Същност на българите (Sastnost na balgarite)
3.0. Теми
3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите

3.5.10. Руска федерация

3.5.10. Официално облекло

            Анотация: Представено е използването на троични знаци – знаци на българите, в руско официално облекло.

Съдържание:
Тридесет групи знаци на българите
Официално женско облекло                      Илюстрация №   1 – Илюстрация №  7
Облекло на аристокрацията                      Илюстрация №   8 – Илюстрация № 13
Военно облекло                                          Илюстрация № 14 – Илюстрация № 17

На Илюстрация № Знаци са представени 30 групи разновидности на знак „Тангра” – знаци на българите. Те са разгледани в три книги: „Тангра” - знак на българите, 2003 г.; По следите на Знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската държавност, 2005 г. и По следите на знак „Тангра”. Докосване до същността на българите, 2009 г.
В настоящото изследване ще се опитаме като вървим по следите на знак „Тангра” да получим възможност за докосване до някои малко известни страни от древността на руското официално облекло.Илюстрация Знаци. Тридесет групи знаци на българите

Официално женско облекло

Рокля от розов кашмир, 1820 г.


Илюстрация № 1
Рокля от розов кашмир (скъп и рядък плат от пуха на планински кози), 1820 г. [Korchynova 1979: Ил. 54]. (Поредица от знак Т.27.б.)

Сравни с:
Мезинска култура, 18 хил. пр.н.е.
Илюстрация № 1а
Стилизирано женско изображение. Мезинска култура. Около 18 хил. пр.н.е. [Палеолит 1984: Рис. 103-4]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг.)
Мезинска култура или мизинска култура — археологическа култура на късния палеолит. Името й произлиза от Мезинското място (стоянка), село Мезин, Коропски район, Черниговска област, Украйна. Обхваща периода 23 (25)-14 (13) хил. пр.н.е. - култура на ловците (мамонти, северен елен). Характеризира се със значително развитие на изкуството [Мезинская культура:].

Рокля от черен атлас, 1880-1889 г.

  
Илюстрация № 2
Рокля от черен атлас. По гърдите, полата и шлейфа с украса от гирлянди от листа. Края на 1880 – начало на 1889 г. Париж, фирма „Ворт“ [Korchynova 1979: Ил. 111]. (Поредици от стилизиран знак Т.7.)

Женска рокля, 1870 г.

        
Илюстрация № 3
Женска рокля. Парижки магазин „Au coin de la rue”. Около 1870 г. [Ефимова 2000: Ил. № 174, с. 140, 141, 229]. (Тук  е представена ограничена част от знаците върху роклята.
1.Стилизирани знаци Т.6 и Т.2.
2.Стилизирани знаци Т.7 и Т.2.
3. Стибизиран знак Т.24 и знак Т.27.а.)

Придворна рокля, ХІХ-ХХ в.

     
Илюстрация № 4
Придворна рокля на стат-дама или камер-фройлина. Санкт-Петербург. Фирма „Г-жа Олга”. Края на ХІХ – начало на ХХ в. [Ефимова 2000: Ил. № 208, с. 168, 169, 230]. (Знак Т.7 върху връхната дреха, върху роклята и по ръба на връхната дреха.)

     
Илюстрация № 5
Костюм в Русия ХV - начало ХХ в. [Ефимова 2000: Корица]. (Знак Т.7 с точки; поредица от знак Т.2 един над друг с точки.)

  
Илюстрация № 6
Руска дворцова рокля, XVIII - начало на XX в. [Придворное платье:]. (Знак Т.7.)

  
Илюстрация № 7
Руска дворцова рокля, XVIII - начало на XX в. [Posts/1121299:]. (Знак Т.7.)

Облекло на аристокрацията

Облекло на аристокрацията, Х-ХІV в.


Илюстрация № 8
Женско облекло на феодална аристокрация от Киев и Северо-източна Русия, Х-ХІV в. [mod3/mod65: Рис. 10]. (Поредица от знак Т.2 и знак Т.28 един до друг по ръба на дрехата на лявата фигура.)

З. Я. Карнеев, 1810 г.

  
Илюстрация № 9
Портрет на Захар Яковлевич Карнеев – 1810 г. По време на царстването на  императрица Екатерины II З.Я. Карнеев (1748-1828) бил вице-губернатор в Орле, където основал масонска ложа. При Павел I бил назначен за губернатор на Минск; бил е награден с ордена Св. Иоанн Йерусалимски, а също с обширни земеделски владения в Саратовска губерния. Сенатор, от 1810 г. – член Държавния съвет, вице-президент на Библейското общество, таен съветник [З. Я. Карнеев:]. (Орденът е по модел на знак 27.д.)

Княз Гагарин, 1904 г.


