Същност на българите (Sastnost na balgarite)
1. Съдържание:
1.0Въведение

2.0.  Издания
   2.1. Вестник ЗА БЪЛГАРИТЕ, бр. 1 - 5, 1996. 
      2.1.0. Вестник - външен вид
      2.1.0. Вестник - Анотация
      2.1.1. Вестник - Брой 1
      2.1.2. Вестник - Брой 2
      2.1.3. Вестник - Брой 3
      2.1.4. Вестник - Брой 4
      2.1.5. Вестник - Брой 5
 2.2. Аз съм. Български знак. Същност на Българите, София: Зимек-99, 1999, 24 с. 
      2.2.1. Анотация

   2.3. „Тангра“ – знак на българите, София: Зимек-99, 2003, 208 с. 
      2.3.1. Анотация 
      2.3.2. Резюме 
      2.3.3. Книга

   2.4. По следите на знак „Тангра“. Българският произход на руската и на турската 
държавност, София: Зимек-99, 2005, 128 с. 
      2.4.1. Анотация 
      2.4.2. Резюме

   2.5. По следите на знак „Тангра“. Докосване до същността на българите, София: 
Зимек-99, 2009, 96 с. 
      2.5.1. Анотация 
      2.5.2. Резюме 
      2.5.3. Корица (pdf file) 
      2.5.4. Тяло (pdf file )

Блогът на Васил Томов - http://vasiltomov.blog.bg/

07.07 09:44 - Връзка на българите с Космоса
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2020/07/07/vryzka-na-bylgarite-s-kosmosa.1718118
21.01.2020 11:04 - Знаци на българите
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2020/01/21/znaci-na-bylgarite.1692991
25.06.2019 10:16 - Към Същността на човека - Част 1
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2019/06/25/kym-syshtnostta-na-choveka-chast-1.1663077
17.06.2016 18:50 - Интеграцията?!
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2016/06/17/integraciiata.1458491
05.08.2013 11:41 - Партийно-политическата система
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2013/08/05/partiino-politicheskata-sistema.1136624
08.07.2013 18:57 - За смяна на политическата система!?
http://vasiltomov.blog.bg/drugi/2013/07/08/za-smiana-na-politicheskata-sistema.11278973.0.  Теми
   3.1. Същност - идентичност
   3.2.Публикации
  3.2. Произход на Рюрик и на Рюриковичи 
   3.3.Началото
  3.3. Владетелски знаци (Знаци на владетеля)
   3.4. Троични знаци разкриват връзки
   3.5. "Величие" и "падение" (съдба, карма) при българите
  3.5.1.България - Съдържание
  3.5.1.България-ханКубрат
  3.5.2.Македония-Съдържание
  3.5.3.Турция-Съдържание
  3.5.3.Турция
  3.5.4.Мала Азия - Съдържание
  3.5.5.Кипър - Съдържание
  3.5.6.Гърция-Съдържание
  3.5.7. Боспор
  3.5.8. Хуни
  3.5.9. Украйна - Съдържание
  3.5.10.Русия-Съдържание
  3.5.11. Италия
  3.5.12. Български свидетелства в историята и в съвремието на Франция
  3.5.13.Белгия 
  3.5.14.Исландия
  3.5.15.Германия - Съдържание
  3.5.16.Odin
  3.5.22. Близък Изток
  3.5.23. Египет 
  3.5.24. Кушан 
  3.5.31.Шумер
  3.5.32. Индия-1
  3.5.33. Халдеи
  3.5.34. Ахемениди
 3.5.35. Селевкиди
  3.5.36. Елам
  3.5.37. Тайланд
  3.5.41.Япония-Съдържание
  3.5.42.Китай-неолит
  3.5.42.Китай-писменост
  3.5.43.Корея
  3.5.44.Монголи-Съдържание
  3.5.44.Монголи-1
  3.5.44.Монголи-2
  3.5.51.Волжка България–владетелски знаци
  3.5.65.Румъния
  3.5.71.Америка - Съдържание
  3.5.72.Африка-Съдържание
  3.5.73.Океания-Съдържание
  3.5.81. Житни кръгове
  3.5.82. Древна Рилска школа
  3.5.83.Женственост-същност
  3.5.84.Хубавата Елена 
  3.5.91.Връзки-1 - Карма:
  3.5.92.Кон-дамга
  3.5.93.Връзки-Т27аб-Съдържание
  3.5.99. "Мълния"-1
  3.5.99. "Мълния"-2

Назад към Начало