монограм под коня [wildwinds Philip_II: SNGANS_0572]. (Монограмът е съставен от знак Т.18 с хоризонтална линия както при Т.4 и хоризонтална линия над знака.)

 

 

Знак Т.27.а с две хасти („M”)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Тетрадрахма, монетарница Амфиполис. Произведена по време на Антипатър или Полиперхон (за Филип ІІІ или Александър ІV), около 320/319-317 г. пр.н.е.

Илюстрация № 212

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Надпис, младеж на кон, държи палмова клонка в дясната си ръка, поводите в лявата, М под издигнат преден крак [wildwinds Philip_II: SNGANS_0592v]. („М” – добре изразен знак Т.27.а с две хасти.)

 

 

Знак Т.27.а с две хасти („M”)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Тетрадрахма, монетарница Амфиполис.

Илюстрация № 213

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Надпис, необлечен младеж на кон, М под издигнат преден крак [wildwinds Philip_II: Mueller_071]. („М” – не така ясно, но все пак се очертава знак Т.27.а с две хасти.)

 

 

„Мълния” + „M(Т.27.а с две хасти)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Тетрадрахма, монетарница Пела. Произведена при Антипатър, Полиперхон или Касандър, около 323/2-315 г. пр.н.е.

Илюстрация № 214

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Младеж на кон, държи палмова клонка, мълния [wildwinds Philip_II: LeRider_522d]. (палмовата клонка е във вид на знак Т.7, „Крилата мълния”, знак Т.27.а с две хасти вече наподобява повече на „М”.)

 

 

„М” (Т.27.а с две хасти)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 215

Macedonian King Philip II (359-336 B.C.) [aristotelis.blog:]. (Монограмът под предните крака на конете – комбинация от знак Т.27.а или Т.13 без долната част, с хасти във вид на „М” и кръг под знака. Да обърнем внимание: горната част на знака е направена първоначално, след което са добавени страничните рамена/хасти.)

 

 

M+ „Н” (Т.27.а с две хасти)

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Тетрадрахма. Емисия приживе. Произведена около 359-354 г. пр.н.е. Монетарница Пела.

Илюстрация № 216

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Надпис, Филип на кон, издигната дясна ръка; ІМ монограм долу [wildwinds Philip_II: SNGANS_0350]. (Монограмът се състои от два знака „Н” и „М” (Т.27.а с две хасти), принадлежащи на две общности – гръцка и българска.)

 

 

Знак Т.27.а, „Е”

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 217

Монета Unit, 359-336 г. пр.н.е.

Лице: Няма надпис, глава на Аполон, коса привързана с панделка.

Гръб: Надпис FILIPPOY, младеж на галопиращ кон, монограм VЕ долу [wildwinds Philip_II: SNGANS_0842]. (Комбинация от знак Т.27.а (V - знак Т.27.а  е с по-малък размер и е поставен в горната част на комбинацията) и „Е” - знак  знакбронз ІІІ и касандър Т.11 - знак на рода Дуло, без долна вертикална линия, което символизира следващ по-висок еволюционен етап – приключил земен път.

 

 

 

Знак Т.27.б

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 218

Тетрадрахма. Монетарница Амфиполис, около 315-294 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Зевс лавров венец.

Гръб: Младеж на кон, държи палмова клонка, L под коня, монограм под издигнат преден крак [wildwinds Philip_II: SNGANS_0772]. (Знак Т.27.б под коня.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

     

Илюстрация № 219

Тетрадрахма. Монетарница Амфиполис, около 315-294 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Зевс лавров венец.

Гръб:Надпис, жокей, държи палмова клонка, Λ под издигнат преден крак, А в кръг под корема [wildwinds Philip_II: SNGANS_0641]. (Знак Т.27.б в кръг под корема на коня и знак Т.27.б под издигнат преден крак на коня.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

  

Илюстрация № 220

Монета, неизвестна монетарница, около 359-336 г. пр.н.е.

Лице: Няма надпис, глава на Аполон, носи панделка.

Гръб:Надпис, необлечен младеж на кон, точка в Λ долу [wildwinds Philip_II: SNG ANS 935]. (Знак Т.27.б с точка в знака – точката символизира енергия, която в случая е насочена към земята.)

 

 

„Мълния”

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 221

Четвърт статер, 345-328 г. пр.н.е. Монетарница Пела.