Илюстрация № 10
Княз Александр Алексеевич Гагарин, 1904 г. [A. A. Gagarin:]. (Знак Т.27.а един в друг – на ръкава.)

С. Б. Скадовски, 1907 г.

  
Илюстрация № 11
Сергей Балтазарович Скадовски, член на Държавния Съвет, избран от Таврическа губерния – 1907 г. [С. Б. Скадовски:]. (Орденът е по модел на знак Т.27.д със знак Т.13.)

И. В. Цветаев, 1913 г.

  
Илюстрация № 12
Иван Владимирович Цветаев - историк, създател и перви директор на Музея за изящни изкуства в Москва, 1913 г. [Tsvetaev]. (Знак Т.27.а един в друг – на ръкава.)

Параден кафтан, ХІХ в.

  
Илюстрация № 13
Параден кафтан на камер-куриера. Втора половина на ХІХ в. [ceremonial_caftan:]. (Стилизиран знак Т.7.)

Военно облекло

Обер-офицери и низши чинове, 1830 г.


Илюстрация № 14
Обер-офицери и низши чинове. І гвардейска пехотна дивизия. Около 1830 г. [Ефимова 2000: Ил. № 211, с. 172, 173].  (Знак Т.27.а и поредици от знак Т.27.б един в друг.)

Мундир на редник, 1835 г.


Илюстрация № 15
Мундир на редник от ротата на дворцовите гренадири. Санкт-Петербург. 1835 г. [Ефимова 2000: Ил. № 234, с. 197]. (Поредица от знак Т.27.а един в друг.)

Мундир на тамбурмажора, 1879 г.


Илюстрация № 16
Мундир на тамбурмажора, лейб-гвардия финландски полк. 1879 г. [Ефимова 2000: Ил. № 248, с. 209].  (Поредици от знак Т.27.б един в друг.)

Мундир на флейтиста, ХVІІІ-ХХ в.


Илюстрация № 17
Мундир на флейтиста, ХVІІІ-ХХ в. Държавен исторически музей [флейтист: Отдел тканей]. (Поредици от знак Т.27.б.)

Генералски пагони
     
Илюстрация № 18
Генералски пагони:
Пагони на генерал-майор от МО, парадни;
Пагони на генерал-лейтенант от полицията, парадни;
Пагони на държавен съветник от ФГГС, РФ 1 клас, всекидневни;
Пагони на контра-адмирал от ВМФ, всекидневни [Генеральские погоны:].
(Знак Т.27.а и знак Т.27.б с общо рамо – зигзаг линия (оформена с точки) с успоредни на рамената линии; знак Т.27.а и знак Т.27.б с общо рамо – зигзаг линия (оформена с точки) с успоредни на рамената линии; знак Т.27.а и знак Т.27.б с общо рамо – зигзаг линия с успоредни на рамената линии.)
Да сравним с:
Чаталхьоюк, VІІІ-VІ хил. пр.н.е.
Илюстрация № 19
Рисунък върху стена в светилище, Чаталхьоюк, 7500-5700 г. пр.н.е. [Marla Mallett:]
Чаталхьоюк (на турски: Çatalhöyük, от думите çatal – вилица и höyük – хълм) е голям древен град от Новокаменната и Каменно-медната епоха, намиращ се в южната част на Анадола, на територията на днешна Турция. Съществуването му е датирано в периода 7500-5700 г. пр.н.е. Той е най-големият и най-добре запазен досега открит неолитен град [Чаталхьоюк:]

Използвани троичните знаци:  Т.2, Т.6, Т.7, Т.13, Т.24, Т.27.а, Т.27.б, Т.27.д, Т.28

Обобщение: Представено е използването на троични знаци – знаци на българите, в руско официално облекло.

Източници:
Генеральские погоны: URL: http://xn----7sbb5ahj4aiadq2m.xn--p1ai/shop/?bzd_category=114_235
Ефимова 2000: Ефимова, Л. В. и Т. С. Алешина,  С. Ю. Самонин. Костюм в России ХV – начало ХХ века. Из собрания Государственного исторического музея. Москва, Арт-родник, 2000. (Електронният вариант може да се изтегли от Интернет.)
Палеолит 1984: Археология СССР. Палеолит СССР. Том 5. Москва, Наука, 1984.  URL: http://books.totalarch.com/n/2689
Придворное платье: URL: http://ru-oldrussia.livejournal.com/159893.html
флейтист: URL: http://213.85.25.4/dep_canvas.html
Marla Mallett: Marla Mallett. A Weaver's View of the Çatal Hüyük Controversy. URL: http://www.marlamallett.com/ch.htm
Назад към:  3.5.10. Русия-Съдържание 

Назад към:  Начало  или  Съдържание