Лице: Глава на Херакъл с лъвска кожа.

Гръб: Надпис, мълния горе, боздуган и лък долу [wildwinds Philip_II: LeRider_083_49f]. („Мълния” – сдвоен знак Т.2/Т.11.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 222

Статер, 340-328 г. пр.н.е. Монетарница Апфиполис.

Лице: Глава на Аполон с лавров венец.

Гръб: Колесничар кара двуколка [wildwinds Philip_II: LeRider_151]. (Под предните крака на конете „мълния” – сдвоен знак Т.2/Т.11.)

 

 

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 223

Лице: Глава на Херакъл с шапка от лъвска кожа.

Гръб:Надпис, мълния [wildwinds Philip_II: SNG ANS 994.1]. („Крилата мълния” – стилизирана „мълния” – оръжие на боговете.)

 

 

„Мълния”, „МЕ”, „Н”

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

 

Илюстрация № 224

Тетрадрахма. Монетарница Амфиполис. Произведена по време на Касандър или Деметрий, около 298-294 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Младеж на кон, държи палмова клонка; мълния и Х долу, монограм МЕ под издигнат преден крак   [wildwinds Philip_II: SNGANS_0810]. (Върху монетата са изобразени три знака: ”мълния” - сдвоени Т.2, „МЕ” – предполагаме, че това е монограм на сродени два български рода: род „М” и род Дуло, „Н” – гръцка общност.)

 

„Н”, знак Т.27.б

Филип ІІ (359-336 г. пр.н.е.)

     

Илюстрация № 225

Тетрадрахма. Монетарница Амфиполис. Емисия приживе, произведена около 348/7-343/2 г. пр.н.е.

Лице: Глава на Зевс с лавров венец.

Гръб: Младеж на кон, държи палмова клонка; амфора под издигнат преден крак [wildwinds Philip_II: LeRider_231]. (Върху монетата са изобразени: Т.27.б и „Н” с хоризонтална линия в горния край на дясната хаста – допълнително заземяване на знака. Някои съображения за знака „Н” са представени в тема: Македония-1, Илюстрация № 18.)

 

 

Използвани троичните знаци:  точка с кръг, Т.2, Т.7, Т.11, Т.13, Т.18, Т.27.а, Т.27.а с две хасти („М”), Т.27.б, Т.26, „мълния”, „крилата мълния”, „Н”

 

Обобщение:

1. Изображенията върху монетите, произведени по време на управлението на Филип ІІ и по-късно в негова чест показват, че в управлението на държавата по онова време са вземали участие няколко български владетелски рода – род Дуло и с неизвестни за нас имена родове с владетелски знаци Т.18 и Т.27.а. Освен това наблюдаваме съвместно използване на знаци от различни български владетелски родове върху един монограм, което ни говори за сродяване между тях – виж например Илюстрация № 217.

В обществения живот на държавата е вземала, макар и по-ограничено участие, и гръцка общност, в подкрепа на което ни говори използването на знака „Н”.

2. От друга страна се вижда, че Филип ІІ вероятно не е принадлежал само към един български владетелски род, т.е. имало е сродяване между български владетелски родове на тези територии преди това. Преобладаването на знак Т.11 – знак на рода Дуло, в представените илюстрации ни дава основание да предположим, че Филип ІІ е считал себе си за принадлежащ предимно към българския владетелски род Дуло.

3. Да отбележим: не сме открили троични знаци върху монети, произведени от македонски владетели преди Филип ІІ.

 

Източници:

Козарев 2019: Козарев, Мирослав. Златни монети на Филип II Македонски, открити в Кабиле. В: Studia in Honorem Iliae Iliev. Вести на Ямболския музей /година VI, бр. 9, Ямбол, 2019, 271-276. URL: http://yambolmuseum.eu/wp-content/uploads/2019/10/body-za-site1.pdf
Македония-монети: URL: http://www.ancientimports.com/cgi-bin/category.pl?id=10

Coins-grp=2: URL:http://www.coin.com/cgi-local/findCoins.cgi?grp=2 [Coins-grp=2:].

  

wildwinds Philip_II: URL: http://www.wildwinds.com/coins/greece/macedonia/kings/philip_II/t.html

 Macedonia:
URL: http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Назад към:  Начало  или  Съдържание